Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności"— Zapis prezentacji:

1 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

2 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
to aktywne i skuteczne zarządzanie popytem na transport w mieście i aglomeracji. Priorytetem będzie edukacja transportowa i zmiana świadomości społeczeństwa, prowadząca do zmiany sposobu odbywania podróży po mieście. m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

3 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
Warszawska Polityka Mobilności to: - wspieranie budowy ładu przestrzennego miasta - zwiększenie roli transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego - przekształcenia przestrzeni publicznych - dostosowanie parametrów ulic do ich funkcji - określenie nowej roli samochodu w mieście - porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw towarów i obsługi ruchu turystycznego m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

4 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
Zagospodarowanie przestrzenne: - zmiany norm parkingowych - plany transportowe dla opracowywanych planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - plany rozwojowe dla wybranych rejonów, węzłów przesiadkowych, terenów planowanych zmian zabudowy - rewaloryzacja ulic i placów m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

5 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
Wpływanie na popyt: promowanie i wspieranie wprowadzania elastycznych godzin pracy niższe taryfy w komunikacji poza szczytem e-usługi telekonferencje i telespotkania praca zdalna bądź wykonywana częściowo w pracy, a częściowo w domu ograniczanie dostępności wybranych obszarów (strefa śródmiejska, centra dzielnic) dla ruchu samochodowego m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

6 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
Ruch pieszy: - poprawa dostępności ulic dla osób o ograniczonej mobilności (przejścia przez jezdnie, likwidacja barier, dostosowanie sygnalizacji) - odzyskiwanie przestrzeni publicznych dla funkcji np. kulturalno-usługowych - wprowadzenie standardów projektowania ciągów i przestrzeni - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

7 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
Transport zbiorowy: - rozszerzenie współpracy z samorządami aglomeracji - modernizowanie i rozwój komunikacji autobusowej - kontynuacja modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej kontynuacja rozwoju systemu metra usprawnienie komunikacji kolejowej - integracja systemów transportu - racjonalizacja przebiegu linii transportu zbiorowego (marszrutyzacja) - wdrażanie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych (ITS) m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

8 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
Ruch rowerowy: - budowa dróg dla rowerów, pasów i kontrapasów - dopuszczenie ruchu pod prąd na ulicach jednokierunkowych - tworzenie tzw. stref 30 - likwidowanie barier w pokonywaniu skrzyżowań - podwyższanie poziomu bezpieczeństwa - zorganizowanie miejskiego serwisu rowerowego m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

9 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
Ruch samochodowy: strefowanie ruchu zmniejszanie przepustowości ulic i skrzyżowań - priorytetowe traktowanie ruchu pieszego rozwój systemów carsharingu wspieranie korzystania z samochodów o małych gabarytach, z małymi silnikami i z ekologicznymi napędami m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

10 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
Parkowanie: - eliminowanie parkowania niezgodnego z przepisami zastąpienie parkowania na chodnikach parkowaniem na pasach postojowych i w zatokach, parkowania na ulicach parkowaniem na parkingach wydzielonych uruchomienie systemu zarządzania parkowaniem zwiększenia sprawności funkcjonowania SPPN m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

11 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
Transport ładunków: - zorganizowanie systemu dostaw we współpracy z centrami logistycznymi przy ustalaniu tras i okresów ruchu - organizacja postoju pojazdów zaopatrzenia - zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych: pow. 16 t w obszar wewnątrz Obwodnicy Ekspresowej pow. 5 t w obszar wewnątrz Obwodnicy Śródmiejskiej m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

12 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności
Oddziaływanie finansowe, edukacja i promocja: - uprzywilejowanie w SPPN pojazdów niskoemisyjnych - kontrola poprawności parkowania oraz wnoszenia opłat - utworzenie ośrodka szkoleniowego - Miasteczka Mobilności MIMO - wznowienie obrad tzw. Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego pod nazwą Warszawski Okrągły Stół Mobilności (WOSM) - uruchomienie programu „Aktywni na rzecz zrównoważonej mobilności” m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

13 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności

14 Dziękujemy za uwagę

15 m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności


Pobierz ppt "m.st. Warszawa | Warszawska Polityka Mobilności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google