Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Chemia w matematyce" Zadania do samodzielne wykonania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Chemia w matematyce" Zadania do samodzielne wykonania."— Zapis prezentacji:

1 "Chemia w matematyce" Zadania do samodzielne wykonania

2 Zadania do samodzielnego wykonania  1. W 100g wody rozpuszczono 5g 10-ciowodnego wodnego węglanu sodu (Na 2 CO 3 ∙10H 2 O). Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu tej soli.  2. W jakim stosunku objętościowym należy wymieszać roztwory 0,1molowy i 1molowy aby otrzymać roztwór 0,5 molowy.  3.Oblicz, ile gramów wody i ile gramów 10% roztworu kwasu octowego należy użyć aby otrzymać 250g roztworu tego kwasu o stężeniu 6%.  4. Do 250g wody dodano 50g roztworu NaOH o nieznanym stężeniu procentowym. Otrzymano roztwór o stężeniu 2,5%. Oblicz stężenie procentowe dodanego roztworu NaOH.  5. W jakim stosunku masowym należy wymieszać mocznik o zawartości N - 46% i saletrę potasową o zawartości N - 13,5% oraz K 2 O - 45% aby mieszanka nawozowa posiadała stosunek N : K 2 O jak 1 : 1

3 Zadania do samodzielnego wykonania  1.Stężenie anionów wodorotlenkowych (OH - ) w roztworze słabej zasady wynosi 2,5 ∙10 -4 mol/dm 3. Oblicz pH roztworu.  2. W pewnym roztworze stężenie anionów wodorotlenkowych jest 100 razy mniejsze niż stężenie molowe kationów wodorowych. Oblicz pH roztworu.  3. Oblicz pH roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,025mol/dm 3 i roztworu zasady sodowej o stężeniu 0,4 mol/dm 3. Dla obu elektrolitów stopień dysocjacji wynosi 100% (1)

4 Zadania do samodzielnego wykonania  1.Okres połowicznego rozpadu dla 234Th wynosi 14,3 dnia. Przy założeniu, że na pewnym obszarze w dniu dzisiejszym znajduje się 10g tego radioaktywnego izotopu, to ile gramów pozostanie po 57,2 dnia.  2. Pierwiastek X jest mieszaniną dwóch izotopów: X 1 stanowi 54,8% i ma 44 neutrony, natomiast X 2 ma 46 neutronów. Średnia masa atomowa wynikająca z procentowego udziału tych izotopów wynosi 79,904u. Oblicz liczbę atomową Z tego pierwiastka i podaj jego symbol.  Okres połowicznego rozpadu 131 I wynosi 8 dni. W dniu 20 maja 1986r. radioaktywność tego izotopu na terenach zachodniej Polski po katastrofie elektrowni atomowej w Czarnobylu zmalała 8-krotnie. Ustal datę katastrofy z dokładnością do 1 dnia.

5 Zadania do samodzielnego wykonania  1*.Stopień dysocjacji wodnego roztworu amoniaku (NH 3 ) o stężeniu 0,025 mol/dm 3 wynosi 0,04 %. Oblicz pH tego roztworu jeżeli: NH 3(g) + H 2 O (c) ↔ NH 4 + (c) + OH - (c).  2.Oblicz stałą dysocjacji kwasu fluorowodorowego (HF), jeżeli w 0,01molowym roztworze tego kwasu stopień dysocjacji wynosi 25%.  3. Oblicz stopień dysocjacji i pH kwasu cyjanowodorowego (HCN) w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm 3, dla którego stała dysocjacji wynosi 7,2∙10 -4.  4. Oblicz stopień dysocjacji kwasu jednoprotonowego, dla którego stała dysocjacji wynosi 4∙10 -4 a stężenie molowe kationów wodorowych wynosi 0,1mol/dm 3.

6 Zadania do samodzielnego wykonania  1.Ustal wzór sumaryczny związku C x H y F z, którego gęstość wyznaczona w warunkach normalnych wynosi 2,857g/dm 3 a procentowy udział mas pierwiastków wynosi: C – 37,5%; H – 3,125%; F – 59,375% (M C = 12g/mol, M H = 1g/mol,M Cl = 19g/mol).  2. Azot z wodorem tworzy dwa różne związki o wzorach N x H y i H x N y. Ustal wzory rzeczywiste tych związków, jeżeli w przypadku pierwszego stosunek mas N do H ma się jak 4,67:1 w przypadku drugiego 1:42 (M H = 1g/mol, M N = 14g/mol).  3. Ustal wzór rzeczywisty hydratu – soli uwodnionej o wzorze empirycznym Mg x S y O z ∙nH 2 O jeżeli procentowy mas pierwiastków jest następujący: Mg – 11,43%; S – 15,24%; O – 68,57%; H – 4,76% (M Mg = 24g/mol, M S = 32g/mol, M O = 16g/mol, M H = 1g/mol).  4. Ustal wzór rzeczywisty kwasu siarkowego o wzorze empirycznym H x S y O z, jeżeli procentowy udział mas pierwiastków wynosi: H – 1,12%; S – 35,96%; O – 62,92% (M H = 1g/mol, M S = 32g/mol, M O = 16g/mol).

7 Zadania do samodzielnego wykonania  1. Oblicz masę próbki zawierającej 1,506 ∙ 10 22 cząsteczek KMnO 4. (M K = 39g/mol, M Mn = 55g/mol, M O = 16g/mol).  2. Oblicz liczbę atomów H i atomów N, która jest zwarta w 1dm 3 amoniaku NH 3 (warunki normalne).  3. Oblicz masy próbek tlenków azotu N 2 O 3 i N 2 O 5, które zawierają po 3,01∙10 24 atomów azotu (M N = 14g/mol, M O = 16g/mol)  4.Na mol mocznika wchodzi: 6,02 ∙ 10 23 at. C: 6,02 ∙ 10 23 at. O; 1,204 ∙ 10 24 at. N i 2,408 ∙ 10 24 at. H. Podaj Wzór sumaryczny tego związku (C x O y N z H t ).  4* Gęstość etanolu C 2 H 5 OH wynosi 0,7893g/cm 3. Oblicz liczbę cząsteczek etanolu, która zawarta jest w 0,5dm 3 spirytusu o stężeniu 96% (M C = 12g/mol, M H = 1g/mol, M O = 16g/mol).


Pobierz ppt ""Chemia w matematyce" Zadania do samodzielne wykonania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google