Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,"— Zapis prezentacji:

1

2 Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199; § 8 ust. 2 pkt. 5; §9 ust.2 pkt.8) pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom realizowana jest również poprzez interwencję kryzysową.

3 Polega na zapewnieniu osobie doświadczającej kryzysu poczucia bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego i informacyjnego oraz minimalizowania lęku. Jest związana również ze zorganizowaniem wsparcia społecznego i znalezienia rozwiązania dla trudnej sytuacji w jakiej znalazł się klient; Istotna z uwagi na niebezpieczeństwo powstania objawów PTSD (zespołu stresu pourazowego); Pracownicy PPP udzielają pomocy indywidualnej oraz grupowej dzieciom, rodzicom, nauczycielom, którzy doświadczyli sytuacji kryzysowej bądź byli ich świadkami w sytuacji szkolnej i pozaszkolnej.

4 śmierć, choroba, wypadek, zagrożenie samobójstwem/próba samobójcza, przemoc, konflikt, nagłe zdarzenia niebezpieczne dla zdrowia i życia (np. kataklizm).

5 Pomocy w zorganizowaniu zespołu kryzysowego- dyrektor i nauczyciele są często w szoku zwłaszcza, gdy placówka jest niewielka, a śmierć dziecka nagła. Sprawdzeniu czy pokrzywdzone dziecko, rodzic, nauczyciel mają wsparcie psychologiczne (często jest to psycholog policyjny) Ustaleniu kto jeszcze wymaga wsparcia w jaki sposób odpowiadać na pytania rodziców i uczniów, jak z nimi rozmawiać ustalenie sposobu kontaktu z mediami, gdy sprawa jest głośna: kto rozmawia co mówi, aby nie podkręcać atmosfery sensacji i chronić rodzinę Ustaleniu grafiku dyżurów psychologów Poradni na terenie szkoły- dostępność psychologa w szkole przez pewien okres czasu w celu udzielania wsparcia, uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy tego potrzebują.

6 Rozmowy indywidualne z uczniem/ rodzicem/ nauczycielem znajdującym się w sytuacji kryzysu lub będącym tego kryzysu sprawcą – diagnozujące, wspierające, interwencyjne. W sytuacji konfliktu – prowadzenie mediacji między opozycyjnymi stronami. Warsztaty interwencyjne dla klas (np. w klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się poważnego naruszenia obowiązujących w szkole zasad prowadzone są dodatkowe zajęcia profilaktyczne).

7 Spotkania z grupami osób wymagającymi szczególnego wsparcia emocjonalnego, stwarzanie okazji i możliwości ujawnienia doświadczanych emocji, wyrażenia myśli – w warunkach akceptacji i empatycznego słuchania. Spotkania i rozmowy z rodzicami i nauczycielami ukierunkowane na budowanie strategii radzenia sobie z problemem – np. wspólne ustalanie dalszych działań wobec dziecka, zasad współpracy między rodzicami a szkołą, wskazanie możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej, Pomoc w formułowaniu kontraktu, który jasno sprecyzuje warunki do spełnienia przez ucznia, dom rodzinny i szkołę oraz określi zmiany w zachowaniu dziecka, które mają zostać osiągnięte w trakcie oddziaływań pedagogicznych.

8 Objęcie ucznia, odpowiednią do Jego potrzeb, pomocą psychologiczną/ pedagogiczną na terenie poradni – np. włączenie do zajęć grupowych lub objęcie pomocą indywidualną (np. TSR, socjoterapia, terapia rodziny). Konsultacje psychiatryczne i porady dotyczące zalecanego dalszego postępowania terapeutycznego z uczniem. Ukierunkowanie dalszej pomocy (np. wskazanie specjalistycznych placówek zajmujących się ofiarami przemocy w rodzinie, poinformowanie o procedurze niebieskiej karty, zgłoszenie na policję). Monitorowanie we współpracy z pedagogiem / psychologiem szkolnym/ wychowawcą realizacji przyjętej strategii działań.

9 warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie placówek, socjoterapia, psychoedukacja rodziców (Szkoła dla rodziców), rozmowy indywidualnej dla rodziców, nauczycieli, terapia systemowa rodzin, psychoterapia krótkoterminowa.

10


Pobierz ppt "Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google