Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ST. STASZICA W GOŁKOWICACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ST. STASZICA W GOŁKOWICACH."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ST. STASZICA W GOŁKOWICACH

2 OBSZAR EWALUACJI Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkole CELE EWALUACJI 1. Zbadanie atrakcyjności dotychczas realizowanej oferty zajęć pozalekcyjnych. 2. Pozyskanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na określone formy zajęć dodatkowych. ZESPÓŁ EWALUACYJNY Izabela Ucher, Alicja Thomas, Justyna Wasińska

3 PROCEDURY I NARZĘDZIA BADAWCZE ANKIETOWANIE: UCZNIÓW RODZICÓW NAUCZYCIELI ANKIETOWANIE: UCZNIÓW RODZICÓW NAUCZYCIELI ANALIZA DOKUMENTACJI: DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ANALIZA DOKUMENTACJI: DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH WYWIAD Z: ZASTĘPCĄ DYREKTORA SZKOŁY, WYBRANYMI NAUCZYCIELAMI WYWIAD Z: ZASTĘPCĄ DYREKTORA SZKOŁY, WYBRANYMI NAUCZYCIELAMI

4 PRÓBA BADAWCZA 50% uczniów 50% rodziców 100% nauczycieli

5 SFORMUŁOWANO NASTĘPUJĄCE PYTANIA KLUCZOWE: 1.Czy uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę? 2.W jakim zakresie oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia oczekiwania uczniów i rodziców? 3.Jaki jest udział uczniów w proponowanych przez szkołę zajęciach dodatkowych? 4.W jakim stopniu realizowane zajęcia dodatkowe zaspakajają potrzeby uczniów i ich zainteresowania? 5.Jakiego rodzaju zajęć, oprócz proponowanych przez szkołę, oczekują uczniowie i rodzice?

6 Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej w Gołkowicach realizowane w ramach KN Oprócz zajęć dodatkowych realizowanych w ramach KN nauczyciele prowadzą następujące kółka pozalekcyjne: PCK, zuchy, kółko taneczne, plastyczne, LOP, wyjazdy na basen, kółko filmowe, dziennikarskie. NAUCZYCIELE KLAS I - III Lp.NauczycielRodzaj zajęćOdbiorca 1. Aneta Domagałapraca z uczniem IA 2. Katarzyna Krzeszowskapraca z uczniem IB 3. Justyna Wrodarczykpraca z uczniem IC 4. Anita Kuraszpraca z uczniem IIA 5. Sylwia Adamczykpraca z uczniem IIB 6. Izabela Ucherpraca z uczniem IIC 7. Ewa Chmielpraca z uczniem IIIA 8. Karolina Durkapraca z uczniemIIIB

7 NAUCZYCIELE KLAS IV - VI 9.Anna Bierońska praca z uczniem język polski IVA IVB 10.Justyna Wasińska praca z uczniem matematyka VIA VAB IVB 11.Edyta Bebek praca z uczniem matematyka IVA VIB 12.Beata Bienia praca z uczniem język polski VA VIA 13.Elżbieta Krzysztofczyk - Kosek praca z uczniem język polski VIB VB 14.Alicja Thomas praca z uczniem przyroda IV - VI 15.Krystyna Kelner praca z uczniem SKS zaj. artystyczne IV – VI IV - VI 16.Leszek Herman praca z uczniem język angielski IV - VI 17.Mateusz Andrzejuk praca z uczniem historia IVA, VB VIA, VIB 18.Ewelina KłosekSKS, przygotowanie do zawodówIV - VI

8 Czy wiesz, jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole w bieżący roku szkolnym? (uczniowie)

9 Czy znacie Państwo ofertę zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę? (rodzice)

10 Czy wiesz, kto i kiedy je prowadzi? (uczniowie)

11 Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne? (uczniowie)

12 Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę. (rodzice)

13 Jeśli uczęszczasz, to na jakie? Klasy - (IV - VI) (uczniowie)

14 Jeśli uczęszczasz, to na jakie? Klasy - (II - III) (uczniowie)

15 Jeśli uczęszcza, to na jakie? (rodzice)

16 Skąd wiesz, jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole? (uczniowie)

17 W jaki sposób pozyskała Pani/Pan uczniów na zajęcia dodatkowe? (nauczyciele)

18 Dlaczego uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? (uczniowie) Inne: bo są obowiązkowe - 1, żeby poprawić sprawdzian - 4, lubi przedmiot - 2

