Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niedozwolone pozostałości środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym Warszawa 23 czerwca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niedozwolone pozostałości środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym Warszawa 23 czerwca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Niedozwolone pozostałości środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym Warszawa 23 czerwca 2016 r.

2 Rolnictwo ekologiczne – skansen czy nowoczesna produkcja ? Rolnictwo ekologiczne to nie skansen. To nowoczesna produkcja owoców i warzyw, w której na odpowiednio przygotowanej glebie wysadzono zdrowe rośliny, nawożone na podstawie wyników analiz, pielone, nawadniane, systematycznie chronione przed chorobami i szkodnikami … Rolnictwo ekologiczne to wysokie plony dobrej jakości owoców i warzyw, nie zawierających pozostałości niedozwolonych środków ochrony roślin Chore, zachwaszczone, nienawożone i niechronione uprawy to nie rolnictwo ekologiczne tylko opuszczone plantacje

3 Zagrożenia dla rolnictwa ekologicznego Biologiczne zakażenia żywności Choroby grzybowe i wirusowe porażające rośliny na terenie całego kraju Nowe, niespotykane dotąd, szybko się rozprzestrzeniające szkodniki Uprawy GMO Niedozwolone pozostałości środków ochrony roślin

4 Niedozwolone pozostałości środków ochrony roślin w owocach ekologicznych Certyfikat ekologiczny nie daje 100% gwarancji, że owoce są całkowicie pozbawione niedozwolonych pozostałości ś.o.r. W badaniach Laboratorium IO w Skierniewicach w 10 % próbek surowców ekologicznych ( owoce, warzywa, zioła ) wykryto niedozwolone pozostałości, w tym 67% próbek skażonych stanowiły owoce 70 % analizowanych próbek owoców z certyfikatem EKO było,, czystych ”, niestety aż w 30% próbek owoców z certyfilatem EKO wykryto niedozwolone pozostałości ś.o.r. ( omówić konsekwencje !!! ) Wg raportu dr Artura Miszczaka z Pracowni Badania Bezpieczeństwa Żywności

5 Skala nieuczciwości w rolnictwie ekologicznym Wg publikowanych wyników badań Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach - ilość rolników nieuczciwych wśród rolników ekologicznych wynosi ok. 2 % ( rolnicy świadomie stosujący środki konwencjonalne, niedozwolone : herbicydy, fungicydy, zoocydy, akarycydy itp. ) Dla porównania ilość rolników konwencjonalnych, którzy stosują środki niedozwolone – niezarejestrowane w danej uprawie lub wielokrotnie stosują dozwolone pestycydy powodując przekroczenie dopuszczalnych poziomów pozostałości s.a. ( NDP = MRL ) w płodach rolnych również stanowi ok. 2 %

6 Przyczyny występowania niedozwolonych pozostałości w produktach ekologicznych 1. celowe działanie rolnika, często nie w pełni świadome ( krótki okres karencji preparatu 1- 3 dni, brak wiedzy i chciwość sprzedawcy ś.o.r ) 2. praktycznie brak państwowego doradztwa w zakresie ekologicznej uprawy i ochrony roślin ( Instytut Ogrodnictwa ) przy niechęci rolnika do uczestnictwa w szkoleniach, do czytania instrukcji i zaleceń oraz ogromnej presji ze strony firm nawozowych i chemicznych. ( fosforyny ) 3. historyczne skażenie pól preparatami o bardzo długim okresie rozpadu ( np. Azotox → DDT – okres połowicznego rozpadu 30 - 50 lat ) 4. skażenie gleby metalami ciężkimi ( Cd, Pb ) pochodzącymi albo z tanich nawozów importowanych ze wschodu ( fosforyty – pola po PGR-ach, wschodnia Polska ) albo wprowadzonych do gleby wraz z tanimi nawozami wapniowymi w okresie PRL-u ( wapno poprzemysłowe ) 5. inmisja środków ochrony roślin z działek sąsiadów (w tym roku – plaga ) 6. brak zarejestrowanych preparatów do zwalczania chorób i szkodników

