Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał uzupełniający do cz. II. 2 Analiza wielkości i jakości produkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał uzupełniający do cz. II. 2 Analiza wielkości i jakości produkcji."— Zapis prezentacji:

1 Materiał uzupełniający do cz. II

2 2 Analiza wielkości i jakości produkcji

3 3 Mierniki produkcji: ilościowe: - naturalne - umowne wartościowe: - brutto - netto

4 Zadanie 1 Na podstawie poniższych danych: a) ustalić wielkość produkcji w różnych miernikach, b) ustalić dynamikę produkcji w różnych miernikach c) ocenić wyniki produkcyjne przedsiębiorstwa 4 Wyszczególnienie Wartość wytworzonych wyrobów gotowych Wartość zrealizowanych usług Stan remanentów produkcji niezakończonej - na początek okresu - na koniec okresu Stan zapasów wyrobów gotowych - na początek okresu - na koniec okresu Koszty materiałów bezpośrednich Koszty materialne produkcji

5 Zadanie 2 Na podstawie poniższych danych: a) ustalić wielkość produkcji w różnych miernikach, b) ustalić dynamikę produkcji w różnych miernikach c) ocenić wyniki produkcyjne przedsiębiorstwa 5 Wyszczególnienie Wartość sprzedanych wyrobów gotowych Wartość zrealizowanych usług Stan remanentów produkcji niezakończonej - na początek okresu - na koniec okresu Stan zapasów wyrobów gotowych - na początek okresu - na koniec okresu Koszty materiałów bezpośrednich Koszty materialne produkcji

6 Zadanie 3 Na podstawie poniższych danych: a) ustalić wielkość produkcji w różnych miernikach, b) ustalić dynamikę produkcji w różnych miernikach c) ocenić wyniki produkcyjne przedsiębiorstwa 6 WyszczególnieniePlanWykonanie Wartość wytworzonych wyrobów gotowych Wartość zrealizowanych usług Zmiana stanu produkcji niezakończonej (stan końcowy – stan początkowy) Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych (stan końcowy – stan początkowy) Koszty materiałów bezpośrednich Koszty materialne produkcji

7 7 Zadanie 3 Ustalić wpływ zmiany wielkości produkcji i cen na zmianę wartości produkcji plan wykonanie Wielkość produkcji w szt cena zbytu wyrobu w zł 80 84,

8 8 Zadanie 4 Dokonać rozliczenia wpływu czynników na zmianę wartości produkcji WyrobyPlanWykonanie ilośćcenawartość w tys. zł ilośćcenawartość w zł ABCABC Razem500x x

9 Zadanie 2 Na podstawie danych w tabeli: a) obliczyć ilościowy wskaźnik średniej gatunkowości w obu okresach b) obliczyć wartościowy wskaźnik średniej gatunkowości w obu okresach c) ustalić wpływ zmian gatunkowości na przychody ze sprzedaży Wyszczególnienie Wielkość sprzedaży Cena Wyroby gotowe w gat.I Wyroby gotowe w gat.II Wyroby gotowe w gat.III


Pobierz ppt "Materiał uzupełniający do cz. II. 2 Analiza wielkości i jakości produkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google