Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek państwa ze związkami wyznaniowymi. Związek państwa ze związkami wyznaniowymi ulega ewolucji w kierunku ograniczenia. Związek obejmuje więzi: -Organizacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek państwa ze związkami wyznaniowymi. Związek państwa ze związkami wyznaniowymi ulega ewolucji w kierunku ograniczenia. Związek obejmuje więzi: -Organizacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi

2 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi ulega ewolucji w kierunku ograniczenia. Związek obejmuje więzi: -Organizacyjne -Funkcjonalne

3 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi Historyczne więzi państwa ze związkami wyznaniowymi Cezaropapizm: -Występowanie: Cesarstwo Rzymskie, Cesarstwo Bizantyjskie, Cesarstwo Karolińskie Cechy: -religia była oficjalną ideologią państwową; -nakaz wyznawania tej religii; -Wpływ władzy świeckiej na działania i organizację władz związku wyznaniowego.

4 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi Historyczne więzi państwa ze związkami wyznaniowymi Hierokratyzm: -Występowanie – średniowieczna Europa Cechy: -Uznawano prymat władzy duchowej przed władzą świecką, czyli władza świecka była określana przez władzę duchową, jak również miała wobec władzy duchowej obowiązki; -Państwo zajmowało się jedynie obronnością i zapewnieniem porządku, a władza religijna zaspokajała potrzeby społeczne (edukacja, zdrowie etc.); -Uznawano istnienie jednego uniwersalnego państwa chrześcijańskiego.

5 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi Historyczne więzi państwa ze związkami wyznaniowymi Supremacja -Występowanie: wczesne wieki nowożytnej Europy. Cechy: -Związek wyznaniowy jest organizacją narodową, podległą zwierzchniej władzy państwowej; -Religia jest instrumentem polityki państwa; -Zachowanie przywilejów dla związku wyznaniowego.

6 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi Historyczne więzi państwa ze związkami wyznaniowymi Supremacja c.d. Prawa królewskie dotyczące rzeczy świętych: -Prawo do obrony i opieki nad Kościołem; -Prawo nadzoru nad działalnością Kościoła; -Prawo strzeżenia państwa przed ingerencją Kościoła – kontrola aktów prawa kanonicznego; -Prawo kontroli administracji i sądownictwa kościelnego; -Prawo odrzucenia kandydata na stanowiska kościelne; -Prawo reformy Kościoła; -Prawo do opodatkowania Kościoła.

7 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi Historyczne więzi państwa ze związkami wyznaniowymi System zwierzchnictwa wyznaniowego: -Występowanie: Europa po Rewolucji Francuskiej; Cechy: -Suwerenne prawa państwa wobec związków wyznaniowych; -Wspieranie i ochrona związków wyznaniowych przez państwo; -Równouprawnienie obywateli bez względu na wyznawaną religię.

8 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi Związek ten wpływa na charakter państwa, które staje się państwem wyznaniowym. Jednakże cecha ta jest stopniowalna.

9 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi Współczesne elementy związku państwa ze związkami wyznaniowymi: -Obsadzanie stanowisk przez wyznawców określonej religii; -Sfera ceremonialna; -Sfera edukacji; -Sfera wykonywania innych zadań publicznych; -Sfera prawodawcza.

10 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi System powiązania: -Występowanie: współczesna Europa. Cechy: - Współkształtowanie relacji poprzez umowy, porozumienia, konkordat.

11 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi Teorie konkordatu: 1.Teoria przywileju; 2.Teoria legalna; 3.Teoria umowy międzynarodowej.

12 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi Ograniczenie wolności wyznania w państwie wyznaniowym: -Wolność wyznania ma formalny charakter; -Apostazja jest zakazana / karana; -Uprzywilejowanie wyznawców religii panującej.

13 Związek państwa ze związkami wyznaniowymi Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Związek państwa ze związkami wyznaniowymi. Związek państwa ze związkami wyznaniowymi ulega ewolucji w kierunku ograniczenia. Związek obejmuje więzi: -Organizacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google