Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S ZKOŁA P ODSTAWOWA NR 3 W K ASINCE M AŁEJ INNOWACJA PEDAGOGICZNA,, Poznajemy życie w okolicy’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S ZKOŁA P ODSTAWOWA NR 3 W K ASINCE M AŁEJ INNOWACJA PEDAGOGICZNA,, Poznajemy życie w okolicy’’"— Zapis prezentacji:

1 S ZKOŁA P ODSTAWOWA NR 3 W K ASINCE M AŁEJ INNOWACJA PEDAGOGICZNA,, Poznajemy życie w okolicy’’

2 I NNOWACJA PEDAGOGICZNA „P OZNAJEMY ŻYCIE W OKOLICY ” REALIZOWANA BYŁA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W GRUPIE 15 UCZNIÓW KLAS IV -VI Zakładane cele programu zostały osiągnięte: - uczniowie stale byli motywowani do wysiłku poznawczego w zakresie edukacji przyrodniczej, - poznali najbliższe środowisko i jego specyfikę przyrodniczą, - obserwowali, eksperymentowali i odkrywali środowisko naturalne, - obserwowali i opisywali składniki przyrodnicze. - wskazywali współzależności elementów przyrody, - rozpoznawali pospolite gatunki roślin przy pomocy atlasów i prostych kluczy, - dostrzegali walory przyrodnicze najbliższego regionu.

3 W ramach realizacji zadań z innowacji pedagogicznej uczniowie kl. IV – VI uczestniczyli w: I. Z ajęciach terenowych

4 1. W YCIECZKA DO LASU Uczniowie byli na wycieczce w lesie na pobliskim Gródku. Tam poznali warstwy lasu, rozpoznawali drzewa i krzewy, szukali ciekawych okazów flory. Z wycieczki sporządzili dokumentację fotograficzną. Z zebranych w lesie liści i szyszek stworzyli kompozycje plastyczne. Prace również prezentowali na korytarzu szkolnym i w sali lekcyjnej.

5 2. P OZNAJEMY ZASADY SIEWU W GOSPODARSTWIE U P ANA F ILIPIAKA Uczniowie wyruszyli w pole siać poplon. Poznali gorczycę i łubin - rośliny wysiewane na pole, aby wzbogacić warstwę uprawną w azot i poprawić strukturę gleby. Dobry poplon pozostawi po sobie dużą ilość materii organicznej, z której powstanie próchnica - najważniejszy składnik gleb decydujący o urodzajności. Gospodarz pokazał wysiewane ziarna, objaśnił zasady i sposób siewu, a później każdy indywidualnie mógł siać.

6 3.W OBORZE U P ANA K UCHARZAKA – ZASADY HODOWLI ZWIERZĄT W gospodarstwie uczniowie obejrzeli pomieszczenia gospodarcze, a przede wszystkim oborę. Mogli dotknąć zwierząt hodowlanych, poznać specyfikę opieki nad nimi oraz namacalnie obcować z tymi stworzeniami. Ogromną frajdę sprawiło im czesanie cielaka, głaskanie krowy, czy obserwowanie groźnego byczka. Podziwiali okazałe prosiaki, a także różnorodność ptactwa domowego. Poznali również narzędzia i maszyny rolnicze usprawniające pracę rolnika.

7 4. W IZYTA W PASIECE,,BARTEK’’ U PSZCZELARZA P ANA W OJCIECHA Ł OJASA Podczas wizyty uczniowie dowiedzieli się jak wygląda hodowla pszczół, jak zbudowane są ule, w jaki sposób powstaje miód oraz jak należy chronić naturalne środowisko tych pracowitych owadów.

8 5. W OGRODZIE I NA ŁĄCE Podczas wyjścia uczniowie poznali łąki oraz organizmy żyjące na łąkach. Owady pożyteczne i szkodniki. Znaczenie gospodarcze łąk: hodowla krów, owiec. Obejrzeli również ogródki warzywne, rozpoznawali rośliny w nich uprawiane. Poznawali potrzeby roślin.

