Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKOŁ EKOLA WE WROCŁAWIU.  Krystyna Rapacz – nauczyciel chemii  Anna Domaradzka-Bocian – nauczyciel biologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKOŁ EKOLA WE WROCŁAWIU.  Krystyna Rapacz – nauczyciel chemii  Anna Domaradzka-Bocian – nauczyciel biologii."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKOŁ EKOLA WE WROCŁAWIU

2

3  Krystyna Rapacz – nauczyciel chemii  Anna Domaradzka-Bocian – nauczyciel biologii

4 TRZYLETNI CYKL ZAJĘĆ Szkolny Ośrodek Badania Środowiska (2007-2015) WODA GLEBA ŻYWNOŚĆ

5  Poznając i badając swoje środowisko uczniowie nauczą się : ◦ wyjaśniać związki człowieka ze środowiskiem; ◦ określać źródła zanieczyszczenia wód naturalnych, gleby, żywności; ◦ proponować sposoby rozwiązywania problemów środowiska naturalnego i przeciwdziałania jego degradacji;

6  Poznając i badając swoje środowisko uczniowie nauczą się : ◦ wyjaśniać związek między podejmowaniem działań lokalnych a rozwiązywaniem problemów globalnych; ◦ wykrywać obecność wybranych zanieczyszczeń wody, gleby, żywności; ◦ obserwować skutki działania zanieczyszczeń na środowisko;

7  Poznając i badając swoje środowisko uczniowie nauczą się : ◦ dokonywać analizy wyników swoich badań; ◦ objaśniać wyniki i formułować wnioski; ◦ oceniać stan środowiska lokalnego; ◦ interesować się stanem środowiska lokalnego;

8 4 godziny w sobotę ( raz w miesiącu).

9  krótka część teoretyczna - wprowadzającą uczniów w tematykę zajęć  dłuższą (ok. 75% czasu zajęć) część praktyczną - podczas której uczniowie przeprowadzają doświadczenia i obserwacje.

10  prezentacji projektu (w programie PowerPoint)  egzamin ustny sprawdzającego stopień przyswojenia wiedzy i rozumienia zagadnień jakimi się zajmowaliśmy.

11 uzyskaliśmy Nagrodę Specjalną

12  Przepisy b. h. p. w pracowni chemicznej.  Nauka technik laboratoryjnych.

13  Gleba – pochodzenie, budowa i rodzaje.  Rozkład odpadów przez organizmy glebowe.

14  Przygotowanie i rozmieszczenie pułapek na bezkręgowce glebowe.  Bezkręgowce glebowe – prezentacja i obserwacja.

15  Badanie właściwości sorpcyjnych gleby.  Wykrywanie jonów ołowiu (II) w glebie.  Działanie metali ciężkich na białko.

16  Badanie pojemności wodnej gleb.  Oznaczanie odczynu gleby.

17  Badanie siły ssącej tkanki bulwy ziemniaka.  Wpływ soli mineralnych na wzost i rozwój fasoli.

18  Kret – owadożerne zwierzę glebowe.

19  Określanie zawartości wapnia w glebie – analiza jakościowa i ilościowa.  Badanie wpływu wapnowania gleby na jej odczyn.

20  Allelopatia – wpływ niektórych roślin na inne gatunki.  Parcie korzeniowe – obserwacja na przykładzie ogórka.

21

22

23

24

25

26

27

28

29


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKOŁ EKOLA WE WROCŁAWIU.  Krystyna Rapacz – nauczyciel chemii  Anna Domaradzka-Bocian – nauczyciel biologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google