Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi

2 ZAKRES PREZENTACJI Cel i zakres pracy Poziomy zbierania danych Proponowany zakres analiz Prezentacja filmu z eksperymentu terenowego

3 Celem pracy jest wyselekcjonowanie sposobów zdalnej rejestracji obrazu lasu użytecznych w leśnictwie oraz opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na wybranych technikach geomatycznych, takich jak: lidar (naziemny i lotniczy), zdjęcia hemisferyczne, zdjęcia cyfrowe naziemne i lotnicze, system kartowania mobilnego, wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne.

4 Lidar (LIght Detection And Ranging) jest aktywnym systemem zdalnego pozyskiwania informacji, wykorzystującym skoncentrowaną wiązkę promieni świetlnych (laserowych). Laser (Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation, czyli wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania), nazywany też wzmacniaczem optycznym, to urządzenie generujące lub wzmacniające spójne promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie między ultrafioletem a podczerwienią. Lidar wysyła wiązkę laserową w kierunku obiektu, od którego ulega ona odbiciu (i rozproszeniu), a wiązka zwrotna jest rejestrowana. Analiza własności powracającej wiązki światła umożliwia charakteryzowanie obiektów, od których uległa ona odbiciu. Pomiary czasu od wysłania do powrotu promieniowania, jego natężenia i polaryzacji służą określaniu odległości od źródła promieniowania do obiektu oraz parametrów obiektu.

5 Poziomy zbierania danych Wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne Zdjęcia lotnicze: LIDAR Kamera cyfrowa Poziom terenu: Inwentaryzacja ul Fotogrametria Kamera hemisferyczna LIDAR MMS (Mobile Mapping System)

6 Zamiarem podjętych badań jest opracowanie obrębowej metody pomiaru lasu dla potrzeb planowania okresowego z wykorzystaniem technik geomatycznych. Planowana metoda ma na celu nie tylko określenie aktualnego stanu lasu, ale powinna również uwzględniać możliwość prowadzenia prognozy rozwoju zasobów.

7 Analizy będą prowadzone w odniesieniu do cech inwentaryzacyjnych drzewostanów, określonych metodą pomiarów terenowych. Poszukiwane będą nowe kierunki inwentaryzacji z wykorzystaniem współczesnych narzędzi teledetekcyjnych. Założeniem pracy jest by nowa metoda wykorzystywała techniki geomatyczne w powiązaniu z SILP, Leśną Mapę Numeryczną i modelami symulacyjnymi. Wykorzystywane będą wyniki prowadzonych w polskich lasach prac badawczych dotyczących geomatyki, finansowanych równolegle przez DGLP, Komitet Badań Naukowych i Unię Europejską.

8 Proponowane badania obejmą: konfrontację potrzeb dotyczących inwentaryzacji lasu z aktualnymi możliwościami teledetekcji, selekcję rozwiązań technicznych i stosowanych typów zobrazowań, organizację badań empirycznych na wybranych poligonach badawczych, pomiary terenowe, obrazowanie z poziomu terenowego, lotniczego i satelitarnego, analizę pozyskanych danych w SIP, wnioskowanie dotyczące użyteczności poszczególnych typów zobrazowań, ich dokładności i dostępności (możliwości stosowania operacyjnego, mobilność sprzętu, jego użyteczność w warunkach terenowych), opracowanie koncepcji metodyki zastosowań praktycznych, analizę ekonomiczna, opracowanie scenariuszy aplikacji.

9 Poziomy zbierania danych: 1.Dane referencyjne – inwentaryzacja terenowa 2.Dane teledetekcyjne zdjecia hemisferyczne terenowe zdjecia laserowe terenowe zdjecia laserowe lotnicze Poziomy zbierania danych: 1.Dane referencyjne – inwentaryzacja terenowa 2.Dane teledetekcyjne zdjecia hemisferyczne terenowe zdjecia laserowe terenowe zdjecia laserowe lotnicze Analizy przetwarzanie obrazu, wizualizacja danych oraz analizy przestrzenne i statystyczne: korelacje danych teledetekcyjnych z danymi referencyjnymi zdefiniowanie parametrow drzewostanow mozliwych do okreslenia na podstawie danych teledetekcyjnych sprecyzowanie dokladnosci okreslania w/w parametrow..... Analizy przetwarzanie obrazu, wizualizacja danych oraz analizy przestrzenne i statystyczne: korelacje danych teledetekcyjnych z danymi referencyjnymi zdefiniowanie parametrow drzewostanow mozliwych do okreslenia na podstawie danych teledetekcyjnych sprecyzowanie dokladnosci okreslania w/w parametrow..... Modelowanie opracowanie algorytmow wraz z okresleniem parametrow krytycznych (niezbednych/ograniczajacych) dotyczacych: warunkow pogodowych warunkow topograficznych siedlisk i typow drzewostanowych..... Modelowanie opracowanie algorytmow wraz z okresleniem parametrow krytycznych (niezbednych/ograniczajacych) dotyczacych: warunkow pogodowych warunkow topograficznych siedlisk i typow drzewostanowych..... Forma zakonczenia metoda stosowania praktycznego obszary dalszych badan..... Forma zakonczenia metoda stosowania praktycznego obszary dalszych badan..... Propozycja badan nad zastosowaniem laserowych technik teledetekcyjnych w lesnictwie Poligony badawcze

10 Zdjęcie fotograficzne powierzchni próbnej w Nadleśnictwie Milicz (źródło: FARO) Obraz tej samej powierzchni utworzony z chmury punktów zarejestrowanych przez skaner laserowy (źródło: FARO)

11 Schemat pomiarów drzew na podstawie trojwymiarowego modelu utworzonego z danych lidarowych (zdjęcie: FARO)

12 Po przeanalizowaniu dostępnej na rynku europejskim aparatury, w dniach 26-28 kwietnia 2006, na terenie Nadleśnictwa Milicz przeprowadzono eksperymentalne pomiary wybranych powierzchni próbnych z wykorzystaniem lidara terenowego firmy FARO, kamery z obiektywem hemisferycznym oraz MMS.

13


Pobierz ppt "Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google