Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W KRAINIE CZWOROKĄTÓW. PLAN PREZENTACJI 1. Pojęcie czworokąta i ogólne własności 3. Przykładowe zadania testowe 2. Klasyfikacja oraz charakterystyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W KRAINIE CZWOROKĄTÓW. PLAN PREZENTACJI 1. Pojęcie czworokąta i ogólne własności 3. Przykładowe zadania testowe 2. Klasyfikacja oraz charakterystyka."— Zapis prezentacji:

1 W KRAINIE CZWOROKĄTÓW

2 PLAN PREZENTACJI 1. Pojęcie czworokąta i ogólne własności 3. Przykładowe zadania testowe 2. Klasyfikacja oraz charakterystyka

3 CZWOROKĄT Czworokąt to wielokąt, który ma cztery boki B D C A Menu Suma kątów wewnętrznych czworokąta jest równa 360° Obwód czworokąta to suma długości wszystkich jego boków

4 KLASYFIKACJA CZWOROKĄTÓW Deltoidy Trapezy Równoległoboki Romby Prostokąty Kwadraty Czworokąty Menu

5 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

6 TRAPEZ Czworokąt posiadający co najmniej jedną parę boków równoległych d h c b a Boki równoległe trapezu nazywamy podstawami – a i b Boki nierównoległe trapezu nazywamy ramionami – c i d Odległość między podstawami nazywamy wysokością trapezu - h Menu Klasyfikacja

7 trapez prostokątny - przynajmniej jeden kąt wewnętrzny jest prosty ° ° d a d h=c b cc a β αα β TRAPEZ trapez równoramienny - oba ramiona są równej długości Menu Klasyfikacja

8 TRAPEZ Pole Trapezu to iloczyn połowy sumy długości podstaw oraz wysokości Pole Trapezu to iloczyn połowy sumy długości podstaw oraz wysokości d h c b a Menu Klasyfikacja

9 RÓWNOLEGŁOBOK Czworokąt, który ma przeciwległe boki równe i równoległe Wysokość trapezu to odległość miedzy dwoma równoległymi bokami bądź ich przedłużeniami Każdy równoległobok ma dwie wysokości – h 1 oraz h 2 a a b b h2h2 h1h1 h1h1 h2h2 Menu Klasyfikacja

10 Własności: Przeciwległe boki są równe i równoległe Przeciwległe kąty są równe Suma kątów leżących przy jednym boku wynosi 180° Przekątne dzielą się na połowy RÓWNOLEGŁOBOK α α β β D BC A S Menu Klasyfikacja

11 RÓWNOLEGŁOBOK b b a a h Pole Równoległoboku to iloczyn długości boku oraz wysokości puszczonej na ten bok P = a*h Menu Klasyfikacja

12 PROSTOKĄT Czworokąt którego wszystkie kąty są kątami prostymi. ° A B CD Menu Klasyfikacja

13 Własności: Jego przeciwległe boki są parami równe i równoległe Wszystkie kąty są proste Sąsiednie boki są do siebie prostopadłe Przekątne dzielą się na połowy PROSTOKĄT A B CD Menu Klasyfikacja

14 PROSTOKĄT a b Pole prostokąta to iloczyn długości jego prostopadłych boków P = a*b Menu Klasyfikacja

15 ROMB Czworokąt posiadający wszystkie boki równe a a a αα a Menu Klasyfikacja

16 Własności: Przeciwległe boki są parami równoległe. Przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy. Przeciwległe kąty są równe B C D A ° αα β β ROMB Menu Klasyfikacja

17 Pole rombu to: Iloczyn długości boku oraz długości wysokości ROMB a h ° d2d2 ° d1d1 Połowa iloczynu długości obu wysokości P = a*h Menu Klasyfikacja

18 KWADRAT Prostokąt posiadający wszystkie boki równe AB CD Menu Klasyfikacja

19 Własności Przekątne są równe, przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy Wszystkie kąty są równe i mają miarę 90° Przekątne są jednocześnie dwusiecznymi kątów figury KWADRAT AB CD ° Menu Klasyfikacja

20 Pole kwadratu to kwadrat długości jego boków KWADRAT a a P = a*a Menu Klasyfikacja

21 DELTOID Czworokąt, którego dwa boki są równe i dwa pozostałe mają równą długość, ale różną od poprzednich C DB A Menu Klasyfikacja

22 Własności Przekątne są prostopadłe Jedna z przekątnych dzieli drugą na pół DELTOID C DB A Menu Klasyfikacja

23 Pole deltoidu jest połową iloczynu długości jego przekątnych DELTOID e f Menu Klasyfikacja

24 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Dalej znajduje się kilka zadań testowych, które umożliwią Ci sprawdzenie swojej wiedzy o czworokątach ZAPRASZAM Menu

25 ZADANIE 1 Pewien rolnik ma pole w kształcie deltoidu, którego przekątne mają długość 65 i 30 metrów. Ile arów ziemi ma rolnik do obsadzenia? (1ar=100m 2 ) A)1,95 B)19,5 C)195 Menu

26 NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz...... lub skorzystać z podpowiedzi Menu

27 Pole deltoidu jest połową iloczynu długości jego przekątnych DELTOID Powrót do zadania Powrót do zadania e f Menu

28 GRATULACJE BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie Przejdź do następnego pytania lub do menu

29 ZADANIE 2 Ile wynosi pole trapezu przedstawionego na rysunku obok 8 cm 6 cm 12 cm A) 120 cm 2 B) 13 cm 2 C) 60 cm 2 Menu

30 NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz...... lub skorzystać z podpowiedzi Menu

31 TRAPEZ Pole Trapezu to iloczyn połowy sumy długości podstaw oraz wysokości Pole Trapezu to iloczyn połowy sumy długości podstaw oraz wysokości h b a Powrót do zadania Powrót do zadania Menu

32 GRATULACJE BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie Przejdź do następnego pytania lub do menu

33 ZADANIE 3 Za pomocą danych z rysunku obok oblicz następujące wartości: b, c, γ oraz φ. A) b=3cm, c=7cm, γ=140°, φ=50° B) b=7cm, c=5cm, γ=90°, φ=60° C) b=5cm, c=7cm, γ=130°, φ=50° φ=? α=50º β=130º γ=? D BC A S a=7cm b=? d=5cm c=? Menu

34 NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz...... lub skorzystać z podpowiedzi Menu

35 Własności: Przeciwległe boki są równe i równoległe Przeciwległe kąty są równe Suma kątów leżących przy jednym boku wynosi 180° Przekątne dzielą się na połowy RÓWNOLEGŁOBOK α α β β D BC A S Powrót do zadania Powrót do zadania Menu

36 GRATULACJE BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie Przejdź do następnego pytania lub do menu

37 ZADANIE 4 Wszystkie figury przedstawione obok są: A) równoległobokami B) rombami C) kwadratami Menu

38 NIESTETY POPEŁNIŁEŚ BŁĄD Możesz wrócić do zadania i pomyśleć jeszcze raz...... lub skorzystać z podpowiedzi Menu

39 KLASYFIKACJA CZWOROKĄTÓW Deltoidy Trapezy Równoległoboki Romby Prostokąty Kwadraty Czworokąty Powrót do zadania Powrót do zadania Menu

40 GRATULACJE BRAWO!!! Odpowiedziałeś poprawnie Przejdź do zakończenia lub menu

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "W KRAINIE CZWOROKĄTÓW. PLAN PREZENTACJI 1. Pojęcie czworokąta i ogólne własności 3. Przykładowe zadania testowe 2. Klasyfikacja oraz charakterystyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google