Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmy, sposoby ich zapisu.1 Algorytm to uporządkowany opis postępowania przy rozwiązywaniu problemu z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmy, sposoby ich zapisu.1 Algorytm to uporządkowany opis postępowania przy rozwiązywaniu problemu z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych."— Zapis prezentacji:

1 Algorytmy, sposoby ich zapisu.1 Algorytm to uporządkowany opis postępowania przy rozwiązywaniu problemu z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych czynności, prowadzących do jego rozwiązania w skończonym czasie. Przed rozwiązaniem problemu należy go sformułować, określić dane wejściowe oraz cel. Następnie należy określić plan działania, czyli wskazać sposób, który doprowadzi do rozwiązania problemu w skończonym czasie. Sposób ten powinien uwzględnić opis danych oraz opis i właściwą kolejność wykonywania czynności. np. ubieranie, a w matematyce nie można podać obliczonego wyniku, zanim nie wprowadzisz i nie opiszesz danych.

2 Algorytmy, sposoby ich zapisu.2 Opis czynności zawartej w danym algorytmie nazywamy instrukcją. Niestety nie wszystkie problemy można ująć w sztywne ramy i uściślić sposób postępowania zapewniając ich rozwiązanie. Czy zawsze osiągniemy cel? Wniosek: nie wszystkie problemy można rozwiązać algorytmicznie, czyli według ścisłego schematu postępowania.

3 Algorytmy, sposoby ich zapisu.3 Sposoby zapisu algorytmów: Algorytmy można zapisać w różnej formie w zależności od problemu, który chcemy rozwiązać. Do prezentacji algorytmów można stosować: opis słowny wypunktowaną listę kroków schemat blokowy określony język programowania Przestaw dzielenie dwóch liczb za pomocą listy kroków: Dane liczy a i b Lista kroków: 1. Początek algorytmu, 2. Podaj liczby a i b, 3. Jeżeli liczba b nie jest równa 0, wykonaj krok 4, w przeciwnym razie – podaj komunikat „Nie dziel przez )” i zakończ działanie algorytmu, 4. Oblicz x :=a/b, 5. Podaj wynik :x, 6. Koniec algorytmu. Przedstaw w postaci listy kroków algorytm obliczania pola trójkąta o podanej podstawie a i wysokości h. Dane: liczba a i h Lista kroków: 1. Początek algorytmu, 2. Podaj wartość liczby a i wartość liczby h, 3. Oblicz wartość wyrażenia: P=1/2a*h, 4. Podaj wynik: P, 5. Koniec algorytmu.

4 Algorytmy, sposoby ich zapisu.4 Schemat blokowy: 1.Blok graniczny „Początek” 2.Blok graniczny „Koniec” 3.Blok wejścia – wyjścia 4.Blok operacyjny: 5.Blok warunkowy (decyzyjny): KoniecPoczątek Wprowadź (a, b) Wyprowadź (x) x:=a/b b a Tak Nie

5 Algorytmy, sposoby ich zapisu.5 Tworząc schemat blokowy, należy pamiętać o pewnych zasadach: 1.Każda operacja jest umieszczona w skrzynce 2.Skrzynki są z sobą połączone 3.Należy stosować właściwą kolejność skrzynek, odpowiednio łącząc je skrzynkami 4.Do oznaczania początku służy tylko jedna skrzynka – Początek („Start”) i ma tylko jedno połączenie wychodzące. 5.Do oznaczania końca służy przynajmniej jedna skrzynka („Koniec”. 6.Ze skrzynki warunkowej wychodzą dwa połączenia „Tak”, „Nie”. 7.W skrzynce operacyjnej zamiast znaku = stosujemy oznaczenie:=

6 Algorytmy, sposoby ich zapisu.6 Języki programowania Aby komputer wykonał algorytm należy go przetłumaczyć (czyli zaimplementować), języki niskiego (zależne od maszyny np. asembler) i wysokiego poziomu (niezależnie od maszyny np. Visual Basic, Turbo Pascal, C++, Java).


Pobierz ppt "Algorytmy, sposoby ich zapisu.1 Algorytm to uporządkowany opis postępowania przy rozwiązywaniu problemu z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google