Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADLEŚNICTWO KOŁACZYCE. H ISTORIA NADLEŚNICTWA Lasy obecnego Nadleśnictwa Kołaczyce przed II wojną światową należały do właścicieli ziemskich. Cechami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADLEŚNICTWO KOŁACZYCE. H ISTORIA NADLEŚNICTWA Lasy obecnego Nadleśnictwa Kołaczyce przed II wojną światową należały do właścicieli ziemskich. Cechami."— Zapis prezentacji:

1 NADLEŚNICTWO KOŁACZYCE

2 H ISTORIA NADLEŚNICTWA Lasy obecnego Nadleśnictwa Kołaczyce przed II wojną światową należały do właścicieli ziemskich. Cechami gospodarki prowadzonej w XIX w. było użytkowanie w lasach wielkiej własności zrębami częściowymi, a w lasach indywidualnej własności w sposób posztuczny (plądrowniczy). Odnawianie odbywało się przeważnie w sposób naturalny, rzadziej sztuczny. Pozyskiwano wielkowymiarowe drewno bukowe i jodłowe, pozostawiając na pniu gorsze sortymenty. Dla większych majątków leśnych sporządzano wówczas plany gospodarcze, lecz nadzór nad ich realizacją był nieskuteczny. Po 1927 roku dla wszystkich majątków leśnych sporządzono plany gospodarcze uwzględniające gospodarkę zrębami częściowymi, niestety nie zachowały się operaty urządzeniowe z okresu międzywojennego. Znaczne szkody wystąpiły w drzewostanach bukowych i jodłowych wskutek klęski mrozowej, jaka nawiedziła całą Europę na przełomie 1928 i 1929 roku. Nadleśnictwa: Kołaczyce (pierwotna nazwa Nadleśnictwo Olszyny) utworzono w 1945 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 grudnia 2004 r., od 1 stycznia 2005 r. przyłączono Nadleśnictwo Kołaczyce do Nadleśnictwa Dukla, jako obręb Kołaczyce (5650,54 ha).

3 L ASY W NASZYM NADLEŚNICTWIE Obszar Nadleśnictwa posiada różnorodną rzeźbę terenu. Część północna obejmuje Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie i Pogórze Dynowskie - tworzą je pasma wzgórz przebiegające z południowego wschodu na północny zachód, z Liwoczem (561 m n.p.m.), Górą Chełm (528 m n.p.m.) i Suchą Górą (591 m n.p.m.). Część środkowa leży w Dołach Jasielsko-Sanockich (200 – 300 m n.p.m.), stanowiących rozległe i wyrównane obniżenie wewnątrz Karpat. Niewielka południowa część Nadleśnictwa leży w Beskidzie Niskim. Tworzą ją pasma górskie charakteryzujące się łagodnymi grzbietami i kopulastymi wierzchołkami, poprzecinanymi potokami i jarami. Lasy Nadleśnictwa w większości (94%) zostały zaliczone do ochronnych, wśród których wyróżniamy lasy wodochronne, glebochronne, położone w granicach administracyjnych miast oraz stanowiące ostoje zwierząt chronionych

4

5 Rozmiar użytkowania drzewostanów nadleśnictwa został wyliczony i dostosowany do trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oznaczającej działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów. U ŻYTKOWANIE LASÓW

6 Drzewostany Nadleśnictwa Kołaczyce tworzą głównie jodła, buk, sosna i dąb. Poniżej przedstawiono procentowy rzeczywisty udział powierzchniowy gatunków w drzewostanach Nadleśnictwa Kołaczyce: - Jodła 39,51 % - Buk 28,74 % - Sosna 15,50 % - Dąb 6,56 % Powyżej 1% udziału powierzchniowego mają: modrzew, jawor, grab, brzoza i olsza czarna. Dominującymi celami hodowlanymi są gospodarcze typy drzewostanów: Bk-Jd i Jd-Bk, zajmujące 84,6% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Ponad 1% powierzchni zajmują typy: Jd, Db-Bk-Jd, Js-Db, So-Bk-Jd, Bk i Db-Bk. H ODOWLA LASÓW

7 O CHRONA LASÓW Drzewostany Nadleśnictwa Kołaczyce położone są poza szkodliwym oddziaływaniem dużych zakładów przemysłowych. Stan czystości powietrza na gruntach nadleśnictwa jak również w zasięgu jego działania należy uznać za dobry. Prawie wszystkie lasy Nadleśnictwa są zaliczone do jednej z kategorii ochronności (m.in. glebochronne, wodochronne, lasy położone w granicach administracyjnych miast). Lasy, które nie są objęte ochroną rezerwatową i nie zaliczone do ochronnych są lasami gospodarczymi (wielofunkcyjnymi) i w całym nadleśnictwie jest ich tylko nieco ponad 653 ha.

8 W ALORY LASÓW NADLEŚNICTWA Lasy Nadleśnictwa Kołaczyce posiadają wiele zalet, dzięki czemu te tereny są atrakcyjne i ciekawe dla zwiedzających. Nasze lasy obfitują w grzyby i jagody, piękna przyroda oraz czyste powietrze przyciągają turystów i miłośników aktywnej rekreacji.

9 O SOBY ZATRUDNIONE W NADLEŚNICTWIE W Nadleśnictwie Kołaczyce zatrudnionych jest obecnie 50 osób. Funkcję nadleśniczego pełni Jan Kraczek, jego zastępcą jest Ireneusz Hołodniak, a główną księgową Genowefa Gołąb.

10 PREZENTACJĘ WYKONAŁY: N ATALIA M AZIARZ S ANDRA P ALAR M ONIKA L ISZKA U CZENNICE L ICEUM O GÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W K OŁACZYCACH


Pobierz ppt "NADLEŚNICTWO KOŁACZYCE. H ISTORIA NADLEŚNICTWA Lasy obecnego Nadleśnictwa Kołaczyce przed II wojną światową należały do właścicieli ziemskich. Cechami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google