Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO RUDNA MAŁA, MAJ 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO RUDNA MAŁA, MAJ 2016."— Zapis prezentacji:

1 GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO RUDNA MAŁA, MAJ 2016

2 VOCABULARY 01 Wymień 5 nazw sportów, w których nazwie występuje końcówka ‘-ball’.

3 VOCABULARY 02 Znajdź słowo, które nie pasuje do pozostałych: valley - sea - ocean - river - lake

4 VOCABULARY 03 Wymień 5 pomieszczeń w domu, w których nazwie jest końcówka lub słowo ‘-room’.

5 VOCABULARY 04 Połącz podane elementy tak, aby powstały liczebniki porządkowe: Liczebnik główny Liczebnik porządkowy Końcówka 13rd 31th 3st 62th 7nd

6 VOCABULARY 05 Znajdź przedmiot szkolny, który nie pasuje do pozostałych: History - Biology - PE - Geography - Chemistry

7 VOCABULARY 06 Poszereguj posiłki w takiej kolejności, w jakiej spożywa się je w ciągu dnia od rana do wieczora. dinner lunch breakfast tea supper

8 VOCABULARY 07 Znajdź słowo, które nie pasuje do pozostałych: museum - theatre - opera - butcher’s - cinema

9 VOCABULARY 08 Wymień 5 nazw zawodów.

10 VOCABULARY 09 Poszereguj części ciała w kolejności od najwyżej do najniżej znajdującego się u człowieka. mouth hip ankle neck knee

11 VOCABULARY 10 Ułóż podane miesiące w prawidłowej kolejności: October, April, August, February, June

12 GRAMMAR 11 ‘I am going to fly to New York City next week.’ Do czego odnosi się powyższe zdanie? A) przeszłości B) teraźniejszości C) przyszłości

13 GRAMMAR 12 Stwórz liczbę mnogą podanych rzeczowników: a) tooth - ___________ b) child - ___________ c) baby - ___________

14 GRAMMAR 13 Uzupełnij poniższe zdanie brakującym słowem: We have lived here _________ 2005.

15 GRAMMAR 14 Podaj drugą (past simple) i trzecią (past participle) formę poniższych czasowników: a) teach - ___________ - ____________ b) come - ___________ - ____________ c) sit - ___________ - ___________

16 GRAMMAR 15 Przetłumacz na język angielski fragment podany w nawiasie: My father _________ (nie potrafi) cook.

17 GRAMMAR 16 Podaj nazwę czasu gramatycznego, w którym używamy następujących okoliczników: now, today, at the moment, at present. _______________________

18 GRAMMAR 17 Wybierz w poniższym zdaniu właściwe słowo: There aren’t ANY/SOME grapefruits in the refrigerator.

19 GRAMMAR 18 Dopisz brakujące przysłówki częstotliwości: always (100%) ___________ (75%) ___________ (50%) ___________ (25%) never (0%)

20 GRAMMAR 19 Znajdź rzeczowniki niepoliczalne: orange – orange juice – salt – budgie – lemon – music

21 GRAMMAR 20 Uzupełnij pustą lukę odpowiednią formą czasownika w nawiasie: We hate __________ (tidy) our rooms.

22 GRAMMAR 21 Do podanych osób dopisz odpowiadające im zaimki dzierżawcze: I she they

23 GRAMMAR 22 Utwórz poprawne zdanie z podanych słów: to / often / you / the / ? / museum / How / do / go ______________________________________________________

24 GRAMMAR 23 Podaj stopień równy przymiotnika użytego w poniższym przysłowiu: East or west, home is best. __________

25 GRAMMAR 24 Uzupełnij pustą lukę odpowiednią formą czasownika w nawiasie: She ________________ (not/do) the shopping very often.

26 GRAMMAR 25 Z podanych słów – this, that, these, those – wybierz dwa, które pasują w poniższym zdaniu: Are ______/_______ shoes yours?

27 GRAMMAR 26 Napisz twierdzącą krótką odpowiedź na poniższe pytanie: - Will he pass the exam? - ___,________.

28 GRAMMAR 27 Znajdź w poniższym zdaniu 2 czasowniki: The police are chasing three burglars now.

29 GRAMMAR 28 Uzupełnij pustą lukę odpowiednim czasownikiem modalnym (must, can, should): You don’t have to do your homework today. You _______ do it tomorrow.

30 GRAMMAR 29 Spośród zaimków pytających (When, Which, Where) wybierz ten, który NIE pasuje w zdaniu: ______ were you born?

31 GRAMMAR 30 Dobierz podane słowa w odpowiednie pary: on7 o’clock atNovember inFriday

32 CULTURE 31

33 CULTURE 32

34 CULTURE 33

35 CULTURE 34

36 CULTURE 35 Ile waży milion dolarów w banknotach studolarowych?

37 CULTURE 36

38 CULTURE 37

39 CULTURE 38

40 CULTURE 39 Podaj przykład palindromu.

41 CULTURE 40

42 THANK YOU FOR BEING WITH US TODAY! Help yourselves to the refreshments


Pobierz ppt "GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO RUDNA MAŁA, MAJ 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google