Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPOŻYCZENIA WYRAZOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO (LATYNIZMY)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPOŻYCZENIA WYRAZOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO (LATYNIZMY)"— Zapis prezentacji:

1 ZAPOŻYCZENIA WYRAZOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO (LATYNIZMY)

2 LATYNIZMY- LITURGIA I KOŚCIÓŁ  W czasach średniowiecznych wyrazy łacińskie przechodziły do polskiego poprzez pośrednictwo języka czeskiego czy niemieckiego. Chodziło przede wszystkim o wyrazy związane z liturgią i Kościołem:  Apostolus- apostoł  Peregrinus- pielgrzym  Episcopus- biskup

3 ZAPOŻYCZENIA ŁACIŃSKIE- SŁOWNICTWO SZKOLNE, LEKARSKIE I PRZYRODNICZE  Dużo zapożyczeń łacińskich dotyczyło słownictwa szkolnego, lekarskiego, przyrodniczego (nazwy drzew, roślin, owoców, przypraw do potraw, związków chemicznych, minerałów). Większość przedostała się do polszczyzny bezpośrednio z języka łacińskiego:  Amydalum- migdały  Crystallus- kryształ  Baccalarius- bakałarz  Declinatio- deklinacja

4  OPRÓCZ TEGO ISTNIEJE SPORA GRUPA ZWROTÓW, WYRAŻEŃ I SENTENCJI, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W NIEZMIENIONEJ FORMIE I PRZETRWAŁY DO CZASÓW DZISIEJSZYCH:  Corpus delicti- dowód rzeczowy  Status quo- istniejący obecnie stan rzeczy  Ibidem- tamże  Ad acta- do akt

5 ZAPOŻYCZENIA ŁACIŃSKIE – PROBLEMY I HISTORIA  W czasach renesansu wkładano do wypowiedzi w języku polskim wyrazy łacińskie bez większej potrzeby. Używano ich tylko dla zwrócenia na siebie uwagi (tzw. makaronizowanie).  Napływ słów łacińskich trwał aż do XVIII w., obejmując również takie dziedziny jak sztuka i prawo (dekret, kauza, prokurator).  Można tu zaliczyć problem dwu języków klasycznych: greki i łaciny, gdzie także większość leksemów docierała do polszczyzny za pośrednictwem łaciny. Bezpośrednie zapożyczenia greckie są nieliczne i dotyczą terminów naukowych. Dla XIX i XX w. charakterystyczne są tzw. zapożyczenia sztuczne o pochodzeniu grecko-łacińskim, które wzbogacają słownictwo różnych dziedzin nauki. Przykłady:  zootechnika – od gr. zōon „zwierzę” + gr. technikós „umiejętny, biegły w rzemiośle”  minimetr - od łac. minimum „najmniejszy”+ gr. métron „miara”  radioterapia – od łac. radius „promień” + gr. therapeía „służba”

6 PREZENTACJE WYKONAŁ ADAM TOMCZAK


Pobierz ppt "ZAPOŻYCZENIA WYRAZOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO (LATYNIZMY)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google