9 II. Wycieczkach po okolicy

10 1. W YCIECZKA DO O JCOWSKIEGO P ARKU N ARODOWEGO Uczniowie mogli poznać charakterystyczne cechy krajobrazu wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, zwiedzili Jaskinię Ciemną i Grotę Łokietka poznali mieszkańców jaskiń, czyli nietoperze i pająki, podziwiali niezwykłe formy skalane- ostańce m.in. Maczugę Herkulesa, Igłę Deotymy. Przeszli malowniczą Doliną Prądnika.

11 2. W YCIECZKA DO M INI P ARKU Z OO W W IĘCIÓRCE Podczas wycieczki uczniowie odwiedzili hodowlę zwierząt egzotycznych. Mini ZOO Parku w Więciórce tworzą: MAŁPI PARK – gdzie w domku otoczonym wolierami mieszkają Marmozety, Tamaryny Białoczube, Lwiatki, Lemury, Koczkodany; FARMA EDEN – to miejsce skupiska różnego gatunku owiec; ROGATE RANCZO – tutaj przebywają daniele, jelenie Dybowskiego, muflony, lamy i alpaki.

12 3. W YCIECZKA DO O BSERWATORIUM A STRONOMICZNEGO NA L UBOMIRZE Największą atrakcją turystyczną szczytu Beskidu Wyspowego - Lubomira jest Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza. To jedyny tego typu obiekt w Polsce, który udostępniony został dla zwiedzających. Organizowane są w nim m.in. pokazy słońca i nocnego nieba oraz rozmaite wykłady o tematyce astronomicznej

13 III. Akcjach ekologicznych

14 1. S PRZĄTANIE ŚWIATA Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Uczniowie naszej szkoły posiadają w tym względzie bogatą wiedzę i świadomość poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów). Wiedzą na czym polega racjonalna gospodarka odpadami rozumianej jako łańcuch działań, początkiem, których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka i na końcu recykling. Zdają sobie sprawę z roli dbania o środowisko, zwłaszcza w swojej najbliższej okolicy.

15 2. S ADZENIE DRZEW Również nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji mając na uwadze ochronę przyrody. Z okazji tego święta z pomocą pana myśliwego posadziliśmy drzewka. Każda klasa zasadziła w ogrodzie przyszkolnym swoje własne drzewo. Łącznie zasadziliśmy 3 jarzębiny, 1 modrzewia i 1 jodełkę.

16 3. S POTKANIE Z MYŚLIWYM Odbyło się spotkanie z myśliwym, podczas którego uczniowie poznali rolę leśników i myśliwych, cechy charakterystyczne pospolitych roślin naszych lasów, pospolite zwierzęta żyjące w lesie, gatunki łowieckie oraz przekonali się o konieczności ochrony środowiska naturalnego.

17 4. D ZIEŃ Z IEMI „Ziemio nasza, Ziemio miła Tyś nas wszystkich wykarmiła, Twe powietrze, lasy, wody, to największa Twa uroda, więc człowieku, pilnuj srodze, by nie padło wszystko w trwodze, bo gdy zniszczysz wszystko wszędzie To i ciebie też nie będzie”. Uczniowie przygotowali i wykonali e kologiczną gazetkę okolicznościową, w której zachęcali wszystkich do dbania o środowisko naturalne

18 IV. Zajęciach warsztatowych

19 1. P OZNAJEMY LAS Poczynione w lesie obserwacje posłużyły dzieciom podczas zajęć warsztatowych, na których tworzyły makietę „warstwy lasu”. Z kolei praca z materiałami źródłowymi na temat lasu i jego mieszkańców przyczyniła się do prezentacji multimedialnej,,Co daje nam las”. Praca uczniów na zajęciach ekologicznych koncentrowała się przede wszystkim na obserwacji i działaniu. Podczas prezentacji multimedialnej dzieci poznały wszystkie źródła emisji zanieczyszczeń powietrza a także ich wpływ na zdrowie ludzi, roślin i zwierząt.

