Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 61. S łuchaj, o B oże, mojego wołania, Z waż na moją modlitwę!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 61. S łuchaj, o B oże, mojego wołania, Z waż na moją modlitwę!"— Zapis prezentacji:

1 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 61

2 S łuchaj, o B oże, mojego wołania, Z waż na moją modlitwę!

3 Wołam do C iebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce:

4 na skałę zbyt dla mnie wysoką W prowadź mnie, bo T y J esteś dla mnie O broną, W ieżą W arowną przeciwko wrogowi.

5 Chciałbym zawsze mieszkać w T woim P rzybytku, uciekać się pod C ień T woich S krzydeł!

6 Bo T y, o B oże, W ysłuchujesz mych ślubów i W ypełniasz życzenia tych, co się boją T wojego I mienia.

7 P rzymnażaj dni do dni króla, lata jego P rzedłuż z pokolenia na pokolenia!

8 Niech na wieki króluje przed B ogiem; Z eślij Ł askę i W ierność, aby go strzegły.

9 Wówczas będę zawsze I mię T we opiewał i dnia każdego wypełniał me śluby.

10 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 61


Pobierz ppt "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 61. S łuchaj, o B oże, mojego wołania, Z waż na moją modlitwę!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google