Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY OŚRODEK BADANIA ŚRODOWISKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY OŚRODEK BADANIA ŚRODOWISKA"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY OŚRODEK BADANIA ŚRODOWISKA
ZESPÓŁ SZKOŁ EKOLA WE WROCŁAWIU

2 UCZESTNICY: UCZNIOWIE GIMNAZJUM I LICEUM EKOLA

3 PROWADZĄCY: Krystyna Rapacz – nauczyciel chemii
Anna Domaradzka-Bocian – nauczyciel biologii

4 Szkolny Ośrodek Badania Środowiska (2007-2015)
TRZYLETNI CYKL ZAJĘĆ Szkolny Ośrodek Badania Środowiska ( ) ŻYWNOŚĆ WODA GLEBA

5 Cele Szkolnego Ośrodka Badania Środowiska:
Poznając i badając swoje środowisko uczniowie nauczą się : wyjaśniać związki człowieka ze środowiskiem; określać źródła zanieczyszczenia wód naturalnych, gleby, żywności; proponować sposoby rozwiązywania problemów środowiska naturalnego i przeciwdziałania jego degradacji;

6 Cele Szkolnego Ośrodka Badania Środowiska:
Poznając i badając swoje środowisko uczniowie nauczą się : wyjaśniać związek między podejmowaniem działań lokalnych a rozwiązywaniem problemów globalnych; wykrywać obecność wybranych zanieczyszczeń wody, gleby, żywności; obserwować skutki działania zanieczyszczeń na środowisko;

7 Cele Szkolnego Ośrodka Badania Środowiska:
Poznając i badając swoje środowisko uczniowie nauczą się : dokonywać analizy wyników swoich badań; objaśniać wyniki i formułować wnioski; oceniać stan środowiska lokalnego; interesować się stanem środowiska lokalnego;

8 Czas zajęć: 4 godziny w sobotę ( raz w miesiącu).

9 PRZEBIEG ZAJĘĆ krótka część teoretyczna - wprowadzającą uczniów w tematykę zajęć dłuższą (ok. 75% czasu zajęć) część praktyczną - podczas której uczniowie przeprowadzają doświadczenia i obserwacje.

10 ZALICZENIE prezentacji projektu (w programie PowerPoint)
egzamin ustny sprawdzającego stopień przyswojenia wiedzy i rozumienia zagadnień jakimi się zajmowaliśmy.

11  uzyskaliśmy Nagrodę Specjalną 
KONKURS Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnego Ośrodeka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Dziesięcioletnie potyczki z edukacją przyrodniczą”,  uzyskaliśmy Nagrodę Specjalną 

12 CO W TYM ROKU ROBILIŚMY? Przepisy b. h. p. w pracowni chemicznej.
Nauka technik laboratoryjnych.

13 CO W TYM ROKU ROBILIŚMY? Gleba – pochodzenie, budowa i rodzaje.
Rozkład odpadów przez organizmy glebowe.

14 CO W TYM ROKU ROBILIŚMY? Przygotowanie i rozmieszczenie pułapek na bezkręgowce glebowe. Bezkręgowce glebowe – prezentacja i obserwacja.

15 CO W TYM ROKU ROBILIŚMY? Badanie właściwości sorpcyjnych gleby.
Wykrywanie jonów ołowiu (II) w glebie. Działanie metali ciężkich na białko.

16 CO W TYM ROKU ROBILIŚMY? Badanie pojemności wodnej gleb.
Oznaczanie odczynu gleby.

17 CO W TYM ROKU ROBILIŚMY? Badanie siły ssącej tkanki bulwy ziemniaka.
Wpływ soli mineralnych na wzost i rozwój fasoli.

18 CO W TYM ROKU ROBILIŚMY? Kret – owadożerne zwierzę glebowe.

19 CO W TYM ROKU ROBILIŚMY? Określanie zawartości wapnia w glebie – analiza jakościowa i ilościowa. Badanie wpływu wapnowania gleby na jej odczyn.

20 CO W TYM ROKU ROBILIŚMY? Allelopatia – wpływ niektórych roślin na inne gatunki. Parcie korzeniowe – obserwacja na przykładzie ogórka.

21 GALERIA SzOBŚ

22 GALERIA SzOBŚ

23 GALERIA SzOBŚ

24 GALERIA SzOBŚ

25 GALERIA SzOBŚ

26 GALERIA SzOBŚ

27 GALERIA SzOBŚ

28 GALERIA SzOBŚ

29 GALERIA SzOBŚ


Pobierz ppt "SZKOLNY OŚRODEK BADANIA ŚRODOWISKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google