19 Dlaczego Pani/Pana zdaniem uczniowie uczęszczają w zajęciach pozalekcyjnych? (nauczyciele)

20 Dlaczego Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych? (rodzice)

21 Czy lubisz chodzić na te zajęcia? (uczniowie)

22 Lubię chodzić za zajęcia pozalekcyjne, ponieważ: (uczniowie)

23 Co chciałbyś/chciałabyś zmienić jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne? (uczniowie)

24 Czy zajęcia, w których uczestniczysz rozwijają Twoje zainteresowania/uzdolnienia lub pozwalają Ci przezwyciężyć trudności w nauce? (uczniowie)

25 Czy zajęcia, w których uczestniczy dziecko rozwija jego zainteresowania/uzdolnienia lub pozwalają przezwyciężać trudności w nauce (rodzice)

26 Czy uważasz, że oprócz zajęć proponowanych przez szkołę powinny być organizowane inne zajęcia? (uczniowie) Inne – klasy IV-VI Sztuki walki – 1, teatralne – 2, niemiecki – 3, spotkania klasowe -1, basen – 1, czytelnicze – 1 Inne – klasy II – III Piłka nożna – 5, plastyczne – 7, muzyczne – 3, piłki ręcznej – 1, piłkarzyki – 2, w-f -1

27 Czy uważacie Państwo, że w szkole powinny być organizowane jeszcze inne zajęcia pozalekcyjne? (rodzice)

28 Czy Państwo przyjmują propozycję różnych form zajęć pozalekcyjnych ze strony uczniów? (nauczyciele)

29 Jeśli nie uczęszczasz na zajęcia dodatkowe, to dlaczego? (uczniowie)

30 Jeśli Państwa dziecko nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, to dlaczego? (rodzice) Inne: nie uczestniczy bo nie mam wiedzy o takich zajęciach, dziecko uczęszcza na zajęcia do szkoły muzycznej, dziecko chodzi na zajęcia sportowe natomiast na kółka nie.

31 Jakie prowadzi Pani/Pan zajęcia dodatkowe? (nauczyciele) Inne: LOP, PCK

32 Jaki był poziom frekwencji na zajęciach dodatkowych w I semestrze? (nauczyciele)

33 1. Informacja o organizowanych przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych dotarła do 93 % ankietowanych uczniów i 86 % ankietowanych rodziców. 2. Uczniowie wiedzą w 89 % kto i kiedy je prowadzi. 3. 82 % ankietowanych uczniów deklaruje udział w zajęciach pozalekcyjnych. 79 % ankietowanych rodziców stwierdziło, że ich dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe, 20 % ankietowanych rodziców odpowiedziało, że ich dziecko nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 4. Uczniowie klas IV – VI uczęszczają głównie na zajęcia dodatkowe z języka polskiego (27%), j. angielskiego (22%), matematyki (18%) i przyrody (11%). Natomiast dzieci klas II – III najliczniej biorą udział w zajęciach wyrównawczych(22%). Dużą popularnością cieszą się zajęcia plastyczne (19%), LOP (14%), tańce (11%), zuchy (8%) i wyjazdy na basen (8%). Ankietowani rodzice również potwierdzili liczne uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych. Według wiedzy rodziców dzieci licznie uczęszczają w zajęciach kółka plastycznego, zajęciach wyrównawczych, w zajęciach kółka przyrodniczego (w tym LOP i PCK), w zajęciach z j. polskiego, sportowych i matematycznych.

34 Na pytanie „Skąd wiesz, jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole” ankietowani uczniowie (89%) odpowiedzieli, że tę informację uzyskali od nauczycieli. Potwierdzili to sami ankietowani nauczyciele, którzy o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych informowali rodziców na zebraniach (35%), natomiast uczniowie o dodatkowych zajęciach byli informowani na lekcjach (59%). Ankietowani uczniowie, rodzice i nauczyciele wskazali, że głównym powodem uczestnictwa uczniów w zajęciach jest chęć rozwijania swoich zdolności i zainteresowań (uczniowie 16%, rodzice 27%, nauczyciele 21%). Zdaniem badanych, uczniowie uczęszczają na te zajęcia, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz uzyskać lepszą ocenę z przedmiotu (uczniowie 16%). Tylko 2% uczniów udzieliło odpowiedzi, że chodzi na zajęcia pozalekcyjne, ponieważ tak każą im rodzice. Ankietowani uczniowie w 62% odpowiedzieli, że lubią chodzić na zajęcia dodatkowe, czasami (25%). Tylko 3% ankietowanych uczniów odpowiedziało, że nie lubi uczęszczać na tego typu zajęcia.

