Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

2 WEZ 2 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol Wyniki części I etapu pisemnego próg zaliczenia liczba punktów liczba zdających Przystąpiło 22941 osób Zaliczyło cz. I 19791 osób (86,3%) Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych

3 WEZ 3 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol próg zaliczenia liczba punktów liczba zdających Przystąpiło 22941 osób Zaliczyło cz. II 22910 osób (99,9%) Wyniki części II etapu pisemnego

4 WEZ 4 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 86,2% 19785 osób zdało etap pisemny 13,8% - 3156 osób nie zdało etapu pisemnego 3125 osób nie zaliczyło cz1, zaliczyło cz2 25 osób nie zaliczyło cz1, nie zaliczyło cz2 6 osób zaliczyło cz1, nie zaliczyło cz2 Wyniki etapu pisemnego

5 WEZ 5 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 67,7% 15 254 osoby zdały etap praktyczny 31,4% 7 088 osób nie spełniło wymagań etapu praktycznego 0,9% 203 osoby nie ukończyły etapu praktycznego 32,3% 7 291 osób nie zdało etapu praktycznego Wyniki etapu praktycznego Przystąpiło 22 545 absolwentów

6 WEZ 6 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol próg zaliczenia przedziały % punktów liczba zdających Rozkład wyników etapu praktycznego wszystkich absolwentów T i SPol

7 WEZ 7 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 62,1% zdających (14 299 osób) uzyskało dyplom 37,9% zdających (8 720 osób) nie uzyskało dyplomu 23,8% (5 486 osób) nie zdało etapu praktycznego 9,9% (2 279 osób) nie zdało etapu pis. i prakt. 4,1% (955 osób) nie zdało etapu pis. Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

8 WEZ 8 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

9 WEZ 9 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

10 WEZ 10 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

11 WEZ 11  Technik mechanizacji rolnictwa  Technik leśnik  Technik rolnik  Technik ogrodnik  Technik weterynarii  Technik pszczelarz  Technik architektury krajobrazu

12 WEZ 12 Technik mechanizacji rolnictwa

13 WEZ 13 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj8480,5326.46245010406.84 OKE3430.5326.57225011397.13 061560.5225.79225011397.17 12780.6130.29295016347.20 181100.5025.05235014366.10 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik mechanizacji rolnictwa

14 WEZ 14 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik mechanizacji rolnictwa

15 WEZ 15 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik mechanizacji rolnictwa

16 WEZ 16 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 Część I etapu pisemnego 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Technik mechanizacji rolnictwa

17 WEZ 17 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj8480.7214.3615205152.73 OKE3430.7214.3914205152.80 061560.6913.8514205152.87 12780.7715.4117207132.75 181100.7214.4213208122.55 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część II etapu pisemnego Technik mechanizacji rolnictwa

18 WEZ 18 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników Część II etapu pisemnego Technik mechanizacji rolnictwa

19 WEZ 19 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część II etapu pisemnego Technik mechanizacji rolnictwa

20 WEZ 20 Część II etapu pisemnego średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Technik mechanizacji rolnictwa

21 WEZ 21 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj82569.6%75.0%98%8%16.1% OKE33871,6%76%98%12%15,8% 0615668.8%76%98%21%16.7% 127873.6%76%98%12%16.7% 1811074.0%75%92%30%13.0% Etap praktyczny Technik mechanizacji rolnictwa

22 WEZ 22 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik mechanizacji rolnictwa

23 WEZ 23 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac z zakresu naprawy lub eksploatacji narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych, w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji.” Etap praktyczny Technik mechanizacji rolnictwa

24 WEZ 24 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia do projektu, III. wykaz prawdopodobnych przyczyn niesprawności rozrusznika, IV. wykaz etapów prac związanych z weryfikacją i naprawą rozrusznika, V. wykaz prac naprawczych rozrusznika, VI. przebieg montażu rozrusznika z uwzględnieniem zasad montażu, VII. wykaz niezbędnych maszyn, przyrządów i narzędzi oraz dokumentacji z wykonania pomiarów, VIII. praca jako całość (logika układu treści, poprawność językowa i terminologiczna, czytelność, estetyka). Etap praktyczny Technik mechanizacji rolnictwa

25 WEZ 25 Etap praktyczny Technik mechanizacji rolnictwa

26 WEZ 26 Etap praktyczny średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Technik mechanizacji rolnictwa

27 WEZ 27 Wyniki szkół 06 12 18 Technik mechanizacji rolnictwa

28 WEZ 28 Technik rolnik

29 WEZ 29 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj13260.5728.58295011396.43 OKE1880.5226.22305013376.22 06580.5527.36215019316.14 12420.5829.02265018326.87 18910.4824.21203513225.26 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik rolnik

