Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fosfor -Występowanie i właściwości - Ważniejsze związki fosforu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fosfor -Występowanie i właściwości - Ważniejsze związki fosforu."— Zapis prezentacji:

1 Fosfor -Występowanie i właściwości - Ważniejsze związki fosforu

2 Występowanie fosforu i odmiany alotropowe Występowanie: w przyrodzie występuje w postaci związanej – soli kwasu ortofosforowego w minerałach – fosforyty Ca 3 (PO 4 ) 2, apatyty 3Ca 3 (PO 4 ) 2. CaCO 3.H 2 O i Ca 3 (PO 4 )2. Ca(OH) 2, w zawiązkach organicznych – kwasy nukleinowe, ATP, ADP, NADP, fosfolipidy Odmiany alotropowe: w stanie czystym występuje w odmianach alotropowych: fosfor biały, czerwony, szary i czarny, które różnią się właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

3 Odmiany alotropowe fosforu BiałyCzerwonyFioletowyCzarny Miękki, silnie trujący, o zapachu czosnku, T t =44 o C, bardzo aktywny zapala się po potarciu lub w powietrzu w temp. 30- 40 o C, występuje w cząsteczkach P 4 Nietoksyczny, mniej reaktywny chemicznie, w powietrzu zapala się w temp. 400 o C, powstaje po ogrzaniu fosforu białego do temp. ok. 180 o C bez dostępu tlenu, słabo przewodzi prąd Powstaje z fosforu czerwonego po ogrzaniu do temp. ok. 530 o C Najbardziej trwała odmiana, ciemnoszary z metalicznym połyskiem, powstaje po ogrzaniu fosforu białego do temp. ok. 220 o C i pod ciśnieniem 1200MPa, przewodzi prąd elektryczny

4 Fosfor Otrzymywanie: redukcja węglem mieszaniny piasku i minerałów fosforu w temp. 1900 o C 2Ca 3 (PO 4 ) 2 + 6SiO 2 + 10C  6CaSiO 3 + 10CO + P 4 Właściwości chemiczne: Spalanie (bez względu na odmianę alotropową) P 4 + 3O 2  2P 2 O 3 (przy niedoborze tlenu) P 4 + 5O 2  P 4 O 10 (przy nadmiarze tlenu) Reakcja fosforu białego z chlorem (również pozostałe fluorowce) P 4 + 6Cl 2  4PCl 3 P 4 + 10Cl 2  4PCl 5 Fosfor biały reaguje z wodorem, siarką oraz z metalami

5 Fosfor Właściwości cd: Utleniania fosforu HNO 3 P 4 + 20HNO 3  4H 3 PO 4 + 20NO 2 + 4H 2 O Reakcja fosforu białego w podwyższonej temp z wodorotlenkami litowców i berylowców: P 4 + 3KOH +3H 2 O  PH 3 + 3KH 2 PO 2 Redukcja metali (Cu, Ag, Au, Pb) P 4 +10CuSO 4 + 16H 2 O  10Cu + 4H 3 PO 4 +10H 2 SO 4 Fosfor biały oraz czerwony po ogrzaniu rozkłada wodę, produktem jest H 3 PO 4

6 Związki fosforu – fosforowodór Fosforowodór (fosfina, fosforiak) PH 3 : Otrzymywanie – hydroliza AlP, reakcja fosforu białego z zasadami na gorąca, reakcja fosforu lub jego związków z wodorem in statu nascendi AlP + 3H 2 O  PH 3 + Al(OH) 3 3NaOH + P 4 + 3H 2 O  3NaH 2 PO 2 + PH 3 H 3 PO 4 + 8H  PH 3 + 4H 2 O Fosfina jest bezbarwnym, toksycznym gazem o nieprzyjemnej woni, o bardzo słabych właściwościach zasadowych (jednak roztwory wodne nie wykazują odczynu zasadowego), w stanie suchym reaguje z fluorowodorami PH 3 + HCl  PH 4 Cl Dwufosfina P 2 H 4 : H 2 P – PH 2 (jest analogiem hydrazyny H 2 N – NH 2 ), jest produktem ubocznym otrzymywania fosfiny, ciecz o silnych właściwościach redukujących, zapala się w zetknięciu się z powietrzem

7 Związki fosforu – tlenki fosforu Tlenek fosforu(III) P 4 O 6 i tlenek fosforu(V) P 4 O 10 Tlenki mają charakter kwasowy, reagują z wodą, w zależności od stosunków stechiometrycznych powstają następujące kwasy: P 4 O 6 + 6H 2 O  4H 3 PO 3 - kw. fosforowy(III) – kwas dwuprotonowy, jeden atom wodoru jest związany bezpośrednio z atomem centralnym (P) P 4 O 10 + 2H 2 O  4HPO 3 - kw. metafosforowy(V) P 4 O 10 + 4H 2 O  2H 4 P 2 O 7 - kw. pirofosforowy(V) P 4 O 10 + 6H 2 O  4H 3 PO 4 - kw. ortofosforowy(V)

8 Związki fosforu – kwasy fosforowe Kwas fosforowy(III) H 2 HPO 3 : ciało stałe, bezbarwne higroskopijne, dobrze rozpuszcza się w wodzie, o średniej mocy, kwas dwuprotonowy H – O \ H P / O H – O Dysocjacja elektrolityczna kwasu H 2 HPO 3 ↔ HHPO 3 - + H + HHPO 3 - ↔ HPO 3 2- + H +

9 Związki fosforu – kwasy fosforowe Kwas ortofosforowy(V) H 3 PO 4 : substancja stała, bezbarwna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, max stężenie – 70%, po podgrzaniu przechodzi w kwasy polifosforowe [difosforowy(V) – pirofosforowy(V)], kwas średniej mocy, dysocjuje trójstopniowo: 2H 3 PO 4  H 4 P 2 O 7 + H 2 O H 3 PO 4 + H 2 O ↔ H 2 PO 4 - + H 3 O + H 2 PO 4 - + H 2 O ↔ HPO 4 2 - + H 3 O + HPO 4 2 - + H 2 O ↔ PO 4 3 - + H 3 O +

10 Związki fosforu – kwasy fosforowe Kwas fosforowy(I) HH 2 PO 2 :kwas jednoprotonowy H | O P – O – H | H Zastosowanie: fosfor biały – otrzymywanie tlenków fosforu, fosfor czerwony – produkcja zapałek, bomb zapalających, świece dymne, dodatek do stali zwiększający jej twardość


Pobierz ppt "Fosfor -Występowanie i właściwości - Ważniejsze związki fosforu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google