Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

/1 CoroCut ® Toczenie rowków i toczenie wzdłużne  Geometria GM do toczenia rowków –Średni posuw  Geometria GF do precyzyjnego toczenia rowków. –Pole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "/1 CoroCut ® Toczenie rowków i toczenie wzdłużne  Geometria GM do toczenia rowków –Średni posuw  Geometria GF do precyzyjnego toczenia rowków. –Pole."— Zapis prezentacji:

1 /1 CoroCut ® Toczenie rowków i toczenie wzdłużne  Geometria GM do toczenia rowków –Średni posuw  Geometria GF do precyzyjnego toczenia rowków. –Pole tolerancji +/-0,02 mm –Do toczenia rowków i toczenia wzdłużnego przy niskim posuwie.  Geometrie TF i TM do toczenia wzdłużnego i toczenia rowków.  Geometria TF razem z technologią Wiper do wykończenia powierzchni bocznych rowków. -GF-GM-TM-TF CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving Radial feed Szerokość płytki (l a ), 3.0 mm =Zalecane wartości startowe Posuw (f n ), mm/obr =technologia Wiper dająca wyższą jakość powierzchni

2 /2 Przekrój B-B Section C-C CoroCut ® Kształt łamacza wiórów – geometria do toczenia rowków Przekrój B-B: łamacz wiórów powoduje, że szerokość wiórów jest mniejsza niż szerokość płytki B C Ujemna fazka wzmacnia krawędź skrawającą Ostra, dodatnia krawędź skrawająca w celu sprawnego łamania wiórów przy niskim posuwie i siłach skrawania = obszar łamania wiórów Odległość krawędzi skrawającej od obszaru łamania wiórów daje zalecany posuw GF GM GF GM CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving

3 /3 Przekrój B-B Section C-C CoroCut ® Kształt łamacza wiórów – geometria do toczenia TF TM TF TM = obszar łamania wiórów Odległość krawędzi skrawającej od obszaru łamania wiórów daje zalecany posuw obszar łamania wiórów przy toczeniu wzdłużnym B C CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving Ostra, dodatnia krawędź skrawająca w celu sprawnego łamania wiórów przy niskim posuwie i siłach skrawania Ujemna fazka wzmacnia krawędź skrawającą Przekrój B-B: łamacz wiórów powoduje, że szerokość wiórów jest mniejsza niż szerokość płytki

4 /4 CoroCut ® Metody toczenia rowków  Toczenie w jednym przejściu  Toczenie w wielu przejściach  Toczenie wgłębień  Zagłębianie skośne  Obróbka wykańczająca dna i ścianek bocznych Toczenie w jednym przejściu Toczenie w wielu przejściach Toczenie wgłebień Zagłębianie skośne CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving

5 /5 CoroCut ® Toczenie rowków w jednym przejściu  Prosta obróbka rowków o szerokości do 8 mm.  Jedną z metod może być programowanie fazek.  W opcji Tailor Made płytka może dokładnie odwzorowywać kształt rowka, patrz rys. B CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving

6 /6 CoroCut ® Toczenie rowków w wielu przejściach  Dla toczenia rowków o szerokości mniejszej niż głębokość  Należy toczyć w pełnym materiale, a następnie pozostałe pierścienie  Szerokość pierścienia to 0.6 – 0.8 x szerokości płytki  Pierwszym wyborem jest geometria GF  Zalecana jest obróbka wykańczająca  Przejście 1,2 i 3 toczy pełny rowek –Pracuje czoło i naroża płytki  Przejście 4 i 5 usuwa pierścienie –Naroża nie pracują  Zysk to równomierne zużycie i najlepsza trwałość narzędzia Toczenie w wielu przejściach CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving

7 /7 CoroCut ® Toczenie wgłębień i zagłębianie skośne  Toczenie wgłębień i zagłębianie skośne znajduje zastosowanie tam, gdzie szerokość rowka jest większa niż głębokość  Zagłębianie skośne służy uniknięciu drgań i zminimalizowaniu promieniowych sił podczas obróbki smukłych detali. Podwojona liczba przejść  Geometrie TF i TM zaprojektowane do posuwu promieniowego i osiowego  Maks. głębokość przy posuwie osiowym to 0.75 x szerokość płytki  Aby uzyskać płaskie dno i dobrej jakości ścianki, należy użyć metody jak po prawej stronie. Cofanie płytki, oraz zatrzymanie posuwu służy zmniejszeniu drgań. 1.Wymagany promieniowy posuw +0.2 mm (maks. 0.75 x szerokość płytki) 2.Wycofanie 0.2 mm 3.Toczenie osiowe do przeciwległej ścianki 4.Zagłębienie promieniowe 0.5 mm CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving Toczenie wgłębień Zagłębianie skośne