30 WEZ 30 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik rolnik

31 WEZ 31 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik rolnik

32 WEZ 32 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Technik rolnik

33 WEZ 33 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj132168%75%100%0%22% OKE19064,5%75%100%0%21.3% 065866.1%75%100%13%18.9% 124265.8%75%100%30%20.0% 189163.0%77%94%0%23.3% Etap praktyczny Technik rolnik

34 WEZ 34 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik rolnik

35 WEZ 35 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji wskazanych prac z zakresu technologii produkcji rolniczej, w określonych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, na podstawie dokumentacji przykładowego gospodarstwa rolnego.” Etap praktyczny Technik rolnik

36 WEZ 36 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia do projektu realizacji prac, III. wykaz uprawek oraz terminów ich wykonania, IV. określenie dawki nawozów mineralnych w czystym składniku na jeden hektar oraz terminy nawożenia mineralnego, V. określenie formy nawozów mineralnych oraz zapotrzebowanie na nawozy mineralne w masie towarowej na jeden hektar, VI. określenie zabiegów pielęgnacyjnych i ochrony roślin, VII. określenie siewu, VIII. praca egzaminacyjna jako całość (przejrzystość, estetyka, logika układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność merytoryczna i terminologiczna) Etap praktyczny Technik rolnik

37 WEZ 37 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik rolnik

38 WEZ 38 Wyniki szkół 06 12 18 Technik rolnik

39 WEZ 39 Technik ogrodnik

40 WEZ 40 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj6620,6231,17355014366,58 OKE930.6029.86355016347.03 06670.6030.01355016346.97 1250.5226.20263319144.97 18210.6030.24285017337.65 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik ogrodnik

41 WEZ 41 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj65472.7%75%99%0.0%18.7% OKE9474,7%75%99%14%16.5% 066875.5%75%99%14%18.1% 12571.2%57%83%57%10.0% 182173.0%56%90%53%11.6% Etap praktyczny Technik ogrodnik

42 WEZ 42 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik ogrodnik

43 WEZ 43 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji wskazanych prac z zakresu technologii produkcji ogrodniczej w określonych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, na podstawie dokumentacji przykładowego gospodarstwa ogrodniczego.” Etap praktyczny Technik ogrodnik

44 WEZ 44 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia do projektu realizacji prac, III. zapotrzebowanie na rozsadę, IV. propozycja przebiegu prac związanych z przygotowaniem gleby i wysadzeniem rozsady, V. propozycja przebiegu prac związanych z pielęgnacją i zbiorem kapusty, VI. propozycja zabiegów ochrony roślin wykonywanych podczas produkcji kapusty, VII. wykaz czynności związanych z przygotowaniem kapusty do sprzedaży, VIII. praca egzaminacyjna jako całość (przejrzystość, estetyka, logika układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność merytoryczna i terminologiczna). Etap praktyczny Technik ogrodnik

45 WEZ 45 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik ogrodnik

46 WEZ 46 Wyniki szkół 06 12 18 Technik ogrodnik

47 WEZ 47 Technik leśnik

48 WEZ 48 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj9750,6833,88365015356,32 OKE2060.6432.07315016346.06 06850.6934.26355018325.36 12390.5728.46293918214.98 18820.6331.52315016346.31 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik leśnik

49 WEZ 49 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj97170,6%75%98%0%19,3% OKE20665,1%75%93%2%17,9% 068570.0%76%91%30%14.6% 123974.3%75%93%36%12.5% 188255.6%53%88%2%19.0% Etap praktyczny Technik leśnik

50 WEZ 50 Etap praktyczny liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Technik leśnik

51 WEZ 51 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji prac obejmujących działania w zakresie gospodarki leśnej i urządzania lasu na podstawie dokumentacji.” Etap praktyczny Technik leśnik

52 WEZ 52 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej, II. założenia do opracowania projektu, III. wybór typu siedliskowego lasu, gospodarczego typu drzewostanu i opis składu gatunkowego uprawy, IV. zapotrzebowanie i wybór materiału sadzeniowego, V. szkic odnawianej powierzchni, VI. wykaz prac związanych z odnowieniem lasu na wskazanej powierzchni, VII. kosztorys zaplanowanych prac odnowieniowych, VIII. praca jako całość /poprawność merytoryczna i terminologiczna, logika układu przestawionych treści. Etap praktyczny Technik leśnik

53 WEZ 53 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik leśnik

54 WEZ 54 Technik weterynarii

55 WEZ 55 Technik pszczelarz

56 WEZ 56 Technik architektury krajobrazu

57 WEZ 57 EUROPASS – suplement do dyplomu EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Pobierz ppt "WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google