Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 1."— Zapis prezentacji:

1 Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 1

2 www.irt.wroc.pl Stan prawny  Plan województwa – dokument z zakresu planowania przestrzennego sporządzany na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez marszałka, uchwalany przez sejmik.  Obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego z 27 marca 2014r.  W dniu 30 kwietnia 2015r. podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu. 2

3 www.irt.wroc.pl Dlaczego zmieniamy plan Ze względu na:  obowiązek ustalenia granic i zasad zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym,  możliwość ustalenia granic i zasad zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym,  obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, jako części planu województwa. 3

4 www.irt.wroc.pl Dylematy  Jaki jest cel ustalania granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych?  Czego powinny dotyczyć zasady zagospodarowania przestrzennego?  W jaki sposób te zasady będą wdrażane?  Jakie ustalenia powinien zawierać plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Wrocławia?  Kto i w jaki sposób będzie je wdrażał? 4

5 www.irt.wroc.pl Harmonogram 1. etapu konsultacji w sprawie planu 5 Warsztaty w Obszarach Integracji, 5 spotkań prowadzonych poza procedurą ustawową

6 www.irt.wroc.pl Harmonogram prac nad planem  Etap I – przygotowanie procedury formalno-prawnej – okres realizacji II półrocze 2015 r.;  Etap II – przeprowadzenie I etapu konsultacji i zbieranie wniosków – okres realizacji II półrocze 2015 r.;  Etap III – opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - okres realizacji I i II półrocze 2016 r.;  Etap IV – przeprowadzenie II etapu konsultacji, opiniowania i uzgadniania – okres realizacji I półrocze 2017 r.;  Etap V – wyłożenie do publicznego wglądu, zebranie uwag – okres realizacji I półrocze 2017 r.;  Etap VI – przedłożenie do uchwalenia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego – okres realizacji II półrocze 2017 r.;  Etap VII – zamknięcie procedury i złożenie dokumentacji do Wojewody – okres realizacji II półrocze 2017 r.. 6

7 www.irt.wroc.pl Wnioski do planu 7 30 listopada 2015 Termin pisemnie lub ustnie do protokołu, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Świdnicka 12/16, 50-068 Wrocław pocztą elektroniczną na adres: plan@irt.wroc.pl Forma imię, nazwisko lub nazwa i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku Zawartość

8 www.irt.wroc.pl Agnieszka Wałęga Instytut Rozwoju Terytorialnego agnieszka.walega@irt.wroc.pl tel. 71 374 95 91 agnieszka.walega@irt.wroc.pl Dziękuję za uwagę 8


Pobierz ppt "Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google