Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie współpracy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie współpracy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie współpracy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok

2 Otwarte konkursy ofert przeprowadzane przez Miasto Poznań Ogłoszono 30 konkursów na realizację 97 zadań publicznych w 17 obszarach pożytku publicznego Organizacje pozarządowe złożyły 1.344 oferty na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert: 671 ofert zostało wybranych do realizacji (podpisano 660 umów) przyznano środki finansowe dla 328 podmiotów pozarządowych 673 oferty zostały odrzucone, w tym: ze względów formalnych odpadło 226 ofert (136 podmiotów) z przyczyn merytorycznych negatywnie zaopiniowano 447 ofert (229 podmiotów)

3 Środki finansowe z budżetu Miasta Poznania na realizację zadań Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok – plan w wysokości 61.659.138,00 zł na realizację 93 zadań publicznych przyznano dotacje w łącznej kwocie 61.185.657,00 zł (99% zaplanowanego budżetu) przyznane środki finansowe zostały przekazane w ramach procedur:  otwarte konkursy ofert – dotacje w kwocie 60.838.766,00 zł  z pominięciem otwartych konkursów ofert, tzw. „małe granty” – dotacje w wysokości 346.891,00 zł NGO wykorzystały przyznane środki finansowe w 96%, co stanowi kwotę 59.297.494,45 zł (stan na dzień 31.12.2011 r.)

4 Dotacje przekazane z budżetu Miast a Pozna nia w latach 2003-2011

5 Podział zadań publicznych w formie powierzania zlecono 11 zadań w formie wspierania zlecono 86 zadań

6 Udział środków własnych podmiotów w zadaniach publicznych Koszt całkowity 660 projektów realizowanych przez podmioty pozarządowe w 2011 roku wyniósł 93.591.623,39 zł Organizacje zapewniły środki własne w kwocie 32.752.857,39 zł

7 Dotacje z podziałem na formę prawną podmiotów realizujących zadania Budżet Rocznego Programu na 2011 rok został wykorzystany w 70 % przez stowarzyszenia, w 13 % przez fundacje oraz w 17 % przez inne podmioty uprawnione

8 „Małe granty” procedura tzw. „małych grantów” – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie mogła przekraczać 10.000,00 zł  zadanie publiczne należało zrealizować w okresie nie dłuższym niż 90 dni  łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie mogła przekroczyć kwoty 20.000,00 zł w danym roku kalendarzowym liczba złożonych ofert w UMP w 2011 roku: 83 liczba ofert pozytywnie rozpatrzonych: 50 liczba odrzuconych ofert z powodów formalnych: 33

9 Pozafinansowa współpraca Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi Organy opiniodawcze z udziałem przedstawicieli III sektora: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego Miejska Rada Seniorów Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 4 Komisje Dialogu Obywatelskiego jako nowa forma współpracy administracji z sektorem pozarządowym (KDO przy WZiSS, KDO przy WKiS, KDO przy WO, KDO przy WOS)

10 Inne inicjatywy pozafinansowe Zrealizowano następujące inicjatywy pozafinansowe dotyczące organizacji pozarządowych: konkurs „Ośmiu Wspaniałych” Poznański Lider Przedsiębiorczości spotkania czwartkowe środowiska osób niepełnosprawnych akcje społeczne: „Babskie Miasteczko”, „Biała Sobota”, festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka Krewni Euro

11 Działania Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Kampania informacyjna „1% dla Poznania” Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych zakończony wyjazdem na VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych do Warszawy (16-17 wrzesień 2011 roku) Konkurs „Poznański Wolontariusz Roku 2011” „Generator wniosków” dla organizacji pozarządowych Szkolenia dla organizacji pozarządowych

12 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi www.poznan.pl/organizacje www.poznan.plwww.poznan.pl zakładka „Fakty i liczby” www.bip.poznan.plwww.bip.poznan.pl zakładka „Biblioteka dokumentów”


Pobierz ppt "Podsumowanie współpracy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google