7 Objawy uszkodzeń herbicydowych na malinach ( chlomazon zniesiony z tytoniu )

8 Jakość owoców malin ze zdrowych krzewów

9 Szkodliwe działanie chlomazonu s.a. preparatu Command na uprawy ogrodnicze ( malina truskawka i inne rośliny jagodowe ) A. Zniesienie cieczy roboczej z podmuchami wiatru bezpośrednio w czasie oprysku ( rzepaku, tytoniu ) na odległość nawet kilkuset metrów od miejsca wykonywania zabiegu B. opary chlomazonu ( ang. clomazon ) podnoszą się nad poziom gruntu po zabiegu herbicydowym w uprawie konwencjonalnej i migrują z prądami powietrza nad sąsiednie pola. Wrażliwe na chlomazon są wszystkie uprawy ogrodnicze o miękkich, delikatnych liściach, szczególną wrażliwość ( zamieranie roślin w ciągu 2 lat po oprysku ) wykazuje malina i truskawka

10 Badania pod kątem niedozwolonych pozostałości -,, czyste owoce eko ” Brak pozostałości określanych w badaniu Galab 500 + Brak pozostałości w badaniu na kaptan ( kaptan i produkt jego rozpadu THPI czyli tetrahydroftalimid ) Brak pozostałości fosforynów ( Fosetyl Al, kwas fosfoniowy = kwas fosforowy, suma wszystkich soli kwasu fosforowego wyrażona jako fosetyl ) Azotany, powinno być do 200 mg/kg ( dotyczy w chwili obecnej warzyw )

11 Wykrywanie pozostałości fungicydów o karencji 1- 3 dni ( dane niemieckie, za Adamem Furą ) Preparat)Karencja - dniSubstancja aktywna Ilość dni po zabiegu kiedy pozostałości mogą być jeszcze wykryte Switch 62,5 WG1cyprodynil fludioksonil 75 55 Teldor 500 SC1fenheksamid> 100 Mythos 300 SC3pirymetanil110 Zato 50 WGNd ( nie dotyczytrifloksystrobina> 130 Amistar OptyBrak rejestracji w uprawach ogrodniczych chlorotalonil piraklostrobina do 50 > 50 Nic się nie ukryje !

12 Niedozwolone fosforyny Aliette ( fosetyl ) Alginure, AminoPower ResiPhos PK,Atlante, Atlante Plus, Atlante TOP, Atlante K-Max Actifos, Basfoliar Activ Fosfiron Mg, Fosfiron Cu, Fosfiron K, Fosfyn Fos Magnum, Fosfisan, KriPhter Phytos K, Phos 60, Prevent P, ProFos 100, Resistim, Trafos line, Tecnophyt PK = Controlphyt PK ( kwas fosfoniowy, suma soli kwasu sofoniowego wyrażona – jako fosetyl )

13 Fosforyny – budowa chemiczna

14 Reklama fosforynów przemilczanie faktu, że produkt zawiera fosforyny,, KriPther to produkt płynny o wysokiej zawartości fosforu i potasu z magnezem i miedzią w formie chelatu o doskonałej przyswajalności. Może być stosowany zarówno dolistnie jak przez fertygację, oprócz funkcji odżywczej działa jako promotor naturalnych mechanizmów obrony endogennej poprzez zwiększenie biosyntezy naturalnych fitoaleksyn ”

15 Reklama fosforynów podkreślanie łatwej dostępności fosforu,, Prevent P jest nawozem zawierającym unikalną formę fosforu : formę fosforynową, przez co pierwiastek jest o wiele łatwiej dostępny dla roślin. Zarówno liście jak i korzenie bardzo łatwo absorbują fosfor zawarty w nawozie Prevent P. Jest polecany szczególnie w przypadku wstąpienia wysokiej presji chorobowej lub niedoborów fosforu czy potasu ”

16 Reklama fosforynów zamiast fosforynu potasu pojawia się fosforan potasu Teknophyt PK zawiera fosforan potasu, jest to nawóz dolistny o wysokiej zawartości fosforu ( 20 % ) i potasu ( 30% ) Teknophyt PK to nawóz dolistny hamujący występowanie chorób grzybowych, stosowany we wszystkich rodzajach upraw warzywnych, sadowniczych i rolniczych Podnosi odporność na stres Aktywuje naturalne mechanizmy obronne roślin

17 Pozostałości fosforynów Fosetyl ( jeśli zastosowano Aliette lub jego generyk ) Kwas fosfoniowy = kwas fosforowy, formy tautomeryczne, czyli przechodzące jedna w drugą ( jeśli zastosowano nawozy dolistne zawierające fosforyny + ew. naturalne powstawanie w glebie – hipoteza dr Zbigniewa Jarosza z UP w Lublinie ) Fosetyl Al = suma fosetylu + kwas fosforowy + pozostałe sole kwasu fosfoniowego wyrażona jako fosetyl Pozostałości te wykrywane są już po jednym zabiegu preparatem zawierającym fosforyny !

