Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- Cyna i jej właściwości oraz związki - Ołów i jego właściwości oraz związki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- Cyna i jej właściwości oraz związki - Ołów i jego właściwości oraz związki."— Zapis prezentacji:

1 - Cyna i jej właściwości oraz związki - Ołów i jego właściwości oraz związki

2  Odmiany alotropowe cyny: - cyna α: szary kruchy półmetal - cyna β: srebrzystobiały, błyszczący i kowalny metal,  W temp. powyżej 13,2 o C cyna β przechodzi w cynę α, proces określa się jako trąd cynowy (przykład autokatalizy – typ katalizy, w której produkt reakcji jest jej katalizatorem).  W związkach chemicznych przyjmuje głównie stopnie utlenienia +II, +IV

3 Cyna α Cyna β

4  Reakcje z tlenem: w temp. pokojowej nie reagują z tlenem, w temp. podwyższonej: Sn + O 2  SnO 2  Cyna nie reaguje z wodą, ulega roztworzeniu w kwasach i roztworach zasad wypierając wodór (w reakcji kwasem azotowym(V) rozcieńczonym NO, w stężonym NO 2 i uwodniony tlenek(IV) cyny) Sn + 2HCl  SnCl 2 + H 2 Sn + H 2 SO 4  Sn(SO 4 ) 2 + 2H 2 2Sn + 4HNO 3(rozc)  SnO 2. 2H 2 O + Sn(NO 3 ) 2 + 2NO 2Sn + 8HNO 3(steż)  SnO 2. 2H 2 O + Sn(NO 3 ) 2 + 6NO 2 + 2H 2 O

5  Reakcja z roztworami mocnych zasad: Sn + 2NaOH + 2H 2 O  Na 2 [Sn(OH) 4 ] + H 2 tetrahydroksocynian(II) sodu, reakcje z kwasami i roztworami wskazują na charakter amfoteryczny cyny  Związki cyny na +II mają właściwości redukujące  Tlenki cyny SnO, SnO 2, wodorotlenki cyny Sn(OH) 2 i Sn(OH) 4 wykazują również właściwości amfoteryczne: Sn(OH) 2 + KOH  Na[Sn(OH) 3 ]  -SnO 2 nie reaguje z wodą, kwasami i zasadami, stapiany z NaOH: SnO 2 + 2NaOH  Na 2 SnO 3 + H 2 O Na 2 SnO 3 + 3H 2 O  Na 2 [Sn(OH) 6 ]

6  Otrzymywanie cyny: redukcja kasyterytu (SnO 2 ) węglem: SnO 2 + 2C  Sn + 2CO  Zastosowanie: produkcja stopów (brązy, mosiądze, stopy lutownicze), powłoki antykorozyjne na powierzchni innych metali

7  Właściwości fizyczne: ciężki metal, barwy szarej z niebieskim odcieniem, miękki i kowalny, w podwyższonej temp jest plastyczny (T t = 327,4 o C)  Ołów w związkach występuje głównie na stopniach utlenienia +II i +IV, najtrwalszy stopień utl. +II  W kontakcie z powietrzem pokrywa się warstewką tlenku ołowiu (II) PbO i hydroksosoli Pb 3 (OH) 2 (CO 3 ) 2  Ołów sproszkowany jest piroforyczny – ulega samozapaleniu

8

9  Roztwarzanie się ołowiu w wodzie w obecności tlenu i tlenku węgla(IV) 2Pb + O 2 + 2H 2 O  2Pb(OH) 2 2Pb + O 2 + 2H 2 O + 4CO 2  2Pb(HCO 3 ) 2  Ołów pasywuje się w reakcji z rozcieńczonymi kwasami, których sole są nierozpuszczalne w wodzie (H 2 SO 4, HCl, HF)  Ołów roztwarza się w kwasie HNO 3 niezależnie od jego stężenia i bardzo stężonym H 2 SO 4 Pb + 2HNO 3  Pb(NO 3 ) 2 + H 2 Pb + 2H 2 SO 4  Pb(HSO 4 ) 2 + H 2

10  Otrzymywanie ołowiu: otrzymuje się głównie z minerału galeny PbS, który podaje się prażeniu w strumieniu powietrza, otrzymany PbO poddaje się redukcji: 2PbS + 3O 2  2PbO + 2SO 2 2PbO + C  2Pb + CO 2  lub PbS + 2PbO  3Pb + SO 2

11  Ołów na gorąco ulega roztworzeniu w mocnych zasadach: Pb + 2KOH + 2H 2 O  K 2 [Pb(OH) 4 ] + H 2  Roztwarzanie się ołowiu w niektórych kwasach i wodnych roztworach mocnych zasad świadczy o amfoterycznym charakterze ołowiu  Tlenki ołowiu: PbO – tlenek ołowiu(II), PbO 2 – tlenek ołowiu(IV), Pb 3 O 4 (Pb 2 2+ Pb 4+ O 4 ) - tlenek dwuołowiu(II)ołowiu(IV) – minia  Związki ołowiu na +IV mają właściwości utleniające PbO 2 + 4HCl  PbCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O

12  Tlenek ołowiu(II) i wodorotlenek ołowiu(II) mają charakter amfoteryczny: 2KOH + Pb(OH) 2  K 2 [Pb(OH) 4 ] 2NaOH + PbO + H 2 O  Na 2 [Pb(OH) 4 ]  Zastosowanie ołowiu i jego związków: ołów - budowa aparatury chemicznej do produkcji kwasu siarkowego, płyt do akumulatorów, osłon  i ekranów przeciw radioaktywnych,  Związki ołowiu – produkcja farb antykorozyjnych, szkła kryształowego,


Pobierz ppt "- Cyna i jej właściwości oraz związki - Ołów i jego właściwości oraz związki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google