Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 promocja,  kształtowanie,  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " promocja,  kształtowanie,  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach."— Zapis prezentacji:

1

2  promocja,  kształtowanie,  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

3 przyznawany przez: Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji po: wnikliwej, zgodnej z regulaminem, ocenie stopnia realizacji projektu ZPB przez placówkę.

4 CERTYFIKAT „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” ma charakter honorowy.

5 CERTYFIKAT = ZOBOWIĄZANIE DO:  dbania o bezpieczeństwo osób oraz jego najbliższym otoczeniu,  poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających,  stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu.

6 Audyt certyfikacyjny/ kontrolny przeprowadzany jest za pomocą narzędzia skonstruowanego dla całego województwa małopolskiego przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie.

7 Certyfikat wpisywany jest do Rejestru Certyfikatów, który prowadzony jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a informacja o szkole, której on dotyczy, zostaje umieszczona na stronie Internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie..

8  Szkoła przystępująca do realizacji projektu ZPB, zobowiązana jest złożyć dokument zwany formularzem zgłoszenia do udziału w projekcie: „ Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

9 Po złożeniu „Formularza zgłoszenia” szkoła przeprowadza badanie ankietowe, diagnozujące zagrożenia występujące na podległym jej terenie.

10 Dwa obszary: 1) przemoc szkolna, 2) miejsca niebezpieczne, ( nieokreślonego przeznaczenia), które znajdują się w placówce lub w jej najbliższym otoczeniu

11 Na podstawie analizy:  identyfikacja problemów,  dobór PARTNERÓW, mających realny wpływ na rozwiązanie występujących zagrożeń,  opracowanie „Zintegrowanego Planu Działania”.

12 „ Zintegrowany Plan Bezpieczeństwa” realizacja: Gimnazjum nr 2 w Skawinie wraz z PARTNERAMI

13 1. UCZNIOWIE 2. NAUCZYCIELE 3. PRACOWNICY

14 1. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie. 2. Urząd Miasta i Gminy Skawina. 3. Komisariat Policji w Skawinie. 4. Straż Miejska w Skawinie. 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie. 

15 6. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skawinie. 7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie. 8. Centrum Wsparcia Rodziny. 9. Świetlica Środowiskowa w Skawinie.   9. Kuratorzy społeczni.   10. Rada Rodziców Gimnazjum nr 2 w Skawinie.

16 9. Kuratorzy społeczni. 10. Rada Rodziców Gimnazjum nr 2 w Skawinie. 11. …………………… ? ZAPRASZAMY !


Pobierz ppt " promocja,  kształtowanie,  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google