Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jezus Chrystus żyje i działa w Kościele

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jezus Chrystus żyje i działa w Kościele"— Zapis prezentacji:

1 Jezus Chrystus żyje i działa w Kościele

2 Kościół założony przez Jezusa Chrystusa rozpoczął swą działalność w dniu Zesłania Ducha Świętego (Dz 2). Jest on wspólnotą ludzi świętych, ale i grzeszników. Jego zasadniczym celem i zadaniem jest pomoc tym ludziom w osiągnięciu zbawienia.

3 Czyni to: poprzez sprawowanie sakramentów (skutecznych znaków łaski Bożej), głoszenie Ewangelii, realizację przykazania miłości Boga i bliźniego (np. działalność charytatywna).

4 Źródłem poznania prawd wiary jest: Pismo Święto oraz Tradycja Kościoła, zwłaszcza apostolska.

5 Widzialnym znakiem jedności Kościoła i stróżem prawowierności nauki wiary jest Biskup Rzymu (papież).

6 Słowo Boże w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła
Objawioną przez Boga w Piśmie Świętym i w osobie Jezusa treść Dobrej Nowiny Kościół przekazuje następnym pokoleniom poprzez Tradycję, czyli przez swą naukę, życie i kult. Tradycja Kościoła przekazuje w całości słowo Boże powierzone Apostołom przez Chrystusa i Ducha Świętego ich następcom (mocą sukcesji apostolskiej), aby wiernie je zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali na całym świecie.

7 Kościół swoją pewność co do wszystkich prawd objawionych czerpie zatem nie tylko z Pisma Świętego, ale i z Tradycji. Pismo Święte i Tradycja są określane jako podstawowe źródła wiary, posiadają najwyższy autorytet i nie podlegają zmianie.

8 Jednomyślnie wyznawana wiara jest źródłem zasad religijnych i porządku moralnego w Kościele, który trwa w jedności ze swymi biskupami, w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (por. KKK 84).

9 Święty Hieronim, autor Wulgaty, czyli przekładu hebrajskich i greckich ksiąg Biblii na język łaciński, napisał: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Z tej prawdy wypływa zobowiązanie każdego chrześcijanina do poznania Pisma Świętego.

10 Katechizm Kościoła Katolickiego Słowa i czyny Jezusa już w czasie Jego życia ukrytego i misji publicznej miały charakter zbawczy. Uprzedzały one moc Jego Misterium Paschalnego. Zapowiadały i przygotowywały to, czego miał On udzielić Kościołowi po wypełnieniu się wszystkiego.

11 Misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach, ponieważ "to, co było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do Jego misteriów„.

12 Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoce w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.

13 Nabożeństwo 40-godzinne 22 -24. 02. 2009 r. 23, 24 lutego: 16
Nabożeństwo 40-godzinne r. 23, 24 lutego: – Adoracja – Msza św.

14 Dziękuję za uwagę s. Alicja Kasprzyk


Pobierz ppt "Jezus Chrystus żyje i działa w Kościele"

Podobne prezentacje


Reklamy Google