Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1

2 Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

3 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

4 Wartość projektu 379 042,10 PLN Wartość dofinansowania 379 042,10 PLN

5 Okres realizacji projektu: 03.01.2012 r. – 28.02.2013 r.

6 Beneficjent projektu Powiat Wrocławski Realizator projektu Zespół Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym w Wierzbicach

7 Cel projektu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mających problemy w nauce, zagrożonych wykluczeniem społecznym

8 Uczestnicy projektu 56 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach 20 nauczycieli pracujących w placówce

9 Zadania w projekcie 1. Rekrutacja Uczestników Projektu 2. Wieloprofilowe wsparcie doradcze oraz opieka pedagogiczno- psychologiczno-specjalistyczna 3. Wsparcie uczniów w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 4. Wsparcie uczniów w ramach dodatkowych zajęć pozaszkolnych 5. Powołanie Szkolnego Ośrodka Kariery 6. Szkolenia i warsztaty dla Kadry dydaktyczno-pedagogicznej 7. Konferencja promująca niepełnosprawnych na regionalnym rynku pracy

10 Wieloprofilowe wsparcie doradcze oraz opieka pedagogiczno-psychologiczno-specjalistyczna Zajęcia z terapii psychologicznej Zajęcia z terapii Biofeedback Zajęcia z terapii logopedycznej Zajęcia z integracji sensorycznej Zajęcia z hipoterapii Zajęcia z dogoterapii Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Zajęcia ceramiczne

11 Wsparcie uczniów w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych Zajęcia z języka angielskiego Zajęcia z języka niemieckiego Informatyka Zajęcia historyczno-dziennikarskie Matematyka

12 Wsparcie uczniów w ramach dodatkowych zajęć pozaszkolnych Centrum Mikołaja Kopernika w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie Teatr Lalek we Wrocławiu Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

13 Dziękuję za uwagę! Marta Grzeszczyszyn-Chwalczuk Biuro Funduszy Europejskich i Inwestycji

14


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google