8 /8 Toczenie wgłębień  Na zmniejszenie sił skrawania wpływa zmiana kierunku posuwu, co pozwala uniknąć drgań. Również zatrzymanie posuwu w rogach rowka pozwala uniknąć drgań –zwiększenie trwałości płytki i narzędzia poprawia bezpieczeństwo obróbki  Maks. a p = 0.75 x szerokości płytki –zapobiega nadmiernym odkształceniom ostrza fnfn Siły skrawania powodują odkształcenie ostrza CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving

9 /9 CoroCut ® Wykończenie powierzchni/efekt dogładzania  Geometrie TF, TM i GF są zaprojektowane do toczenia wzdłużnego  Efekt dogładzania polega na zginaniu oprawki i płytki  Siła skrawania (a p i posuw) powoduje zginanie, przez co określa jakość powierzchni Rezultat  Można osiągnąć wartość Ra 0.5. Odpowiednio dobrana siła może obniżyć wartość Ra do 0.2  Otrzymana jakość jest bardzo wysoka Porównanie jakości powierzchni Porównanie między CoroCut (A) a konwencjonalnym narzędziem tokarskim (B). CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving Posuw, mm/r Chropowatość, Ra

10 /10 CoroCut ® Toczenie rowków/efekt dogładzania  Wykończenie powierzchni płytką CoroCut – efekt dogładzania CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving

11 /11 Q-Cut ® 151.3 do obróbki wewnętrznej i toczenia rowków czołowych na małej średnicy  1-krawędziowe płytki  Szerokość 2- 8 mm  Geometrie 4G/7G i 7P  Do obróbki wewnętrznej (Ø20-40 mm)  Do toczenia czołowego rowków na małej średnicy. Średnica pierwszego wcięcia 24 - 40 mm.  Mogą być stosowane tylko z oprawkami 151.3 CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving

12 /12 CoroCut ® Toczenie wewnętrzne  Te same metody co przy toczeniu zewnętrznym.  Najczęstsze problemy to drgania oraz ewakuacja wiórów.  Należy użyć możliwie najbardziej stabilnego mocowania.  Dla wysięgów powyżej 7xD należy zastosować trzonki z tłumieniem drgań na głowice CoroCut-SL.  Dla średnic mniejszych niż 25 mm należy użyć systemu Q-Cut 151.3 CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving Tłumik drgań wzmocniony węglikiem Tłumik drgań Trzonek stalowy

13 /13 CoroCut ® Toczenie rowków wewnętrznych  Aby ograniczyć drgania należy stosować toczenie w wielu przejściach, lub toczenie wgłębień wąską płytką do szerokich rowków.  Aby uzyskać najlepsze warunki odprowadzania wiórów należy rozpocząć od dna otworu i toczyć wstecz. Dla optymalnej ewakuacji wiórów:  Należy zacząć obróbkę od dna otworu i toczyć w kierunku przodu otworu  Toczenie wgłębień/zagłębianie skośne  Podczas obróbki zgrubnej należy użyć płytek lewych lub prawych zależnie od kierunku spływu wiórów CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving

14 /14 CoroCut ® Toczenie rowków czołowych  Narzędzie musi mieć poprawną średnicę żebra podporowego  Rodzaj żebra podporowego A lub B należy wybrać wg rysunku  Żebro podporowe B jest dostępne standardowo zarówno z kątem 0° jak i 90°  Płytkie toczenie rowków czołowych jest doskonałą alternatywą w przypadku rowków o głębokości do 4.5 mm trzonek RG/LGtrzonek RF/LF -RO CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving

15 /15 Kontrola spływu wiórów  Główną różnicą w toczeniu rowków osiowych i promieniowych jest pierwsze wcięcie.  Łamanie wiórów powoduje zakleszczenie się ich w rowku i złamanie płytki/narzędzia.  Przy pierwszym wcięciu wymagane są długie i ciągłe wióry. Mogą być skracane przez przerwy w posuwie  Poza tym dla rowków czołowych obowiązują te same zasady jak przy toczeniu zwykłych rowków  Należy rozpoczynać obróbkę od zewnętrznej średnicy z posuwem w stronę osi CoroCut ® Toczenie rowków czołowych Geometrie TF, CM, RM, RO, 7G oraz 7P są zoptymalizowane do toczenia rowków czołowych CoroKey 2006 – Products / Parting & Grooving


Pobierz ppt "/1 CoroCut ® Toczenie rowków i toczenie wzdłużne  Geometria GM do toczenia rowków –Średni posuw  Geometria GF do precyzyjnego toczenia rowków. –Pole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google