Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Project supported by the European Commission ANKIETA – PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA INSTRUMENTÓW WSPARCIA EKOINWESTYCJI I EKOINNOWACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Project supported by the European Commission ANKIETA – PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA INSTRUMENTÓW WSPARCIA EKOINWESTYCJI I EKOINNOWACJI."— Zapis prezentacji:

1 1 Project supported by the European Commission ANKIETA – PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA INSTRUMENTÓW WSPARCIA EKOINWESTYCJI I EKOINNOWACJI

2 2 Plan prezentacji  Ocena ogólna wszystkich kategorii instrumentów  Ocena szczegółowa wszystkich kategorii instrumentów (w podziale na kryteria)  Ocena ogólna każdego instrumentów  Prezentacja najwyżej ocenionych instrumentów  Rekomendacje

3 3 Ocena ogólna wszystkich kategorii instrumentów Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród członków Panelu ekspertów wskazanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Wyniki badania ankietowego wskazują na brak zróżnicowania opinii. Eksperci wskazali specyficzne dla ich obszarów działania rozwiązania (Inne instrumenty).

4 4 Ocena szczegółowa wszystkich kategorii instrumentów (w podziale na kryteria)

5 5 Ocena ogólna instrumentów kategorii nr I I. Działania promocyjne i wymiana informacji

6 6 Ocena ogólna instrumentów kategorii nr II II. Opracowania, analizy, prace studialne

7 7 Ocena ogólna instrumentów kategorii nr III III. Wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami

8 8 Ocena ogólna instrumentów kategorii nr IV IV. Instrumenty dotyczące zmian legislacyjnych i regulacji prawnych

9 9 Ocena ogólna instrumentów kategorii nr V V. Instrumenty finansowe i ekonomiczne

10 10 Ocena ogólna instrumentów kategorii nr VI VI. Inne instrumenty

11 11 Najwy ż ej ocenione instrumenty Budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza na poziomie szkół wyższych4,44 Opracowanie studiów diagnozujących sytuację i opisujących potrzeby technologiczne małopolskich firm w zakresie technologii środowiskowych4,26 Wzmocnienie istniejących centrów technologicznych i innych instytucji otoczenia biznesu dostarczających informacje na temat technologii środowiskowych4,11 Uproszczenie procedur i dostępności do programów wsparcia dla SME w celu poprawy ich zachowań prośrodowiskowych4,15 System szkoleniowy dotyczący eko-innowacji i technologii środowiskowych dla zarządzających instrumentami wsparcia przeznaczonymi dla tych sektorów4,11 Stosowanie nowych technologii środowiskowych w usługach komunalnych (wodociągi, kanalizacja, odpady, itp)4,56

12 12 Rekomendacje Propozycje instrumentów (po konsultacjach z przedsiębiorcami)  Kategoria I - Działania promocyjne i wymiana informacji –Budowanie rynku na produkty i usługi ekologiczne Promocja wdrażania systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach (np. ISO 14 000) Promocja zielonych zamówień publicznych  Kategoria III - Wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami –Internetowa platforma technologii środowiskowych (informacja o dostępnych technologiach, forum handlu)


Pobierz ppt "1 Project supported by the European Commission ANKIETA – PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA INSTRUMENTÓW WSPARCIA EKOINWESTYCJI I EKOINNOWACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google