Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PK4: Zakres ochrony znaków czarno- białych „Zharmonizowanie różnych interpretacji dotyczących zakresu ochrony znaków towarowych wyłącznie w kolorze czarnym,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PK4: Zakres ochrony znaków czarno- białych „Zharmonizowanie różnych interpretacji dotyczących zakresu ochrony znaków towarowych wyłącznie w kolorze czarnym,"— Zapis prezentacji:

1 PK4: Zakres ochrony znaków czarno- białych „Zharmonizowanie różnych interpretacji dotyczących zakresu ochrony znaków towarowych wyłącznie w kolorze czarnym, białym i/lub w odcieniach szarości (z uwzględnieniem innych/wszystkich kolorów lub bez ich uwzględniania ).” Program konwergencji

2 Cele: Opracowanie wspólnych praktyk, które: Program konwergencji WIZJA – „ Wprowadzenie i zakomunikowanie przejrzystości, pewności prawnej, jakości i użyteczności zarówno dla zgłaszającego, jak i dla urzędu.” nie wymagają zmian w prawodawstwie; będą wdrożone przez uczestniczące krajowe urzędy ds. ochrony własności intelektualnej, BOIP i OHIM; będą dostępne we wszystkich językach UE. 01 02 03

3 Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych Dokument nt. wspólnej praktyki Listopad 2013 r.: jednomyślne poparcie na posiedzeniu zarządu.

4 WP4. Interesariusze URZĘDY UCZESTNICZĄCE AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HR, HU, IE, LV, LT, MT, UHRW, PL, PT, RO, SL, SK, TR, UK (23) URZĘDY UCZESTNICZĄCE PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM PRAWNYM NO, SE, DK URZĘDY NIEUCZESTNICZĄCE IT, FI, FR, STOWARZYSZENIA UŻYTKOWNIKÓW (obserwatorzy) APRAM, FICPI, ICC Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych

5 WP4. Projekt Dwa skrajne podejścia: Znak czarno-biały obejmuje wszystkie kolory Otrzymujesz to, co widzisz Nie było jasne, które urzędy stosują które podejście i w jakich przypadkach. BRAK PEWNOŚCI PRAWNEJ 01 02

6 Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych WP4. Zakres projektu znak towarowy zarejestrowany w kolorze czarno-białym i/lub w skali szarości jest uznawany za identyczny z takim samym znakiem w kolorze w odniesieniu do zastrzeżenia pierwszeństwa; znak towarowy zarejestrowany w kolorze czarno-białym i/lub w skali szarości jest uznawany za identyczny z takim samym znakiem w kolorze w odniesieniu do względnych podstaw odmowy; używanie danego znaku w kolorze jest uznawane za używanie takiego samego znaku zarejestrowanego w kolorze czarno-białym; używanie danego znaku w kolorze czarno-białym jest uznawane za używanie takiego samego znaku zarejestrowanego w kolorze. Konwergencja praktyki w zakresie rozstrzygania, czy : 01 02 03 04

7 Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych WP4. Poza zakresem projektu  ocena podobieństwa kolorystycznego, w tym ustalenie, czy dany czarno-biały znak i/lub znak w skali szarości jest podobny do takiego samego znaku w kolorze w odniesieniu do względnych podstaw odmowy;  ocena identyczności w przypadku, gdy wcześniejszy znak występuje w kolorze, a późniejszy znak jest czarno-biały lub w skali szarości (w przypadku identyczności wspólna praktyka skupia się wyłącznie na wcześniejszych znakach czarno-białych);  używanie w celu uzyskania cech odróżniających;  znaki będące kolorem;  kwestie naruszenia. Następujące kwestie nie wchodzą w zakres projektu : 01 02 03 04 05

8 Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych WYNIKI WSTĘPNEGO SONDAŻU (luty 2012 r.)

9 Scope of Protection B&W Marks Survey WYNIKI WSTĘPNEJ ANKIETY (luty 2012 r.) Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych Zastrzeżenie pierwszeństwa Względne podstawy odmowy Rzeczywiste użycie

10 Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych WP4. Podsumowanie: podjęte kroki, spotkania Spotkanie inaugurujące – luty 2012 r. Spotkanie grup zadaniowych – październik 2012 r. Spotkanie grup zadaniowych – czerwiec 2013 r. – dalsze prace nad wspólną praktyką. Spotkanie koordynujące – październik 2013 r. – dodanie osobnego rozdziału dla urzędów podlegających ograniczeniom prawnym. Jednomyślne poparcie na posiedzeniu zarządu – listopad 2013 r. 3 dokumenty: dokument w sprawie zasad nowej wspólnej praktyki, dokument w sprawie planu komunikacji, dokument w sprawie strategii wdrożenia. Spotkanie wdrożeniowe grupy roboczej – luty 2014 r. – wspólny komunikat. Jednoczesna publikacja na stronach internetowych wszystkich uczestniczących w programie urzędów – 15 kwietnia 2014 r.

