Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PRACA W ZESPOLE Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 ZASADY PRACY ZESPOŁOWEJ Demokratyczne ustalenie celów zespołu Wspólne uzgadnianie oczekiwanych rezultatów działań Właściwy dobór ról w zespole Przestrzeganie określonych norm pracy Kreatywność i inicjatywa w pracy Otwartość, szczerość i lojalność wobec członków grupy.

4 FAZY ROZWOJU GRUPY Formowanie – wzajemne poznanie się i określenie ról w grupie. Atmosfera w grupie jest na tym etapie zazwyczaj związana z emocjami. Konfrontacja – w tej fazie występują często drobne konflikty. Planowanie działań, ustalanie priorytetów i podział zadań mogą rodzić wątpliwości.

5 FAZY ROZWOJU GRUPY Stabilizacja – etap kończący konflikt. Członkom grupy udało się wypracować metody współdziałania i mogą się skoncentrować na pracy. Współdziałanie – stanowi ostatnią fazę rozwoju grupy. Zespół nauczył się na bieżąco rozwiązywać konflikt. Jego członkowie zgłaszają nowe pomysły, a ich praca jest najefektywniejsza.

6 KIEROWANIE ZESPOŁEM Jasne formułowanie poleceń Zaufanie otoczenia Gotowość ponoszenia konsekwencji własnych decyzji Umiejętność obserwacji Umiejętność skupienia działań Poświęcenie większej ilości czasu na realizację zadań niż inni członkowie grupy

7 DZIAŁANIA LIDERA W ZESPOLE Mniej mówić, więcej słuchać Mniej narzucać formy problemów Skupiać się na procesie współpracy Zachęcać do słuchania oraz udzielania informacji zwrotnych Chwalenie Wspierać zespołowe formy decyzji

8 ZALETY PRACY ZESPOŁOWEJ Działanie, praca zespołowa pozwala uzyskać lepsze rezultaty niż praca jednostek Podniesienie wydajności pracy Stworzenie warunków do wykorzystania indywidualnych umiejętności w interesie zespołu Pozwala na wykonanie każdemu człowiekowi zespołu tego co jest dla niego odpowiednie

9 ZALETY PRACY ZESPOŁOWEJ Zmniejsza się poczuci zależności od przełożonego Wzmacniają się więzy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, grupa staje się całością Prowadzi do osłabienia fluktuacji a przez to obniża się koszty z tym związane

10 WADY PRACY ZESPOŁOWEJ Może prowadzić do konformizmu Zmusza do częściowej rezygnacji z własnych ambicji na rzecz norm i wartości funkcjonujących w zespole Zespół potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji lub rozwiązanie danego problemu niż indywidualny pracownik


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google