Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat 3: Zasadność utrzymania odrębności kodeksu karnego skarbowego (prawa karnego skarbowego)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat 3: Zasadność utrzymania odrębności kodeksu karnego skarbowego (prawa karnego skarbowego)"— Zapis prezentacji:

1 Temat 3: Zasadność utrzymania odrębności kodeksu karnego skarbowego (prawa karnego skarbowego)

2 Zasadność utrzymania odrębności k.k.s.: 1) podział czynów na przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (znaczna liczba zachowań rozwarstwiona na przestępstwa skarbowe w typie podstawowym i uprzywilejowanym oraz wykroczenia skarbowe z uwagi na wartość uszczuplonej należności publicznoprawnej lub wartość przedmiotu czynu zabronionego)

3 Zasadność utrzymania odrębności k.k.s. – c.d. 2) specyficzny przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego obejmujący interes finansowy: -państwa -jednostek samorządu terytorialnego -Unii Europejskiej (brak pokrzywdzonego w postaci osoby fizycznej jak w k.k. i k.w.)

4 Zasadność utrzymania odrębności k.k.s. – c.d. 3) konieczność wprowadzenia znacznych modyfikacji w zakresie niektórych unormowań, takich np. jak liczenie biegu terminów przedawnienia karalności

5 Zasadność utrzymania odrębności k.k.s. – c.d. 4) duża liczba specyficznych instytucji, właściwych dla prawa karnego skarbowego, takich jak: czynny żal karny skarbowy, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, idealny zbieg czynów karalnych, interwencja, odpowiedzialność posiłkowa, postępowanie mandatowe, postępowanie w stosunku do nieobecnych

6 Zasadność utrzymania odrębności k.k.s. – c.d. 5) szeroki krąg podmiotów upoważnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego, a nawet do karania w trybie postępowania mandatowego (są to zarówno finansowe, jak i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego)

7 Zasadność utrzymania odrębności k.k.s. – c.d. 6) uzasadnione w prawie karnym skarbowym stosowanie w szerokim zakresie instytucji zaniechania ukarania sprawcy, takich jak czynny żal karny skarbowy i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

8 Zasadność utrzymania odrębności k.k.s. – c.d. 7) system ułamkowo-iloczynowy odwołujący się do wysokości minimalnego wynagrodzenia przy określeniu stawki dziennej grzywny za przestępstwo skarbowe, a nie system kwotowo-iloczynowy stosowany do grzywny za przestępstwo powszechne

9 Zasadność utrzymania odrębności k.k.s. – c.d. 8) inne granice kar i środków karnych (np. kara pozbawienia wolności do 5 lat, a nie jak w k.k. do 15 lat czy dożywotnio; kara grzywny do 720 stawek dziennych, a nie jak w k.k. do 540 stawek; środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej do 5 lat, a nie jak w k.k. do 10 lat)


Pobierz ppt "Temat 3: Zasadność utrzymania odrębności kodeksu karnego skarbowego (prawa karnego skarbowego)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google