18 Przykładowe niemieckie badanie na obecność fosforynów ( Fosetyl + Phosphonsäure, LABOR FRIEDLE GMBH ) ParameterUnitResultMRLRL Fosetyl Phosphorus acid Fosetyl -Al mg/kg - 4,3 5,875 0,01 0,1 RL = reporting limit ( czułość metody ) - = not detected ( nie wykryto ) MRL = NDP ( najwyższa dopuszczalna pozostałość ) Uwaga ! Od 1.X. 2013 r. produkty zawierające fosforyny są niedozwolone w krajach EU

19 Jak można utracić certyfikat ekologiczny 1 Fałszywa interpretacja wyników analiz materiału roślinnego, nieuctwo pracowników Jednostki Certyfikującej, niejednoznaczny zapis wyników analizy Przykładowy wynik analizy jednego z krajowych Laboratoriów Analitycznych : 1.Fosetyl Al < 0,1 mg/kg 2.Pozostałości pestycydów – nie wykryto Działanie Jednostki Certyfikującej : zatrzymanie certyfikatu ekologicznego na malinę !!! Laboratorium fosetylu nie wykryło, ale pracownik Jednostki Cert. odniósł wrażenie, że w malinie są śladowe ilości niedozwolonego fosetylu. Z powodu błędnego przekonania, wrażenia - zatrzymano rolnikowi certyfikat na malinę jesienną. ( brak zapisu n.d. = not detected = nie wykryto )

20 Jak można utracić certyfikat ekologiczny 2 Nieprzestrzeganie procedur przy pobieraniu próbek gleby i roślin, nadgorliwość Jednostki, działanie prawa wstecz. 1.Brak kontrpróby Próbka gleby pobrana z plantacji truskawek ekologicznych, analiza gleby pod kątem obecności herbicydów, wykrycie desmedifamu i etofumesatu ( Saherb 180 EC lub 232 EC, Kemifam Pro, Betanal Progres itp. ) protest rolnika, który jak twierdzi nie stosował żadnych herbicydów, brak zabezpieczonej kontrpróby, odmowa ponownego pobrania próbki przez Jednostkę Certyfikującą, zabranie certyfikatu na rok, na całe gospodarstwo, na mocy przepisu, który wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2016 r. !!!

21 Jak można utracić certyfikat ekologiczny 3 Zniesienie cieczy roboczej z pestycydem od sąsiada ( z rzepaku, tytoniu, zboża, leszczyny – głównie herbicydy i fungicydy ) Sprawca dostaje co najwyżej mandat 500 zł, a poszkodowany rolnik ekologiczny traci certyfikat, dopłaty, możliwość zbytu owoców a więc dochody, firma – traci zakontraktowany surowiec, pracownicy sezonowi tracą pracę. Fatalny, niesprawiedliwy system, eliminujący uczciwych rolników ekologicznych. Poprzez badanie pozostałości s.a. na działce rolnika ekologicznego oraz działce sprawcy bardzo łatwo można udowodnić zniesienie cieczy roboczej na działkę ekologiczną. ( odszkodowania – Belgia )

22 c.d. jak można utracić certyfikat ekologiczny 3 Wykrycie substancji aktywnych w liściach truskawki : 1.Captan – 0,021 + - 0,011 mg/kg 2.Clomazone – 0,007 +- 0,004 mg/kg 3.Terbuthylazine - 0,012 +- 0,006 mg/kg Kontrolna analiza na sąsiadującym z truskawką ekologiczną polu rzepaku 1.Captan – > 0,021 2.Clomazone – > 0,007 3.Terbuthylazine - > 0,012

23 Jak można utracić certyfikat ekologiczny 4 Kupić pole od rolnika, który w latach 50 –tych uprawiał na nim ziemniaki używając do zwalczania stonki ziemniaczanej Azotox-u. Okres połowicznego rozpadu s.a. tego preparatu – DDT wynosi 50 lat tzn., że za ok. 50 lat przestanie być wykrywany. Dziś DDT wykrywane jest w ok. 50 % gleb Polski ( informacja za dr Arturem Miszczakiem ). DDT wykrywa się w arktycznym krylu, w mleku kobiet Eskimosów. Na chwilę obecną takim DDT naszych czasów stał się Roundup i jego generyki zawierające s.a. glifosat ( za dr Dorotą Metera )