20 2. W SZYSTKO O ZIEMNIAKU Na zajęciach poznali ziemniaka, jego historię oraz produkty, które można z niego uzyskać. Uczennice, które wzięły udział w warsztatach odkrywały ziemniaki od strony teoretycznej jak i praktycznej. Samodzielnie przygotowały placki ziemniaczane, frytki oraz chipsy ziemniaczane(solone i paprykowe). Okazuje się, że samemu można przygotować smaczne i zdrowe potrawy, a jeszcze dodatkowo dobrze się przy tym bawić. Wszystkie dziewczyny otrzymały certyfikaty specjalisty ziemniaczanego, które podbiły własnoręcznie wykonanymi pieczątkami z ziemniaków.

21 3. O D ZIARNA DO CHLEBA - PIECZEMY PĄCZKI. Podczas zajęć uczniowie poznali 4 podstawowe gatunki zbóż (żyto, pszenica, owies i jęczmień), poznali budowę ogólną zboża oraz rodzaje pieczywa i innych produktów zbożowych. Co może powstać ze zbóż? – wymieniali produkty zbożowe. Następnie nastąpiły prace praktyczne, czyli zarobienie ciasta na pączki. Omówiono proces rośnięcia ciasta. Trochę inne grzybki, czyli drożdże w akcji. Jak to się dzieje, że chleb rośnie?

22 4. O D ZIARENKA DO ROŚLINKI, CZYLI ZABAWA W OGRODNIKA. Z AKŁADAMY HODOWLE RÓŻNYCH ROŚLIN. W ramach tych zajęć uczniowie poznawali wybrane rośliny doniczkowe i sposoby ich pielęgnacji. Badali czy roślinom potrzebna jest dożycia woda i jak rośliny pobierają wodę. W klasie posiadamy kilka roślin doniczkowych, bardziej i mniej wymagających zabiegów pielęgnacyjnych. Następnie rozpoznawali nasiona przyniesionych przez siebie warzyw. Zapoznawali się z ulotką informacyjną, aby znać warunki uprawy i potrzeby rośliny, by w końcu przystąpić do siania i sadzenia

23 5. P OZNAJEMY ROŚLINY UPRAWIANE W OGRODZIE WARZYWNYM - PRZYRZĄDZANIE WIOSENNYCH KANAPEK Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia! To dzięki niemu dzieci mają energię do nauki i zabawy, a dorośli siłę do pracy. Dlatego poznając rośliny uprawiane w ogrodach w uczniowie kl. IV – VI postanowili o tym wszystkim przypomnieć, przygotowując wiosenne drugie śniadanie. Na zajęciach uczniowie poprzez zabawę uczyli się o zdrowym odżywianiu, poznali korzyści wynikające ze spożywania drugiego śniadania, dowiedzieli się jak ważna jest zbilansowana dieta, bogata w produkty zbożowe i 5 porcji owoców, warzyw i soków. Sami wybrali produkty, z których powinno składać się zdrowe drugie śniadanie. Następnie przygotowali kanapki z dostępnych zdrowych produktów.

24 6. Z NAMY OWOCE I JE LUBIMY – SAŁATKI OWOCOWE Uczniowie ponazywali owoce, przypomnieli nazw drzew, z jakich pochodzą, poprawnie nazywali części kwiatu; poznali pojęcia nektar, zapylenie; wymieniali etapy powstawania owocu; rozpoznawali po kwiatach niektóre drzewa owocowe. Potrafili wymienić walory odżywcze owoców, a w efekcie końcowym przyrządzili smaczne i dekoracyjne sałatki owocowe

25 PODSUMOWANIE Przeprowadzone zajęcia utwierdziły naszych uczniów w przekonaniu, że bogactwa przyrody należy wykorzystywać mądrze, tak, żeby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Mocne strony programu innowacji: Różnorodne i ciekawe metody pracy z uczniami, Możliwość dokonywania obserwacji i eksperymentów bezpośrednio w przyrodzie, Duży nacisk na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz uwrażliwienie ich na piękno i potrzeby przyrody, Integrowanie zespołu uczniowskiego.

26 Dziękujemy Barbara Tokarz Barbara Łojas


Pobierz ppt "S ZKOŁA P ODSTAWOWA NR 3 W K ASINCE M AŁEJ INNOWACJA PEDAGOGICZNA,, Poznajemy życie w okolicy’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google