Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (I) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (I) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (I) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

2 Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (I) Okres realizacji: 01.07.2015r. - 30.06.2016r. Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane PSZ Wartość projektu: 4 172 096,00 zł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

3 Cel projektu Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie poznańskim i mieście Poznań

4 Grupa docelowa osoby powyżej 29 roku życia bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, jako bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne

5 Zaplanowane działania Liczba osób Pośrednictwo pracy465 Poradnictwo zawodowe20 Szkolenia zawodowe200 Szkolenie przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej firmy 100 Staże160 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 5 Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 100 Każdy z uczestników projektu objęty zostanie Indywidualnym Planem Działania

6 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań tel. 61 834 56 40 fax 61 833 98 08 kancelaria@pup.poznan.pl www.pup.poznan.pl


Pobierz ppt "Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (I) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google