Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda naukowa i wyjaśnianie świata -Metody naukowe -Eksperyment.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda naukowa i wyjaśnianie świata -Metody naukowe -Eksperyment."— Zapis prezentacji:

1 Metoda naukowa i wyjaśnianie świata -Metody naukowe -Eksperyment

2 Hipotezy i teorie naukowe  Obiektywne dane dot. otaczającej rzeczywistości i rządzącymi mechanizmami uzyskuje się za pomocą metod naukowych, które obejmują:  Obserwacje i eksperymenty, które służą do sprawdzenia sformułowanych hipotez  Hipotezy zweryfikowane eksperymentalnie dają podstawy do powstania teorii naukowej Obserwacje naukowe dotyczą zwykle zjawisk – procesów przebiegających w sposób naturalny Eksperymenty prowadzone są przeprowadzane w celu wywołania określonego procesu

3 Eksperyment  Eksperyment – obejmuje czynności wykonane w celu zbadania i wyjaśnienia zjawiska  Zaplanowany eksperyment przeprowadza się w określnych warunkach temp., ciśnienia musi spełnić następujące warunki: Bada jeden określony problem, Otrzymane wyniki są powtarzalne W określonych przypadkach ma zastosowanie próba kontrolna

4 Opis doświadczenia chemicznego  Wymogi formalne opisu:  Tytuł  Instrukcja (opis czynności, dobór sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych)  Schemat  Obserwacje (spostrzeżenia dokonane za pomocą organów zmysłu): Zmiana barwy, obecność produktów gazowych, powstanie zapachu, efekty dźwiękowe, wytrącenie osadu, zmiana temperatury układu)  Wnioski: stwierdzenia sformułowane na podstawie obserwacji, prawa chemiczne, równanie reakcji chemicznej jako uzupełnienie wniosków

5 Rodzaje i funkcje doświadczeń chemicznych Doświadczenie chemiczne Ilustracyjne Badawcze Wprowadzające Problemowe OdkrywająceWeryfikujące Planowane i prowadzone przez nauczyciela, Dokonuje obserwacji i formułuje wnioski, Celem jest przedstawienia określonych procesów lub właściwości substancji Planowane i przeprowadzane pod kierunkiem nauczyciela, Uczniowie dokonują obserwacji i formułują wnioski, Celem jest wprowadzenie do nowych zagadnień Planowane i przeprowadzane przez ucznia, Uczniowie dokonują obserwacji i formułują wnioski, Celem jest znalezienie odpowiedzi na postawione pytanie/a Celem jest sprawdzenie sformułowany ch hipotez

6 Zasady projektowania i opisu doświadczeń chemicznych  Szkło i sprzęt laboratoryjny oraz czynności można przedstawić w formie:  Rysunku za pomocą umownych symboli  Opisu – wskazującego zastosowane lub otrzymane substancje  Umowne zapisy wykonanych czynności  Substraty oraz substancje pomocnicze – oznacza się liniami skierowanymi po lewej stronie schematu, produkty po prawej stronie schematu  Obserwacje - odpowiedź na pytanie „Co obserwujesz?”  Wniosek(i) – odpowiedź na pytanie „Co z tego wynika? ”

7 Zasady projektowania i opisu doświadczeń chemicznych – przykład sód wodór woda + NaOH (aq) fenoloftaleina  Roztwarzanie sodu wodzie  Substraty: woda i sód  Sub. pomocnicza: fenoloftaleina  Produkty: gazowy wodór i roztwór wodny zasady sodowej [NaOH (aq) ]  Obserwacje: wydziela się bezbarwny i bezwonny gaz nierozpuszczalny w wodzie, zawartość probówki zmienia barwę na barwę malonową,  Wnioski: sód reaguje z wodą wypierając wodór, produktami reakcji jest wodór i wodny roztwór zasady sodowej  2Na + 2H 2 O  H 2 ↑ + 2Na + + 2OH -

8 Doświadczenia  Doświadczenie ilustracyjne: (otrzymywanie etanolu (fermentacja alkoholowa)  Doświadczenie wprowadzające: badanie właściwości etanolu (koagulacyjne, palność)  Doświadczenie problemowe: Czy alkohole ulegają dysocjacji elektrolitycznej?  Doświadczenie problemowe: Porównanie lotności etanolu i wody – temp. wrzenia)


Pobierz ppt "Metoda naukowa i wyjaśnianie świata -Metody naukowe -Eksperyment."

Podobne prezentacje


Reklamy Google