Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykład: 1 Pan Roch wpłacił 500 zł do banku, w którym oprocentowanie wkładów wynosiło 12% w skali roku. Pieniądze te przeznaczył dla swego chrześniaka,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykład: 1 Pan Roch wpłacił 500 zł do banku, w którym oprocentowanie wkładów wynosiło 12% w skali roku. Pieniądze te przeznaczył dla swego chrześniaka,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Przykład: 1 Pan Roch wpłacił 500 zł do banku, w którym oprocentowanie wkładów wynosiło 12% w skali roku. Pieniądze te przeznaczył dla swego chrześniaka, więc postanowił nie ruszać ich przez wiele lat. Jaki kapitał zostanie zgromadzony na koncie po 18 latach? Odp.: Po osiemnastu latach na koncie będzie 3850 zł.

4 UWAGA — w przykładzie 1. zakładamy, że bank oferuje oprocentowanie stałe, czyli za każdy rok 12%. W praktyce taka sytuacja rzadko się zdarza. Banki zmieniają wysokość oprocentowania (oprocentowanie zmienne) w zależności od wielu czynników, najogólniej mówiąc - w zależności od stanu gospodarki i kondycji państwa. Najczęściej podstawą do określenia wysokości oprocentowania są stopy procentowe ogłaszane przez Radę Polityki Pieniężnej przy NBP.

5 Podsumujmy: Oprocentowanie kapitału w bankach liczone jest według zasady procentu składanego. Jeżeli jednak okres oszczędzania jest krótszy niż okres rozrachunkowy, to odsetki zostaną doliczone za każdy dzień oszczędzania (według zasady procentu zwykłego).

6 Wzór, według którego liczone są odsetki, ma następującą postać: 360 – rok bankowy

7 Przykłąd:2 Oprocentowanie lokaty trzymiesięcznej wynosi 17% w skali roku. Ile zyska pan Kruczek, który wpłacił na taką lokatę 2000 zł? 17% 2000 zł = 340 zł - tyle wyniosłyby odsetki za cały rok; 340 = 340 = 85 Odp. Pan Kruczek zyska 85 zł, czyli po trzech miesiącach bank wypłaci mu 2085 zł.

8 Zad. 1 (1pkt) Pan Nowak wpłacił do banku 1000zł na 15% w stosunku rocznym. Jaki będzie jego stan po 6 miesiącach? a) 1750zł b) 1075zł c) 1653,94zł d) 1520,86

9 Zad. 2(2pkt) Agata wpłaciła na roczną lokatę 3000zł. Początkowo oprocentowanie lokaty wynosiło 15% w skali roku, ale po czterech miesiącach zostało zmienione na 13% w skali roku. Jaką kwotę miała Agata po upływie roku?

10 Zad. 3(2pkt) Jeżeli wpłacimy 1000zł na lokatę półroczną, której oprocentowanie wynosi 21% w skali roku, to jaką kwotę otrzymamy po pół roku? O ile procent zwiększy się kwota wpłacona na początku?

11


Pobierz ppt "Przykład: 1 Pan Roch wpłacił 500 zł do banku, w którym oprocentowanie wkładów wynosiło 12% w skali roku. Pieniądze te przeznaczył dla swego chrześniaka,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google