35 Uczniowie lubią chodzić na zajęcia dodatkowe, bo na tych zajęciach więcej się uczą (38%), są ciekawe (27%), lubią nauczyciela i przedmiot (14%), chcą doskonalić swoje umiejętności (8%), chcą spędzić czas z kolegami (6%). Ankietowani uczniowie (83%) nie chcą nic zmieniać, jeżeli chodzi o zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia dodatkowe, zdaniem ankietowanych uczniów, rozwijają ich zainteresowania/uzdolnienia lub pozwalają przezwyciężyć trudności w nauce (66%), tylko częściowo rozwijają (27%). Na to samo pytanie twierdzącej odpowiedzi udzieliło 46% rodziców, 21% odpowiedziało, że tylko częściowo. 64% ankietowanych uczniów uważa, że nie ma potrzeby organizowania innych zajęć. Natomiast 29% twierdzi, że powinny pojawić się zajęcia innego rodzaju. Rodzice uznali w 46%, że oferta szkoły jest dobra, a 33% rodziców uznało, że należy poszerzyć ofertę. 70% nauczycieli uwzględnia wprowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez uczniów.

36 Wywiad z wybranymi nauczycielami na temat prowadzonych przez nich zajęć pozalekcyjnych Czy uczniowie chętnie korzystają z zajęć pozalekcyjnych. W klasach I – III dużym powodzeniem cieszą się zajęcia plastyczne, tańce i zajęcia sportowe, a zwłaszcza wyjazdy na basen. W klasach IV – VI uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach przygotowujących do egzaminów. Mniej chętnie korzystają z udziału w kołach zainteresowań. Jakie metody aktywizujące stosujecie państwo na zajęciach? Nauczyciele odpowiedzieli, że są to bardzo różne metody, w zależności od rodzaju zajęć: zabawy, gry dydaktyczne, burza mózgów, odgrywanie ról, praca w grupach, praca w parach, indywidualna praca z uczniem, metody dramowe. Czy zajęcia dodatkowe wspomagają proces dydaktyczny? Nauczyciele odpowiedzieli, że zdecydowanie tak, ponieważ uzupełniają i utrwalają wiedzę, przygotowują zdolne dzieci do konkursów, rozwijają zdolności i umiejętności w danej dziedzinie, np.: artystycznej, sportowej, wspomagają uczniów słabych w przezwyciężaniu trudności w nauce.

37 Jakie efekty uzyskane dzięki zajęciom pozalekcyjnym możecie Państwo wymienić? Udział w konkursach, prezentacja prac, np.: plastycznych w szkole i poza nią, nabycie różnych umiejętności i rozwijanie zainteresowań, podniesienie sprawności językowej, dobre wyniki z egzaminów, zwiększona aktywność podczas przedstawień szkolnych i pozaszkolnych, rozwijanie empatii, uczenie się odpowiedzialności i współpracy. Jakie problemy napotykają Państwo prowadząc zajęcia dodatkowe? Nauczyciele zauważają, że większa liczba dodatkowych zajęć pozalekcyjnych jest możliwa wyłącznie w godzinach popołudniowych. Większość uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych przebywa w szkole sporą część dnia.

38 Wywiad z wicedyrektorem szkoły panią Edytą Bebek na temat prowadzonych przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych Czy zajęcia dodatkowe są dostępne dla wszystkich uczniów? Tak, nauczyciele prowadzący zajęcia tak je zaplanowali, aby każdy uczeń miał możliwość uczestniczenia w zajęciach. Czy zajęcia dodatkowe organizowane w szkole odbywają się systematycznie? Każdy nauczyciel ma naniesione w planie lekcji zajęcia dodatkowe, które prowadzi w ramach KN. Harmonogram tych zajęć jest zamieszczony na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w szkole. Jakiego typu zajęcia dodatkowe są prowadzone w szkole? Są to zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia, przygotowujące do konkursów. Uczeń, który jest dłużej nieobecny w szkole ma możliwość uzupełnienia braków. Dodatkowo uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych przygotowują się do prac klasowych, a uczniowie klas szóstych – do sprawdzianu szóstoklasisty. Dla uczniów klas I – III nauczyciele prowadzą zajęcia przed albo bezpośrednio po lekcjach. Oprócz tych, prowadzonych w ramach KN nauczyciele prowadzą inne zajęcia: plastyczne, taneczne, zuchy, LOP, PCK, wyjazdy na basen, fotograficzne. Jak ocenia Pani efektywność zajęć dodatkowych organizowanych w szkole? Efektywność w dużej mierze zależy od zaangażowania osoby prowadzącej i czasu zajęć obowiązkowych.

39 WNIOSKI Kontynuacja zajęć pozalekcyjnych. Uwzględnienie propozycji uczniów i rodziców w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć pozalekcyjnych. Zachęcanie uczniów nie biorących udziału w zajęciach dodatkowych do większej aktywności. Konieczność zadbania o lepsze dopasowanie godzin i pory zajęć do potrzeb i możliwości uczniów.


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ST. STASZICA W GOŁKOWICACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google