Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia słoneczna i ogniwa paliwowe Patryk Molenda I GiG grupa 4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia słoneczna i ogniwa paliwowe Patryk Molenda I GiG grupa 4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science."— Zapis prezentacji:

1 Energia słoneczna i ogniwa paliwowe Patryk Molenda I GiG grupa 4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and Technology

2 Czym jest słońce? Średnica 1 392 684 km → 109 D ⊕ Masa 1,989 ×10 30 kg → 333 tys. M ⊕ Pierwiastki budujące:  Wodór – ok. 74%  Hel – ok. 25%  Inne pierwiastki (O 2, C, Fe, N, Ne) – 1% Źródło: dracul.kill.pl

3 Energia słoneczna - powstawanie Źródło: http://universe.cba.pl/

4 Reakcja syntezy termojądrowej we wnętrzu Słońca i innych gwiazd Źródło: http://www.energiajadrowa.pl/

5 Źródło: Google grafika

6 Źródło: energoforum.pl

7 Rozkład nasłonecznienia kuli ziemskiej Źródło: Wikipedia

8 Źródło: http://www.enis.pl/energia-sloneczna.html

9 Ogniwa Paliwowe Urządzenia elektro-chemiczne, pozwalające na uzyskanie energii elektrycznej i ciepła bezpośrednio z zachodzącej w nich reakcji chemicznej utleniania paliwa.

10 Zasada działania Źródło: ogniwa-paliwowe.com

11 Ogniwa paliwowe »Paliwa: –Wodór, –Węglowodory (metan) –Alkohole »Utleniacze: –Tlen –Powietrze

12 Typy ogniw paliwowych Podstawą klasyfikacji ogniw paliwowych jest rodzaj (materiał) elektrolitu – różne procesy występują na elektrodach, różne jony przepływają przez elektrolit, różne produkty reakcji na anodzie i katodzie. –Proton-Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC), Polymer Electrolyte FC –Alkaline Fuel Cell (AFC), –Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC), –Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC), –Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). –Direct Methanol Fuel Cell (DMFC),

13 Ogniwo paliwowe z membraną do wymiany protonów Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) Elektrolit: Nafion (kopolimer tetrafluoroetenu) Reakcje: Anoda: 2 H 2 → 4 H + + 4 e‾ Katoda: O 2 + 4 H + + 4 e‾ → 2 H 2 O Niski zakres temperatury pracy: 60-100 °C Wysoka sprawność: do 65% Zastosowanie: »Napędy pojazdów »Stacjonarne i przenośne generatory energii elektrycznej Źródło: Politechnika Warszawska

14 Bezpośrednie ogniwo metanolowe Direct methanol Fuel Cell (DMFC) Odmiana Proton Exchange Membrane FC (membrana polimerowa) Paliwo: metanol Utleniacz: tlen Anoda zapewnia wewnętrzny reforming metanolu prowadzący do wydzielenia wodoru Reakcje: »Anoda: CH 3 OH + H 2 O → CO 2 + 6 H + + 6 e ‾ »Katoda: 1,5 O 2 + 6 H + + 6 e ‾ → 3 H 2 O Temperatura pracy: 70-90°C Sprawność ok. 40% Zastosowanie: »Urządzenia przenośne Źródło: Politechnika Warszawska

15 Ogniwa fosforowe Phosphoric acid FC Elektrolit: kwas fosforowy (H3PO4 ) Reakcje: Katoda: O 2 + 4H + + 4e - → 2H 2 O Anoda: 2H 2 → 4H + + 4e - Sprawność 40-80% Temperatura pracy: 150-200°C Zastosowanie: »Układy kogeneracyjne (możliwość dodatkowego wytwarzania ciepła ) Źródło: Politechnika Warszawska

16 Ogniwo Alkaliczne Alkaline Fuel Cell (AFC) Elektrolit: roztwór KOH Reakcje: Anoda: H 2 + 2 OH‾ → 2 H 2 O + 2 e‾ Katoda: O 2 + 2 H 2 O + 4 e‾ → 4 OH‾ Przez elektrolit przepływa grupa OH Zakres temperatury pracy: 70-100 (150-200) °C Sprawność: 60% Zastosowanie: »Astronautyka (program Apollo) Źródło: Politechnika Warszawska

17 Ogniwo paliwowe z zestalonym elektrolitem tlenkowym Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) Paliwo: mieszanina wodoru z tlenkiem węgla Elektrolit: tlenek cyrkonu stabilizowany itrem (ceramika) Reakcje: Anoda: H 2 + O 2 ‾ → H 2 O + 2 e‾ CO + O 2 ‾ → CO 2 + 2 e‾ Katoda: O 2 + 4 e‾ → 2 O 2 ‾ Jony tlenu wędrują przez elektrolit między katodą a anodą Temperatura pracy: 800-1000°C Zastosowanie: Stacjonarne źródła energii elektrycznej, Układy kogeneracyjne Źródło: Politechnika Warszawska

18 Ogniwo paliwowe ze stopionym węglanem Molten-carbonate fuel cell (MCFC) Elektrolit: węglany sodu, potasu, litu Reakcje: Anoda: CO 3 2 ‾ + H 2 → H 2 O + CO 2 + 2 e‾ Katoda: CO 2 + 0,5 O 2 + 2 e‾ → CO 3 2 ‾ Jony CO 3 2 ‾ przenikają przez elektrolit (stopione węglany) między katodą a anodą. Sprawność 60-80% Temperatura pracy ok. 650°C (temp. stopienia węglanów) Źródło: Politechnika Warszawska

19 Zalety ogniw paliwowych »Wysoka jakość dostarczanej energii »Wysoka sprawność »Możliwość stosowania różnych rodzajów paliw »Śladowa ilość generowanych zanieczyszczeń »Skalowalność »Możliwość wykorzystania ogniw w całym zakresie mocy elektrycznej (od W e do MW e ) w różnorodnych zastosowaniach

20 Zastosowanie ogniw paliwowych »energetyka »sondy i statki kosmiczne »systemy zasilania awaryjnego (szpitale, jednostki wojskowe itp.) »dostarczanie energii w miejscach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej »urządzenia mobilne – telefony komórkowe, tablety, laptopy »samochody napędzane wodorem »roboty mobilne – autonomiczne roboty wykonujące prace serwisowe (sprzątanie) lub transportowe

21 Dziękuję za uwagę

22 Bibliografia 1.Halliday D., Resnick R., 2003: Podstawy Fizyki Tom 5. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa. (s. 185-188) 2.https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce 3.https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniwo_paliwowe 4.http://www.ogniwa-paliwowe.info/ 5.www.ogniwa-paliwowe.com/


Pobierz ppt "Energia słoneczna i ogniwa paliwowe Patryk Molenda I GiG grupa 4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science."

Podobne prezentacje


Reklamy Google