Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model absolwenta dr Jolanta Barbara Jabłonkowska 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model absolwenta dr Jolanta Barbara Jabłonkowska 1."— Zapis prezentacji:

1 Model absolwenta dr Jolanta Barbara Jabłonkowska 1

2 - obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej: - Standardy kształcenia nauczycieli 2

3 - wypracowanie kompetencji (tak indywidualnych, jak i społecznych) niezbędnych do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa); - w roli nauczyciela wychowania fizycznego lub w roli instruktora, trenera osiedlowego, animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych (w tym szczególnie będących w wieku poprodukcyjnym). 3

4 - legitymuje się wiedzą, umiejętnościami z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; - kompetencjami personalnymi i społecznymi; - oddziałuje na zachowania jednostek i grup społecznych, kierując zaspakajaniem ich potrzeb rekreacyjnych, zdrowotnych i przyjemnościowych, związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. - jest przygotowany do: pracy edukacyjnej w zakresie promowania zdrowia, aktywności fizycznej i prawidłowych zachowań wolnoczasowych w miejscu pracy i środowisku lokalnym. 4

5 - obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej: - Standardy kształcenia nauczycieli 5

6 - wypracowanie kompetencji (tak indywidualnych, jak i społecznych), niezbędnych do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz szkolnictwo wyższe) w roli nauczyciela wychowania fizycznego; - wypracowanie kompetencji koniecznych do zajmowania stanowisk kierowniczych w organizacjach oświatowych, samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach. 6

7 - legitymuje się zaawansowaną wiedzą, umiejętnościami z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; - kompetencjami psychomotorycznymi, personalnymi i społecznymi, - oddziałuje na zachowania jednostek i grup społecznych w obszarze kultury fizycznej. - jest przygotowani do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie z młodzieżą i osobami dorosłymi aktywnymi zawodowo i w wieku poprodukcyjnym. 7

8  Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej,  Obszar nauk społecznych. 8

9 - przygotowanie profesjonalistów-pragmatyków, zdolnych do podejmowania zatrudnienia w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych - przygotowanie do prowadzenia przez absolwentów samodzielnej działalności usługowej w tym zakresie; 9

10 - ma podstawową wiedzę o biologicznych, kulturowych, ekonomicznych i psychospołecznych podstawach aktywności człowieka; - ma szczegółową wiedzę o wybranych aspektach funkcjonowania organizmu człowieka, mechanizmach podejmowania przez niego decyzji, współczesnych modelach zachowań oraz kształtowaniu stylu życia, w tym szczególnie o realizowanych formach rekreacji i turystyki. - posiada umiejętności, które umożliwią mu zarówno tworzenie warunków organizacyjnych dla aktywności innych osób, jak i pozwalające na bezpośrednie prowadzenie wybranych form takich zajęć i imprez. 10

11  Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej,  Obszar nauk społecznych. 11

12 - przygotowanie absolwentów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub menedżerskiej w jednostkach organizujących turystykę lub rekreację oraz pełnienia w nich funkcji kierowniczych. - wykształcenie kompetencji pracy w zespole i umiejętności interpersonalnych. - przygotowanie samodzielnych specjalistów, podnoszących swoje kompetencje zawodowe oraz rozwijających ofertę usług turystycznych i rekreacyjnych o nowe propozycje. 12

13 - uzyska pogłębioną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu procesów biologicznych, przyrodniczych i psychologicznych, uwarunkowań historycznych, społecznych, kulturowych i geograficznych oraz mechanizmów społecznych i ekonomiczno- prawnych, wpływających na aktywność fizyczną i uczestnictwo w turystyce i rekreacji; - uzyska nowe kompetencje związane z umiejętnościami kierowania ludźmi oraz organizowania pracy zespołów ludzkich i jednostek organizacyjnych, podejmowania działań o charakterze strategicznym, działań przedsiębiorczych. 13


Pobierz ppt "Model absolwenta dr Jolanta Barbara Jabłonkowska 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google