Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka porównawcza hormonów Rodzaj hormonusteroidy, T 3, T 4,polipeptydy kalcytriolbiałka katecholaminy Rozpuszczalnośćlipofilowehydrofilowe Transport.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka porównawcza hormonów Rodzaj hormonusteroidy, T 3, T 4,polipeptydy kalcytriolbiałka katecholaminy Rozpuszczalnośćlipofilowehydrofilowe Transport."— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka porównawcza hormonów Rodzaj hormonusteroidy, T 3, T 4,polipeptydy kalcytriolbiałka katecholaminy Rozpuszczalnośćlipofilowehydrofilowe Transport przez tak nie białka krwi Czas życiagodziny - dni minuty Lokalizacja receptorów wewnątrzkomórkowabłona komórkowa Typ wtórnegoaktywny kompleks cAMP, cGMP, IP 3, przekaźnikahormon-receptorDAG, Ca 2+,

2 Hormony tarczycy - synteza 1.Jodowanie tyrozyny przy udziale tyroperoksydazy (w obecności NADPH – zależnej oksydazy generującej H 2 O 2 ) 2. Synteza tyroglobuliny 3. Wiązanie dwóch jodowanych tyrozyn 4. Proteoliza w lizosomach

3 Hormony tarczycy- przemiany dejodynaza  Hormony tarczycy przechodzą przez błonę komórkową i wiążą się z cytoplazmatycznymi receptorami. z cytoplazmatycznymi receptorami.  Mechanizm działania podobny do hormonów steroidowych – wpływ na ekspresję genów. – wpływ na ekspresję genów.

4 Hormony rdzenia nadnerczy  adrenalina KATECHOLAMINY:  noradrenalina  dopamina

5 Synteza hormonów peptydowych

6 Receptor Struktura Aktywność katalityczna Receptory białek G 7 domen transmembranowych brak Kanały jonowe kompleksy multimeryczne brak zależne od ligandów Receptory o aktywności transmembranowe fosfatazy fosfataz tyrozynowych Receptory zasocjowane transmembranowe (multimery) brak z kinazami tyrozynowymi Receptory o aktywności transmembranowe kinazy kinaz serynowo-treoninowych Receptory o aktywności transmembranowe (multimery) kinazy kinaz tyrozynowych Receptory o aktywności transmembranowe cyklaza GMP cyklazy guanylowej

7 Cykl białek G

8 Metabolizm cAMP GiGiGiGi GsGsGsGs

9 PKA składa się z 2 podjednostek regulatorowych i 2 podjednostek katalitycznych Przyłączenie cAMP do podjednostek regulatorowych uwalnia podjednostki katalityczne Podjednostki katalityczne przeprowadzają reakcje fosforylacji substratów na serynie i/lub treoninie Kinaza białkowa A

10 Sposoby regulacji przez PKA 1 2

11 Kinazy serynowo-treoninowe aktywowane przez białka G strona wewnętrzna błona komórkowa strona zewnętrzna Kinaza A Kinaza G Kinaza C Kinaza fosforylazy

12 Regulacja przez PLC

13 Typy receptorów związane z aktywnością kinaz tyrozynowych strona wewnętrzna błona komórkowa strona zewnętrzna Receptor insulinowy Receptor EGF Kinaza JAK

14 Specyficzna kontrola ekspresji genów Systemy sygnalizacji błonowej


Pobierz ppt "Charakterystyka porównawcza hormonów Rodzaj hormonusteroidy, T 3, T 4,polipeptydy kalcytriolbiałka katecholaminy Rozpuszczalnośćlipofilowehydrofilowe Transport."

Podobne prezentacje


Reklamy Google