Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał uzupełniający do cz. II. 2 Analiza wielkości i jakości produkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał uzupełniający do cz. II. 2 Analiza wielkości i jakości produkcji."— Zapis prezentacji:

1 Materiał uzupełniający do cz. II

2 2 Analiza wielkości i jakości produkcji

3 3 Mierniki produkcji: ilościowe: - naturalne - umowne wartościowe: - brutto - netto

4 Zadanie 1 Na podstawie poniższych danych: a) ustalić wielkość produkcji w różnych miernikach, b) ustalić dynamikę produkcji w różnych miernikach c) ocenić wyniki produkcyjne przedsiębiorstwa 4 Wyszczególnienie20012002 Wartość wytworzonych wyrobów gotowych Wartość zrealizowanych usług Stan remanentów produkcji niezakończonej - na początek okresu - na koniec okresu Stan zapasów wyrobów gotowych - na początek okresu - na koniec okresu Koszty materiałów bezpośrednich Koszty materialne produkcji 580 000 30 000 90 000 115 000 150 000 100 000 300 000 380 000 560 000 15 000 115 000 110 000 100 000 80 000 290 000 350 000

5 Zadanie 2 Na podstawie poniższych danych: a) ustalić wielkość produkcji w różnych miernikach, b) ustalić dynamikę produkcji w różnych miernikach c) ocenić wyniki produkcyjne przedsiębiorstwa 5 Wyszczególnienie20022003 Wartość sprzedanych wyrobów gotowych Wartość zrealizowanych usług Stan remanentów produkcji niezakończonej - na początek okresu - na koniec okresu Stan zapasów wyrobów gotowych - na początek okresu - na koniec okresu Koszty materiałów bezpośrednich Koszty materialne produkcji 880 000 75 000 190 000 155 000 150 000 100 000 400 000 520 000 900 000 55 000 155 000 170 000 100 000 80 000 420 000 550 000

6 Zadanie 3 Na podstawie poniższych danych: a) ustalić wielkość produkcji w różnych miernikach, b) ustalić dynamikę produkcji w różnych miernikach c) ocenić wyniki produkcyjne przedsiębiorstwa 6 WyszczególnieniePlanWykonanie Wartość wytworzonych wyrobów gotowych Wartość zrealizowanych usług Zmiana stanu produkcji niezakończonej (stan końcowy – stan początkowy) Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych (stan końcowy – stan początkowy) Koszty materiałów bezpośrednich Koszty materialne produkcji 750 000 150 000 20 000 -55 000 440 000 620 000 724 000 115 000 -15 000 40 000 426 000 605 000

7 7 Zadanie 3 Ustalić wpływ zmiany wielkości produkcji i cen na zmianę wartości produkcji plan wykonanie ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wielkość produkcji w szt. 2 500 2 875 cena zbytu wyrobu w zł 80 84,5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 8 Zadanie 4 Dokonać rozliczenia wpływu czynników na zmianę wartości produkcji WyrobyPlanWykonanie ilośćcenawartość w tys. zł ilośćcenawartość w zł ABCABC 200 100 410 990 388 82 000 198 000 38 800 194 218 116 434 983 391 84 196 214 294 45 356 Razem500x318 800528x343 846

9 Zadanie 2 Na podstawie danych w tabeli: a) obliczyć ilościowy wskaźnik średniej gatunkowości w obu okresach b) obliczyć wartościowy wskaźnik średniej gatunkowości w obu okresach c) ustalić wpływ zmian gatunkowości na przychody ze sprzedaży Wyszczególnienie Wielkość sprzedaży Cena 2008 2009 ----------------------------------------------------------------------------------------- Wyroby gotowe w gat.I 10 000 10 500 52 Wyroby gotowe w gat.II 2 000 3 000 45 Wyroby gotowe w gat.III 2 500 1 000 40 ------------------------------------------------------------------------------------------


Pobierz ppt "Materiał uzupełniający do cz. II. 2 Analiza wielkości i jakości produkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google