Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Zmianą. Kurs dotyczy przede wszystkim: zrozumienia procesów powodujących zmiany i sposobu, w jaki wpływają one na organizacje, jednostki i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Zmianą. Kurs dotyczy przede wszystkim: zrozumienia procesów powodujących zmiany i sposobu, w jaki wpływają one na organizacje, jednostki i."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Zmianą

2 Kurs dotyczy przede wszystkim: zrozumienia procesów powodujących zmiany i sposobu, w jaki wpływają one na organizacje, jednostki i zespoły umiejętności rozpoznawania głównych interesariuszy w procesie zmian; zrozumienia, co nimi kieruje i sposobu komunikowania się z nimi, by uzyskać poparcie dla procesu zmian rozumienia międzyludzkich oddziaływań w organizacjach; poznania istoty ludzkich zachowań i interakcji oraz ich wpływu na proces zmian nabywania umiejętności umożliwiających właściwe zaplanowanie procesu zmian.

3 Metody oceniania projekt……………………..60% zadanie (1)…………….....40% SKALA STOPNI zaliczenie 50 – 64% dobry 65 – 79% z wyróżnieniem 80 – 100%

4 Zarządzanie Zmianą Sesja 1 Zrozumieć Zmianę

5 Rozkład zajęć - Sesja1 Wprowadzenie do modułu Pojęcie Zmiany – racjonalna i emocjonalna strona procesów zmian Różne fazy procesu zmian PRZERWA Wpływ procesów zmian na organizacje – współczynniki sukcesu i niepowodzenia Wpływ procesów zmian na jednostki i zespoły – współczynniki sukcesu i niepowodzenia Wnioski

6 Osoby zaliczające niniejszy moduł: zdefiniują „Zmianę” zrozumieją racjonalne i emocjonalne aspekty procesów zmian zrozumieją każdą fazę procesu zmian określą wpływ zmian na organizację określą wpływ zmian na jednostki i zespoły

7 Czym jest Zarządzanie Zmianą? Znaleźć wspólne punkty pomiędzy tym co się dzieje, a tym co jest możliwe w przyszłości: oto główny cel zarządzania zmianą. “Obecna sytuacja” kontra “sytuacja w możliwej i preferowanej przyszłości” Richard Tanner Pascal and Jerry Sternin: Your company’s secret change agents. Harvard Business Review, May 2005

8 Racjonalne i Emocjonalne Aspekty Procesów Zmian Linearny, racjonalny proces zaplanowanego wdrażania specyficznej zmiany Zmiana zachowań jest cyklicznym procesem emocjonalnym POLE NAPIĘCIA

9 Fazy procesu zmian: 1. Faza ustalania strategii Zbadaj i określ problem (palące kwestie) Przypisz cechy i rozważ różne opcje Wybierz jedną opcję i się w nią zaangażuj 2. Faza ustalania celu Przełóż wybraną strategię, wizję i misję na konkretne działania Stwórz spis interesariuszy i uzyskaj ich poparcie Stwórz plan projektu i orientacyjny plan wdrażania zmian 3. Faza wdrażania Zrealizuj plan projektu Zarządzaj oporem i ludzkim aspektem zmian Integruj zmianę z kulturą organizacji 4. Faza oceny i kontynuacji działań Oceń stopień integracji zmiany z kulturą organizacji Elastyczna Tworzenie Stała

10 Zarządzanie Zmianą jako wielkie wyzwanie POZIOM MAKRO POZIOM MESO POZIOM MIKRO STRATEGIA – sposób osiągnięcia WIZJA – tożsamość + cel strategiczny Osoby wykonujące/ doświadczający plan działań STRUKTURAPROCESY Zmiana Organizacyjna Zmiana Indywidualna

11 Elementy niepowodzenia w zarządzaniu zmianą (Cozijnsen, 2004) Problemy z angażowaniem się i budzeniem poczucia obowiązku Problemy w tworzeniu skutecznego współudziału i zaangażowania osób w projekt zmiany Brak przekazania pracodawcom informacji o wszystkich aspektach procesu zmiany Brak skuteczności w nauczaniu pracodawców samodzielnego uczenia się (indywidualny sposób uczenia się)

12 Elementy sukcesu w zarządzaniu zmianą (Cozijnsen, 2004) Satysfakcja (satysfakcja z procesu zmian) Zachowanie (psychologia socjalna, uczenie się & przeszkolenie) Kontekst Organizacji (kultura, styl przewodniczenia) Przewodniczenie (zarządzanie zmianą)

13 “Tabela Poprawy Wyników” ZACZNĘPRZESTANĘ BĘDĘ WIĘCEJBĘDĘ INACZEJ


Pobierz ppt "Zarządzanie Zmianą. Kurs dotyczy przede wszystkim: zrozumienia procesów powodujących zmiany i sposobu, w jaki wpływają one na organizacje, jednostki i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google