Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Figury geometryczne płaskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Figury geometryczne płaskie"— Zapis prezentacji:

1 Figury geometryczne płaskie

2 Co to są figury geometryczne płaskie?
Figura geometryczna płaska jest to dowolny zbiór punktów płaszczyzny, czyli każdy możliwy podzbiór płaszczyzny to nic innego jak figura geometryczna płaska.

3 Jakie znamy figury geometryczne płaskie?
Punkt, prosta, półprosta, odcinek Łamana Okrąg i koło Trójkąt Kwadrat Prostokąt Równoległobok Romb Trapez Wielokąty Oczywiście są tutaj tylko niektóre figury.

4 Prosta Przez każde dwa różne punkty płaszczyzny przechodzi dokładnie jedna prosta. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B nazywamy prostą AB. Między każdymi dwoma punktami prostej znajduje się nieskończenie wiele punktów. Prosta p rozcina płaszczyzną na dwa obszary. Każdy z tych obszarów łącznie z prostą p nazywamy półpłaszczyzną. Prostą p wyznaczającą półpłaszczyznę nazywamy krawędzią tej półpłaszczyzny.

5 Półprosta Półprostą o początku A nazywamy każdą z części prostej na jakie dzieli ją punkt A. Czyli w skrócie półprosta ma początek, a nie ma końca. Dwie różne półproste leżące na jednej prostej i mające wspólny początek nazywamy półprostymi dopełniającymi się.

6 Odcinek Odcinkiem o końcach A i B nazywamy zbiór wszystkich punktów prostej AB leżących między punktami A i B, wraz z tymi punktami.

7 Łamana Łamaną nazywamy figurę składającą się z odcinków połączonych w ten sposób, że koniec pierwszego odcinka jest początkiem drugiego itd., przy czym każdy koniec odcinka może być końcem jeszcze tylko co najwyżej jednego odcinka tej łamanej. Odcinki, z których składa się łamana, nazywamy bokami łamanej, końce tych odcinków nazywamy wierzchołkami łamanej. Łamaną zamkniętą nazywamy taką łamaną, której koniec ostatniego odcinka jest zarazem początkiem pierwszego odcinka. Łamaną zwyczajną nazywamy taką łamaną, której dwa kolejne odcinki nie leżą na jednej prostej i żadne niekolejne odcinki nie przecinają się.

8 ŁAMANA ZWYCZAJNA ZAMKNIĘTA
ŁAMANA ZWYCZAJNA OTWARTA ŁAMANA ZWYCZAJNA ZAMKNIĘTA ŁAMANA WIĄZANA OTWARTA ŁAMANA WIĄZANA ZAMKNIĘTA

9 Okrąg oraz koło Okrąg wraz z kołem jak wiemy nie mają kątów, boków i wierzchołków. Okrąg to zbiór wszystkich punktów na płaszczyźnie, których odległość od ustalonego punktu (zwanego środkiem okręgu), jest równa zadanej odległości. Prościej mówiąc okrąg to brzeg koła.

10 Jak zmierzyć średnicę koła?
To ci pomoże.

11 Trójkąt Trójkątem nazywamy wielokąt o trzech bokach. Warunek trójkąta: długość każdego boku trójkąta jest mniejsza od sumy długości dwóch pozostałych boków tego trójkąta. Suma miar kątów trójkąta jest równa 180 stopni.

12 Podział trójkątów trójkąt równoboczny trójkąt równoramienny ostrokątny
trójkąt równoramienny prostokątny trójkąt równoramienny rozwartokątny - trójkąty różnoboczne

13 Kwadrat Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości. Ogólnie zalicza się do każdego rodzaju czworokąta. Ma on dwie przekątne, które przecinają się w połowie, a pomiędzy nimi musi znajdować się kąt prosty.

14 Prostokąt Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste.Przekątne prostokąta mają jednakową długość i przecinają się w połowie.

15 Romb Romb to równoległobok, który ma wszystkie boki jednakowej długości. Przekątne rombu przecinają się w połowie i są prostopadłe.

16 Równoległobok Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. Przekątne równoległoboku dzielą się na połowy.

17 Trapez Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Równoległe boki trapezu nazywamy podstawami, a pozostałe boki - ramionami. Trapez, w którym ramiona mają jednakowe długości,nazywamy trapezem równoramiennym. Trapez, który ma co najmniej jeden kąt prosty nazywamy trapezem prostokątnym. Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu trapezu jest równa 180 stopni.

18

19 Wielokąty Wielokątem nazywamy część płaszczyzny ograniczoną łamaną zwyczajną zamkniętą wraz z tą łamaną. Bokami wielokąta nazywamy boki łamanej tworzącej ten wielokąt. Wierzchołkiem wielokąta nazywamy każdy z wierzchołków łamanej tworzącej dany wielokąt. Jeśli łamana tworząca wielokąt ma n boków, to wielokąt ten nazywamy n-kątem lub n-bokiem. Wielokąty, których wszystkie kąty wewnętrzne są równe i wszystkie boki są równe, nazywamy wielokątami foremnymi.

20 To jest jeden z wielokątów

21 Podsumowanie Podsumowując mamy wiele figur geometrycznych płaskich. Myślę, że po tej prezentacji większość osób już wie więcej na ich temat.

22 Dziękuję za uwagę!!! Wykonała: Weronika Lesiak


Pobierz ppt "Figury geometryczne płaskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google