Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPOŻYCZENIA WYRAZOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPOŻYCZENIA WYRAZOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZAPOŻYCZENIA WYRAZOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH
ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO (LATYNIZMY)

2 LATYNIZMY- LITURGIA I KOŚCIÓŁ
W czasach średniowiecznych wyrazy łacińskie przechodziły do polskiego poprzez pośrednictwo języka czeskiego czy niemieckiego. Chodziło przede wszystkim o wyrazy związane z liturgią i Kościołem: Apostolus- apostoł Peregrinus- pielgrzym Episcopus- biskup

3 ZAPOŻYCZENIA ŁACIŃSKIE- SŁOWNICTWO SZKOLNE, LEKARSKIE I PRZYRODNICZE
Dużo zapożyczeń łacińskich dotyczyło słownictwa szkolnego, lekarskiego, przyrodniczego (nazwy drzew, roślin, owoców, przypraw do potraw, związków chemicznych, minerałów). Większość przedostała się do polszczyzny bezpośrednio z języka łacińskiego: Amydalum- migdały Crystallus- kryształ Baccalarius- bakałarz Declinatio- deklinacja

4 OPRÓCZ TEGO ISTNIEJE SPORA GRUPA ZWROTÓW, WYRAŻEŃ I SENTENCJI, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W NIEZMIENIONEJ FORMIE I PRZETRWAŁY DO CZASÓW DZISIEJSZYCH: Corpus delicti- dowód rzeczowy Status quo- istniejący obecnie stan rzeczy Ibidem- tamże Ad acta- do akt

5 ZAPOŻYCZENIA ŁACIŃSKIE – PROBLEMY I HISTORIA
W czasach renesansu wkładano do wypowiedzi w języku polskim wyrazy łacińskie bez większej potrzeby. Używano ich tylko dla zwrócenia na siebie uwagi (tzw. makaronizowanie). Napływ słów łacińskich trwał aż do XVIII w., obejmując również takie dziedziny jak sztuka i prawo (dekret, kauza, prokurator). Można tu zaliczyć problem dwu języków klasycznych: greki i łaciny, gdzie także większość leksemów docierała do polszczyzny za pośrednictwem łaciny. Bezpośrednie zapożyczenia greckie są nieliczne i dotyczą terminów naukowych. Dla XIX i XX w. charakterystyczne są tzw. zapożyczenia sztuczne o pochodzeniu grecko-łacińskim, które wzbogacają słownictwo różnych dziedzin nauki. Przykłady: zootechnika – od gr. zōon „zwierzę” + gr. technikós „umiejętny, biegły w rzemiośle” minimetr - od łac. minimum „najmniejszy”+ gr. métron „miara” radioterapia – od łac. radius „promień” + gr. therapeía „służba”

6 PREZENTACJE WYKONAŁ ADAM TOMCZAK 


Pobierz ppt "ZAPOŻYCZENIA WYRAZOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google