24 Jak można utracić certyfikat ekologiczny 5 Opryskać uprawę ekologiczną Efektywnymi Mikroorganizmami np. Ema Farma Plus, w notatniku zabiegów napisać, że zwalczaliśmy szarą pleśń. Ten konkretny przypadek spowodował problemy rolnika ekologicznego, które,, zawędrowały ” aż do ówczesnego Ministra Rolnictwa Pana Jacka Sawickiego. Po interwencji firmy Probiotics Polska – producenta Em -ów, przywrócono rolnikowi certyfikat i dopłaty

25 Szkodliwe oddziaływanie fosforynów na rośliny W wielu badaniach aplikacja fosforynów w formie nawożenia dolistnego miała szkodliwy wpływ na rośliny rosnące w warunkach niedoboru fosforu w glebie Dolistne nawożenie fosforynami roślin kukurydzy niedostatecznie zaopatrzonych w fosfor powodowało ich karłowaty wzrost a nawet zamieranie. Źródło : za Jackiem Sawickim : badania Thao i in., Hirosse i in., Avilla i in., Schroetter i in.

26 Fosforyny – źródło fosforu czy źródło problemów ? Fosforyny nie są źródłem fosforu dla roślin, mogą być co najwyżej źródłem problemów dla rolnika i firmy, która kupuje od niego surowce ekologiczne !!!

27 Naród jest suwerenem, wybraliśmy was po to byście nam służyli a nie rozkazywali… Karolina Elbanowska w Sejmie RP w słowach skierowanych do posłów ówczesnej koalicji PO, PSL Rolnicy ekologiczni liczą na pomoc posłów, senatorów i urzędników państwowych w rozwiązaniu problemu znoszenia cieczy roboczej z pestycydami z upraw konwencjonalnych na plantacje ekologiczne

28 Postulaty rolników ekologicznych Ukrócić samowolę Jednostek Certyfikujących w zakresie pozbawiania rolników certyfikatów ekologicznych Wymóc na Laboratoriach Analitycznych, by w przypadku braku wykrycia niedozwolonych substancji w protokole znajdował się zapis - nie wykryto ( not detected ) Zobowiązać pracowników PIORiN do występowania do prokuratury w przypadku zastosowania herbicydu niedozwolonego w danej uprawie np. chlomazon w tytoniu ( co jest przestępstwem ), jeśli jego użycie doprowadziło do uszkodzenia plantacji ekologicznej

29 c.d. Postulaty rolników ekologicznych W regionach, gdzie dochodzi do uszkodzenia upraw ekologicznych wskutek zniesienia cieczy roboczej z upraw konwencjonalnych przeprowadzić akcję informacyjną skierowaną do producentów rzepaku, tytoniu, kukurydzy itd. W przypadku zniesienia cieczy roboczej z upraw konwencjonalnych na ekologiczne wykonać analizy roślin z wszystkich pól w zasięgu oddziaływania skażenia. Kosztami analiz obciążyć sprawcę skażenia. Wycofać zarządzenie, na mocy którego po wykryciu niedozwolonej substancji na jednym polu, pozbawia się rolnika certyfikatu na całe gospodarstwo.

30 c.d. Postulaty rolników ekologicznych 2 Stworzyć system rekompensat dla rolników ekologicznych, którym zniszczono uprawy – wzorem rozwiązań przyjętych w Belgii Inmisja cieczy roboczej z upraw sąsiadujących na plantacje ekologiczne powinna być przedmiotem dochodzenia w celu ustalenia sprawcy skażenia. Nie może być ona powodem pozbawienia rolnika certyfikatu. Walczyć z patologią w rolnictwie ekologicznym i oszustami,, ekologicznymi ” a wspierać uczciwych rolników ekologicznych.

31 c.d. Postulaty rolników ekologicznych 3 Przeprowadzić w placówkach naukowych ( Inst. PAN, Inst. Ogrodnictwa, Uczelnie Rolnicze ) badania nad fosforynami w celu potwierdzenia lub odrzucenia hipotezy dr Z. Jarosza o możliwości samorzutnego powstawania fosforynów w glebie wskutek redukcji związków fosforu W przypadku potwierdzenia hipotezy wprowadzić dozwolony próg zawartości fosforynów w produktach ekologicznych, teraz jest to < 0,01 mg/kg ( próg oznaczalności ). Dla porównania w konwencji próg ten wynosi 75 mg/kg.

32 Naszym celem wysoka jakość żywności ekologicznej

33 Zdrowa żywność alternatywą dla GMO

34 Dziękuję za uwagę Stanisław Jamrozik Warszawa 23 czerwca 2016


Pobierz ppt "Niedozwolone pozostałości środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym Warszawa 23 czerwca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google