Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015. Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015. Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015

2 Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski poziom podstawowy Pkt.% % % %Pkt% Szkoła 21 65,5 23,7 74,1 14, ,6 52,1 24,3 60,7 Gmina 19,7 61, ,60 14,9 51,5 14,1 50,5 25,7 64,3 Powiat 19 59,3 20,5 63, ,3 14,3 50,9 25,7 64,3 Województwo 20 62,5 20,5 64,2 14,1 48,7 14,1 50,4 26,1 65,2 Gmina 1,342,78,5-0,1-0,50,51,6-1,4-3,6 Powiat 26,23,210,20,82,70,31,2-1,4-3,6 Województwo 133,29,90,72,30,51,7-1,8-4,5

3 Przez ostanie 4 lata wynik egzaminu Gimnazjum w Piotrowicach jest zdecydowanie wyższy od średniej w gminie Nałęczów, powiecie puławskim i województwie

4 1. Z historii szkoła osiąga zdecydowanie wyższe wyniki niż szkoły wiejskie i w każdej grupie miast 2. Z j. polskiego wynik egzaminu jest najczęściej wyższy niż w dużych miastach / powyżej 100 tys. mieszkańców/ 3. Wyniki z matematyki i przyrody są na poziomie miast średnich i dużych

5 II. Analiza wyników w skali staninowej Staniny: niskie - 1 najniższy /4%/, 2 bardzo niski /7%/, 3 niski /12%/ średnie - 4 niżej średni/ 17%/, 5 średni /20%/, 6 wyżej średni /17%/, wysokie - 7 wysoki /12%/, 8 bardzo wysoki /7%/, 9 najwyższy /4%/, Rok Wyniki staninowe egzaminu wg. średniej zdobytych punktów przez szkołę SP HistoriaJ. polskiPrzyroda Matematyka Ogółem Hum.MP ,648,327,006,836,44 7,666, ,59 7,937,826,635,75 7,03 7,886, ,23 7,956,787,265,51 6,88 7,376, ,61 8,128,186,27,27 7,44 8,156,74 UWAGA - % w nawiasach oznaczają procent szkół w Polsce, które uzyskały wynik w danym staninie 1. Przez ostatnie lata szkoła z całości egzaminu osiągała wyniki wysokie – czyli w 20 % najlepszych wyników w kraju 2. Stanin 8 z historii oznacza miejsce w 10% najwyższych wyników 3. Język polski uzyskuje wyniki wysokie i bardzo wysokie 4. Wyniki z przyrody oscylują blisko staninu 7 5. Wyniki z matematyki zmieniają się między 5 a 7 staninem czyli zdecydowanie wyżej średniej

6 1. Uczniowie Gimnazjum uzyskują wyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego niż ze sprawdzianu w szkołach podstawowych 2. Wyższy stanin niż w SP oznacza że, szkoła/ uczniowie/ przesunęli się do grupy wyników wyższych np. w roku 2014 z wyniku średniego /stanin 5/ do wysokiego /7 stanin/

7 Różnice w stosunku do SP - WARTOŚĆ DODANA Różnice w stosunku do SP - WARTOŚĆ DODANA Efektywność nauczania Historia J. polskiPrzyrodaMatematykaHumMP ,580,360,19-0,09 0,41 0,92 0, ,342,231,040,161,442,290, ,720,551,03 -0,60 0,651,140,15 Uwaga: a) wzrost -spadek w granicach od – 0,3 do + 0,3 należy należy traktować jako neutralny /zmiana mało znacząca/ b) ) wzrost -spadek w granicach od – 1 do + 1 stanina oznacza bardzo znaczny spadek lub wzrost efektywności nauczania 1.Szkoła z całości egzaminu notuje najczęściej znaczący wzrost 2.Zdecydowanie największe wzrosty występują z części egzaminu – historia i wiedza o społeczeństwie i całości części humanistycznej 3.Podobnie można ocenić wyniki z części przyrodniczej z wyłączeniem wyników w roku Wyniki z matematyki oznaczają utrzymanie poziomu ze szkoły podstawowej

8 Imię i nazwisko ucznia SP Gimnazjum j. polski Historia - wos Matema -tyka Przyroda Humanis tyczne Mat- przyrod. Karolina Ląkocy ,5 Dominika Pszczoła ,58 Jakub Michalski ,57,5 Mateusz Chęć ,57,5 Weronika Miazek ,5 Konrad Gorgol ,5 Damian Wójcik ,5 Julia Sałecka ,56,5 9 stanin - 4% najlepszych wyników w Polsce 8 stanin - 7% najlepszych wyników w Polsce 7 stanin - 12 % najlepszych wyników w Polsce

9

10 PrzedmiotROKMiejsce szkoły w powiecieŚrednia miejsc za lata J. polski , Historia , Matematyka , Przyroda ,

11 Humanistyczne , Matematyczno- przyrodnicze , Język angielski , UWAGI 1. Szkoły puławskie zajmujące czołowe miejsca w powiecie to szkoły prywatne lub ponadobowodowe (przyjmujące dodatkowo najlepszych uczniów z Puław i okolic) 1) Niepubliczne Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach 2) Gimnazjum Europejskie w Puławach, 3)Publiczne Gimnazjum nr 4 4) Gimnazjum Katolickie im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach 2. Szkoły przyjmujące najlepszych uczniów spoza obwodu zwiększają tym samym potencjał edukacyjny przyjętej grupy czyli miejsca GP wykazane w tabeli są w rzeczywistości o 3-4 pozycje wyższe 3. Powiat puławski należy do grupy uzyskującej najwyższe wyniki w województwie lubelskim PrzedmiotROKMiejsce szkoły w powiecieŚrednia miejsc za lata

12 IV. Rozkłady wyników uczniów – Wzrost, spadek wyników w porównaniu z SP J. polskiHistoriaMatematykaPrzyrodaOg ó łemHumanistyczneMP WzrostWyższy stanin / + - 0,1 pkt/ SpadekNiższy stanin / + - 0,1 pkt/ R ó żnica wzrost-spadek Szkoła

13 Uwaga: a) wzrost -spadek w granicach od – 0,3 do + 0,3 należy należy traktować jako neutralny/zmiana mało znacząca/ b) wzrost -spadek w granicach od – 1 do + 1 stanina oznacza bardzo znaczny spadek lub wzrost efektywności nauczania 1.Szkoła z całości egzaminu notuje najczęściej znaczący wzrost 2.Zdecydowanie największe wzrosty występują z części egzaminu – historia i wiedza o społeczeństwie i całości części humanistycznej 3. Podobnie można ocenić wyniki z części przyrodniczej z wyłączeniem wyników w roku Wyniki z matematyki oznaczają utrzymanie poziomu ze szkoły podstawowej


Pobierz ppt "Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015. Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google