Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności. Warszawska Polityka Mobilności to aktywne i skuteczne zarządzanie popytem na transport w mieście i aglomeracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności. Warszawska Polityka Mobilności to aktywne i skuteczne zarządzanie popytem na transport w mieście i aglomeracji."— Zapis prezentacji:

1 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

2 Warszawska Polityka Mobilności to aktywne i skuteczne zarządzanie popytem na transport w mieście i aglomeracji. Priorytetem będzie edukacja transportowa i zmiana świadomości społeczeństwa, prowadząca do zmiany sposobu odbywania podróży po mieście.

3 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności Warszawska Polityka Mobilności to: - wspieranie budowy ładu przestrzennego miasta - zwiększenie roli transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego - przekształcenia przestrzeni publicznych - dostosowanie parametrów ulic do ich funkcji - określenie nowej roli samochodu w mieście - porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw towarów i obsługi ruchu turystycznego

4 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności Zagospodarowanie przestrzenne: - zmiany norm parkingowych - plany transportowe dla opracowywanych planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - plany rozwojowe dla wybranych rejonów, węzłów przesiadkowych, terenów planowanych zmian zabudowy - rewaloryzacja ulic i placów

5 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności Wpływanie na popyt: - promowanie i wspieranie wprowadzania elastycznych godzin pracy - niższe taryfy w komunikacji poza szczytem - e-usługi - telekonferencje i telespotkania - praca zdalna bądź wykonywana częściowo w pracy, a częściowo w domu - ograniczanie dostępności wybranych obszarów (strefa śródmiejska, centra dzielnic) dla ruchu samochodowego

6 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności Ruch pieszy: - poprawa dostępności ulic dla osób o ograniczonej mobilności (przejścia przez jezdnie, likwidacja barier, dostosowanie sygnalizacji) - odzyskiwanie przestrzeni publicznych dla funkcji np. kulturalno-usługowych - wprowadzenie standardów projektowania ciągów i przestrzeni - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych

7 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności Transport zbiorowy: - rozszerzenie współpracy z samorządami aglomeracji - modernizowanie i rozwój komunikacji autobusowej - kontynuacja modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej - kontynuacja rozwoju systemu metra - usprawnienie komunikacji kolejowej - integracja systemów transportu - racjonalizacja przebiegu linii transportu zbiorowego (marszrutyzacja) - wdrażanie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych (ITS)

8 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności Ruch rowerowy: - budowa dróg dla rowerów, pasów i kontrapasów - dopuszczenie ruchu pod prąd na ulicach jednokierunkowych - tworzenie tzw. stref 30 - likwidowanie barier w pokonywaniu skrzyżowań - podwyższanie poziomu bezpieczeństwa - zorganizowanie miejskiego serwisu rowerowego

9 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności Ruch samochodowy: - strefowanie ruchu - zmniejszanie przepustowości ulic i skrzyżowań - priorytetowe traktowanie ruchu pieszego -rozwój systemów carsharingu -wspieranie korzystania z samochodów o małych gabarytach, z małymi silnikami i z ekologicznymi napędami

10 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności Parkowanie: - eliminowanie parkowania niezgodnego z przepisami - zastąpienie parkowania na chodnikach parkowaniem na pasach postojowych i w zatokach, parkowania na ulicach parkowaniem na parkingach wydzielonych - uruchomienie systemu zarządzania parkowaniem - zwiększenia sprawności funkcjonowania SPPN

11 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności Transport ładunków: - zorganizowanie systemu dostaw we współpracy z centrami logistycznymi przy ustalaniu tras i okresów ruchu - organizacja postoju pojazdów zaopatrzenia - zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych: pow. 16 t w obszar wewnątrz Obwodnicy Ekspresowej pow. 5 t w obszar wewnątrz Obwodnicy Śródmiejskiej

12 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności Oddziaływanie finansowe, edukacja i promocja: - uprzywilejowanie w SPPN pojazdów niskoemisyjnych - kontrola poprawności parkowania oraz wnoszenia opłat - utworzenie ośrodka szkoleniowego - Miasteczka Mobilności MIMO - wznowienie obrad tzw. Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego pod nazwą Warszawski Okrągły Stół Mobilności (WOSM) - uruchomienie programu „Aktywni na rzecz zrównoważonej mobilności”

13 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

14 Dziękujemy za uwagę

15 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności


Pobierz ppt "M.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności. Warszawska Polityka Mobilności to aktywne i skuteczne zarządzanie popytem na transport w mieście i aglomeracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google