Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co zrobić aby dobrze zrealizować i rozliczyć projekt? konkurs 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co zrobić aby dobrze zrealizować i rozliczyć projekt? konkurs 2016."— Zapis prezentacji:

1 Co zrobić aby dobrze zrealizować i rozliczyć projekt? konkurs 2016

2 Program realizowany przez:

3 Co zrobić aby dobrze zrealizować i rozliczyć projekt? 1.Korzystać ze wszelkich możliwości promowania projektu. 2.Zbierać wszystkie dokumenty finansowe. 3.Gdy pojawią się problemy z realizacją budżetu wg planu lub występują inne trudności natychmiast kontaktować się z Ośrodkiem Działaj Lokalnie czyli z „POLCENTRUM” w Strykowie. 4.O swoich poczynaniach chwalić się gdzie się da czyli facebooku, własnych bądź gminnych stronach internetowych, gazetach lokalnych. Przy czym umieszczać odpowiednie logotypy i dopiski o źródłach finansowania projektu. 5.Robić zdjęcia, nagrywać filmiki, prowadzić zapisy w kronikach (np. OSP, KGW). 6.Nie zapominać o listach obecności na spotkaniach, zajęciach, warsztatach. 7.Prowadzić ewidencję pracy wolontariuszy. 8.Korzystać z „Przewodnika do umowy dla grantobiorców 2016” 9.Czytamy dokładnie umowę i regulamin konkursu. 10.Bierzemy udział w konkursie „Opowiedz ….”

4 Korzystać ze wszelkich możliwości promowania projektu. Plakaty różnego formatu, Ulotki, Marketing szeptany, Media społecznościowe, Strony internetowe Prasa lokalna, Ogłoszenia parafialne, Radio i telewizja

5 Zbierać wszystkie dokumenty finansowe. Wszystkie wydatki poczynione z otrzymanej dotacji muszą być udokumentowane: 1.Faktura, rachunek, delegacja lub inny dokument opisane wg wzoru. wzoru 2.Opisane dokumenty finansowe należy zeskanować i przesłać do „POLCENTRUM” na adres mailowy dl@polcentrum.pldl@polcentrum.pl Wydatki finansowe wkładu własnego też muszą być udokumentowane i opisane wg zasad ustalonych w danej organizacji, a następnie zeskanowane i przesłane na adres jak wyżej. Ważne: Między pozycjami w budżecie możecie sami przesuwać środki do kwoty 300 zł. Powyżej należy zwrócić się do ODL z prośbą o zgodę. Wzór wystąpienia do pobrania z naszej strony Wzór wystąpienia

6 Gdy pojawią się problemy z realizacją budżetu wg planu lub występują inne trudności Natychmiast kontaktować się z Ośrodkiem Działaj Lokalnie czyli z „POLCENTRUM” w Strykowie. Podpowiemy Doradzimy Najlepiej kontakt mailowy dl@polcentrum.pldl@polcentrum.pl wtedy mamy trochę czasu na zastanowienie i odpowiedź lub tel. 42 719 90 64

7 O swoich poczynaniach chwalić się gdzie się da czyli facebooku, własnych bądź gminnych stronach internetowych, gazetach lokalnych. Przy czym umieszczać odpowiednie logotypy i dopiski o źródłach finansowania projektu.

8 Robić zdjęcia, nagrywać filmiki, prowadzić zapisy w kronikach (np. OSP, KGW). Przy czym należy pamiętać o: Zgodzie na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej Zgodzie na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej Zgodzie autora na wykorzystanie zdjęć filmów Wybrane zdjęcia (bez niedozwolonych rekwizytów) i filmy oraz zeskanowane zgody przesyłacie do nas również na adres dl@polcentrum.pldl@polcentrum.pl Zdjęcia nie powinny przekraczać 1 MB – przesyłać na bieżąco z krótkim opisem. Zgody na listach obecności. Modyfikacja listy obecności.

9 Do tego wykorzystujemy następujący druk: Lista obecności na spotkaniu Listy te skanujecie i przesyłacie do nas również na adres dl@polcentrum.pl dl@polcentrum.pl Nie zapominać o listach obecności na spotkaniach, zajęciach, warsztatach.

10 Prowadzić ewidencję pracy wolontariuszy. Do tego służy nam kilka wzorów druków: Oświadczenie niepełnoletniego wolontariusza Oświadczenie pełnoletniego wolontariusza Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza Zbiorcza karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy Dokumenty te skanujecie i przesyłacie do nas również na adres dl@polcentrum.pl dl@polcentrum.pl

11 Korzystać z „Przewodnika do umowy dla grantobiorców 2016” Przewodnik do umowy dotacji Programu „Działaj Lokalnie” IX Warszawa, 2016 (wersja zaktualizowana)

12 Jeżeli w projekcie mamy partnera, który darował Wam jakieś materiały to dokumentujemy to za pomocą oświadczenia partnera darczyńcy.oświadczenia partnera darczyńcy Jeżeli w projekcie mamy firmę, osobę, która w ramach projektu wykonała dla Was usługi to dokumentujemy to za pomocą oświadczenie- usługodawcy.oświadczenie- usługodawcy Dokumenty te skanujecie i przesyłacie do nas również na adres dl@polcentrum.pl dl@polcentrum.pl

13 Czytamy dokładnie umowę i regulamin konkursu. Umowa razem z regulaminem konkursu, Waszym wnioskiem i raportem końcowym grantobiorcy to cztery podstawowe dokumenty, które winniście znać. Raport składacie do daty określonej w umowie (21 dni od daty zakończenia projektu).

14 Bierzemy udział w konkursie „Opowiedz ….” Zapoznajemy się z regulaminem konkursu.regulaminem konkursu Wybieramy kategorie, w której będziemy chcieli wziąć udział. Zbieramy materiały przez cały czas trwania projektu. Robimy pracę. Wysyłamy zgłoszenie do ODL-u czyli „Polcentrum” w Strykowie wg wzoru w terminie do 25.01.2017 r. wg wzoru

15 Monitoring ze strony ODL U wszystkich grantobiorców będzie przeprowadzony w trakcie trwania projektu monitoring merytoryczny i finansowy w zakresie zgodnym z kartą monitoringu.kartą monitoringu.

16 ZESPÓŁ ODL TEL : (42) 719-90-64 e-mail : dl@polcentrum.pl KOORDYNATOR Roman Sularz PRACOWNIK BIUROWY Damian Krzeszewski Damian przygotował prezentację dokładnie opisującą realizację i rozliczenie projektu. Prezentacja ta będzie zamieszczona na naszej stronie www.dzialajlokalnie.polcentrum.pl w zakładce do pobraniaprezentację www.dzialajlokalnie.polcentrum.pl

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Co zrobić aby dobrze zrealizować i rozliczyć projekt? konkurs 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google