Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pajęczynowy model równowagi rynkowej To jest pierwszy dynamiczny model. Wszystkie poprzednie to były modele statyczne. Model ten opisuje rynki, które.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pajęczynowy model równowagi rynkowej To jest pierwszy dynamiczny model. Wszystkie poprzednie to były modele statyczne. Model ten opisuje rynki, które."— Zapis prezentacji:

1

2 Pajęczynowy model równowagi rynkowej To jest pierwszy dynamiczny model. Wszystkie poprzednie to były modele statyczne. Model ten opisuje rynki, które spełniają warunki: 1.Producenci ustalają optymalną wielkość produkcji na podstawie ceny z bieżącego okresu, ale do sprzedaży dochodzi w następnym. Producenci nie znają ceny po jakiej sprzedadzą swój produkt. 2.Produkt nie nadaje się do długotrwałego magazynowania i dlatego musi być sprzedany w danym okresie. 3.Czas między podjęciem decyzji o rozpoczęciu produkcji a jej zakończeniem jest na tyle długi, że warunki na rynku mogą się istotnie zmienić. Dla uproszczenia analizy przyjmiemy dodatkowo: 4. Funkcje podaży i popytu są prostymi o typowym nachyleniu.

3 Równowaga jest stabilna, gdy układ wytrącony z punktu równowagi samoczynnie do niego powraca.

4 Przypadek 1. Funkcja podaży jest bardziej stroma niż funkcja popytu, czyli na zmiany ceny mocniej reaguje popyt niż podaż. p0p0 Y X p* p X, Y Y* Y1Y1 p1p1 Y2Y2 p2p2 Układ jest stabilny, gdyż samoczynnie powraca do punktu równowagi.

5 p 0 – cena rynkowa w okresie wyjściowym analizy, y 1 – na podstawie ceny p 0 oferenci przygotowali w okresie 1 podaż y 1 p 1 – podaży y 1 nie można sprzedać po cenie p 0, gdyż podaż jest większa od popytu i dlatego cena będzie musiała obniżyć się do poziomu p 1 aby cała produkcja znalazła zbyt, y 2 – na podstawie ceny p 1 oferenci przygotują na okres 2 podaż y 2 p 2 – podaż y 2 jest mniejsza od popytu i dlatego oferenci podniosą ceny swoich wyrobów do ceny p 2, gdyż dopiero wtedy popyt spadnie do poziomu y 2

6 Przypadek 2. Funkcja popytu jest bardziej stroma niż funkcja podaży, czyli na zmiany ceny mocniej reaguje podaż niż popyt. p X,Y p* Y* p0p0 Y1Y1 p1p1 Y2Y2 p2p2 Y3Y3 p3p3 Y4Y4 p4p4 Układ jest niestabilny, gdyż samoczynnie nie powraca do punktu równowagi. XYXY

7 p 0 – cena rynkowa w okresie wyjściowym analizy, y 1 – na podstawie ceny p 0 oferenci przygotowali w okresie 1 podaż y 1 p 1 – podaży y 1 nie można sprzedać po cenie p 0, gdyż podaż jest większa od popytu i dlatego cena będzie musiała obniżyć się do poziomu p 1 aby cała produkcja znalazła zbyt, y 2 – na podstawie ceny p 1 oferenci przygotują na okres 2 podaż y 2 p 2 – podaż y 2 jest mniejsza od popytu i dlatego oferenci podniosą ceny swoich wyrobów do ceny p 2, gdyż dopiero wtedy popyt spadnie do poziomu y 2 y 3 – na podstawie ceny p 2 oferenci na następny okres przygotują podaż y 3 p 3 – podaży y 3 nie uda się sprzedać po cenie p 2, gdyż popyt jest mniejszy od podaży i dlatego aby zwiększyć popyt cena będzie musiała spaść do poziomu p 3 y 4 – na podstawie ceny p 3 oferenci na okres 4 przygotują podaż y 4 p 4 – tą podaż można sprzedać po cenie p 4

8 Co by było, gdyby nachylenia funkcji podaży i popytu były tak samo strome ale o odmiennych nachyleniach? Jest to przypadek graniczny. Wtedy spirala ani nie zwijałaby się ani nie rozwijałaby się. Wahania cen i wielkości produkcji oscylowałyby po danym prostokącie. Ta równowaga tym samym też byłaby niestabilna, gdyż układ wytrącony w punktu równowagi samoczynnie do niego by nie powrócił.

9 p0p0 Y X p* p X, Y Y* Y1Y1 p1p1 Y2Y2 p2p2 Y okres 0123401234 Y* Y1Y1 Y2Y2 Y3Y3 Równowaga stabilna

10 p X,Y p* Y* p0p0 Y1Y1 p1p1 Y2Y2 p2p2 Y3Y3 p3p3 Y4Y4 p4p4 Y okres 0123401234 Y* Równowaga niestabilna Y1Y1 Y2Y2 Y3Y3 Y4Y4

11 p0p0 Y X p* p X, Y Y* Y1Y1 p1p1 Interwencja Agencji Rynku Rolnego


Pobierz ppt "Pajęczynowy model równowagi rynkowej To jest pierwszy dynamiczny model. Wszystkie poprzednie to były modele statyczne. Model ten opisuje rynki, które."

Podobne prezentacje


Reklamy Google