Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH POTRZEBAMI OBRONY PAŃSTWA, POTRZEBAMI SIŁ ZBROJNYCH LUB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (art.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH POTRZEBAMI OBRONY PAŃSTWA, POTRZEBAMI SIŁ ZBROJNYCH LUB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (art."— Zapis prezentacji:

1

2 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH POTRZEBAMI OBRONY PAŃSTWA, POTRZEBAMI SIŁ ZBROJNYCH LUB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (art. 108) W CELU UDZIAŁU W: 2 > zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków; > akcjach poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego; > oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu; > ochronie mienia; > udziału w działaniach antyterrorystycznych; > wykonywaniu zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa (jako baza naboru do służby okresowej).

3 3 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH NALEŻNOŚCI FINANSOWE ŚWIADCZENIA RZECZOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH - uposażenie za każdy dzień czynnej służby; - dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi; - zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby. - zakwaterowanie zbiorowe; - umundurowanie i wyekwipowanie; - bezpłatne wyżywienie. -opieka medyczna; -opieka stomatologiczna; - zaopatrzenie w produkty lecznicze. -gwarancja stabilności zawodowej; - zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.; - ograniczenie możliwości rozwiązywania stosunku pracy. np.

4 4 KANDYDAT / OCHOTNIK WARUNKI posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej nie był przeznaczony do służby zastępczej nie był karany za przestępstwo umyślne posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami kraju oraz poświadczenia bezpieczeństwa.

5 5 KANDYDAT - OCHOTNIKWNIOSEK DO WKU ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU życiorys odpis skrócony aktu urodzenia odpis lub kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectwa pracy kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności

6 Jesteś żołnierzem rezerwy Wstąp do NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Informacje Uzyskasz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bochni, ul. Świętego Leonarda 22 telefon 12-455 86 22 lub 14 612 23 36 wew.722 lub adresem wku.bochnia@sow.mil.pl, wszw.krakow@sow.mil.pl informacja całodobowa pod numerem telefonu 12 637 12 92


Pobierz ppt "WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH POTRZEBAMI OBRONY PAŃSTWA, POTRZEBAMI SIŁ ZBROJNYCH LUB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (art."

Podobne prezentacje


Reklamy Google