11 Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych WP4. Zakres projektu Wspólna praktyka: Zdefiniowanie identyczności znaków w odniesieniu do zastrzeżenia pierwszeństwa i względnych podstaw odmowy W celu zachowania spójności i pewności prawnej pojęcie „identyczności” należy interpretować w taki sam sposób, niezależnie od przepisu, w którym się pojawia (wyrok w sprawie T-378/11 „MEDINET”).

12 WP4. Wspólna praktyka Zastrzeżenia pierwszeństwa i względne podstawy odmowy – uznanie „identyczności” W wyroku w sprawie T-103/11 „JUSTING” (pkt 16) Sąd stosuje tę samą definicję pojęcia identyczności, co w sprawie LTJ Diffusion. Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych 01 02 Wyrok w sprawie C-291/00 „LTJ Diffusion”: „oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzania żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy tworzące ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta” (pkt 54).

13 WP4. Wspólna praktyka „Nieznaczne różnice” Jeśli różnice w kolorze są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta, oznaczenia będą uznane za „identyczne”. Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych IDENTYCZNE NIEIDENTYCZNE

14 WP4. Wdrożenie wspólnej praktyki Program konwergencji: sprawozdanie z postępu prac „Nieznaczne różnice” Ba wcześniejszy znak identyczność brak identyczności

15 WP4. Wdrożenie wspólnej praktyki Program konwergencji: sprawozdanie z postępu prac „Nieznaczne różnice” wcześniejszy znak identyczność brak identyczności

16 Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych WP4. Wspólna praktyka Wspólna praktyka: względne podstawy Gdy oznaczenia nie są identyczne, wciąż mogą być podobne. Jednak podobieństwo nie leży w zakresie tego projektu.

17 Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych WP4. Wspólna praktyka Wspólna praktyka: rzeczywiste użycie Zmiana dotycząca wyłącznie koloru nie zmienia odróżniającego charakteru znaku towarowego, Sprawa T-152/11 „MAD” – WZT po lewej stronie w rzeczywistym użyciu w znakach po prawej stronie z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków, gdy….

18 Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych WP4. Wspólna praktyka Wspólna praktyka: rzeczywiste użycie Zmiana dotycząca wyłącznie koloru nie zmienia odróżniającego charakteru znaku towarowego, z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków, gdy: kontrast odcieni znacznie się różni; kolor lub kombinacja kolorów same w sobie mają odróżniający charakter; kolor jest jednym z głównych czynników ogólnego charakteru odróżniającego znaku.

19 WP4. Wdrożenie wspólnej praktyki Program konwergencji: sprawozdanie z postępu prac Wspólna praktyka: zmiana podejścia? Pierwszeństwo  Poprzednia praktyka była łagodniejsza: 3 (CY, IE, PT)  Poprzednia praktyka była ostrzejsza: 10 (BG, EE, ES, GR, UHRW, HU, LT, LV, SK, TR)  Brak zmiany: 9 (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL,RO, SI, UK) „Identyczność” w przypadku zastrzeżeń pierwszeństwa: zmiana praktyki przez 13 urzędów

20 WP4. Wdrożenie wspólnej praktyki Program konwergencji: sprawozdanie z postępu prac Wspólna praktyka: zmiana podejścia? Względne podstawy  Poprzednia praktyka była łagodniejsza: 2 (CY, GR)  Poprzednia praktyka była ostrzejsza: 3 (BG, EE, LT)  Brak zmiany: 17 (AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, UHRW, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) „Identyczność” w przypadku względnych podstaw odmowy: zmiana praktyki przez 5 urzędów

21 WP4. Wdrożenie wspólnej praktyki Program konwergencji: sprawozdanie z postępu prac Wspólna praktyka: co się zmieniło? Rzeczywiste użycie  brak zmiany praktyki dla krajowego urzędu  żaden urząd, w tym UHRW, nie będzie musiał zmieniać obecnej praktyki dotyczącej rzeczywistego użycia

22 Program konwergencji: WP4. Zakres ochrony znaków czarno-białych WP4. Wdrożenie wspólnej praktyki Wspólny komunikat

23 WP4. Wdrożenie wspólnej praktyki Program konwergencji: sprawozdanie z postępu prac Terminy i zakres Data wdrożenia: Data opublikowania (15.04.2014 r.) + maks. trzy miesiące Zakres:  przyszłe zgłoszenia/postępowania (23) +  zgłoszenia/postępowania w toku (8)

24 Dziękuję (+ 34) 965 139 100 (centrala telefoniczna) (+ 34) 965 139 400 (problemy techniczne dot. aplikacji e- business) (+ 34) 965 131 344 (faks główny) information@oami.europa.eu e-businesshelp@oami.europa.eu twitter/oamitweets youtube/oamitubes www.oami.europa.eu SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Pobierz ppt "PK4: Zakres ochrony znaków czarno- białych „Zharmonizowanie różnych interpretacji dotyczących zakresu ochrony znaków towarowych wyłącznie w kolorze czarnym,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google