Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka porównawcza hormonów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka porównawcza hormonów"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka porównawcza hormonów
Rodzaj hormonu steroidy, T3, T4, polipeptydy kalcytriol białka katecholaminy Rozpuszczalność lipofilowe hydrofilowe Transport przez tak nie białka krwi Czas życia godziny - dni minuty Lokalizacja receptorów wewnątrzkomórkowa błona komórkowa Typ wtórnego aktywny kompleks cAMP, cGMP, IP3, przekaźnika hormon-receptor DAG, Ca2+,

2 Hormony tarczycy - synteza
Jodowanie tyrozyny przy udziale tyroperoksydazy (w obecności NADPH – zależnej oksydazy generującej H2O2) 2. Synteza tyroglobuliny 3. Wiązanie dwóch jodowanych tyrozyn 4. Proteoliza w lizosomach

3 Hormony tarczycy- przemiany
dejodynaza Hormony tarczycy przechodzą przez błonę komórkową i wiążą się z cytoplazmatycznymi receptorami. Mechanizm działania podobny do hormonów steroidowych – wpływ na ekspresję genów.

4 Hormony rdzenia nadnerczy
KATECHOLAMINY: dopamina noradrenalina adrenalina

5 Synteza hormonów peptydowych

6 Receptor Struktura Aktywność katalityczna
Receptory białek G domen transmembranowych brak Kanały jonowe kompleksy multimeryczne brak zależne od ligandów Receptory o aktywności transmembranowe (multimery) kinazy kinaz tyrozynowych Receptory zasocjowane transmembranowe (multimery) brak z kinazami tyrozynowymi Receptory o aktywności transmembranowe fosfatazy fosfataz tyrozynowych Receptory o aktywności transmembranowe kinazy kinaz serynowo-treoninowych Receptory o aktywności transmembranowe cyklaza GMP cyklazy guanylowej

7 Cykl białek G

8 Metabolizm cAMP Gs Gi

9 Kinaza białkowa A PKA składa się z 2 podjednostek regulatorowych i 2 podjednostek katalitycznych Przyłączenie cAMP do podjednostek regulatorowych uwalnia podjednostki katalityczne Podjednostki katalityczne przeprowadzają reakcje fosforylacji substratów na serynie i/lub treoninie

10 Sposoby regulacji przez PKA
1 2

11 Kinazy serynowo-treoninowe aktywowane przez białka G
strona wewnętrzna błona komórkowa strona zewnętrzna Kinaza A Kinaza G Kinaza C Kinaza fosforylazy

12 Regulacja przez PLC

13 Typy receptorów związane z aktywnością
kinaz tyrozynowych strona wewnętrzna błona komórkowa strona zewnętrzna Receptor insulinowy Receptor EGF Kinaza JAK

14 Specyficzna kontrola ekspresji genów
Systemy sygnalizacji błonowej Specyficzna kontrola ekspresji genów


Pobierz ppt "Charakterystyka porównawcza hormonów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google