Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystywanie tworzyw sztucznych do produkcji opakowań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystywanie tworzyw sztucznych do produkcji opakowań"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystywanie tworzyw sztucznych do produkcji opakowań

2 Co to są tworzywa sztuczne?
Tworzywa sztuczne to ogólnie i powszechnie przyjęta nazwa materiałów, których podstawowym (a nieraz wyłącznym) składnikiem są substancje wielkocząsteczkowe. Ich dawną nazwą jest masa plastyczna. Materiały, których podstawowym składnikiem są naturalne lub syntetyczne polimery. Tworzywa sztuczne mogą być otrzymywane z czystego polimeru (Np. polimetakrylan metylu, polistyren, polietylen), z kopolimerów lub z mieszanek polimerów. Często otrzymuje się je z polimerów modyfikowanych metodami chemicznymi (np. przez hydrolizę), fizykochemicznymi (np. przez degradację) lub przez dodatek takich substancji, jak: plastyfikatory, wypełniacze , stabilizatory oraz barwniki i pigmenty. Tworzywa sztuczne są potocznie zwane plastikami.

3

4 Właściwości tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne są zwykle materiałami odpornymi na działanie czynników chemicznych, wilgoci. Nie są jednak często odporne na działanie silnych utleniaczy. Większość tworzyw sztucznych jest wrażliwa na wysoką temperaturę i czasem już powyżej 100°C ulegają odkształceniu i zniszczeniu. Wraz z upływem czasu, przede wszystkim poprzez stosowanie różnego rodzaju dodatków, otrzymano tworzywa sztuczne wykazujące odporność na wyższe temperatury.

5 Podział tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne od strony użytkowej można podzielić na: - duromery – twarde, trudnotopliwe o wysokiej odporności mechanicznej służące jako materiały konstrukcyjne – inaczej nazywane sztucznymi metalami. Niektóre duromery zastępują też materiały ceramiczne - plastomery – mniej sztywne od duromerów ale łatwotopliwe i rozpuszczalne – dzięki ich topliwości można je przetwarzać poprzez topienie i wtryskiwanie do form lub wytłaczanie, dzięki czemu można z nich uzyskać bardzo skomplikowane kształty. Stosowane są zamiast drewna i niekiedy zamiast metalu, np. jako obudowy do maszyn i urządzeń, elementy wyposażenia domowego - elastomery – tworzywa, które można rozciągać i ściskać; w wyniku rozciągania lub ściskania elastomery zmieniają znacznie swój kształt ale po odjęciu siły wracają do poprzednich wymiarów. Elastomery zastąpiły prawie całkowicie kauczuk naturalny, ale znalazły też szereg nowych zastosowań niedostępnych dla zwykłego kauczuku.

6

7 Wytwarzanie tworzyw sztucznych
Technika wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; odlewanie tworzyw sztucznych prowadzi się w formach nieruchomych lub obracających się; odlewanie odśrodkowe (obrotowe) — tworzywo sztuczne (ciekłe lub proszek) wprowadza się do podgrzanej formy obracającej się szybko wokół 1 osi lub wokół 2 przecinających się osi obrotu; stosuje się też odlewanie ciśnieniowe (tworzywo wtłacza się pod ciśnieniem 0,5–2 MPa) i odlewanie podciśnieniowe (tworzywo jest zasysane do formy); odlewanie kształtek z monomeru lub substancji częściowo spolimeryzowanej (z dodatkiem katalizatorów, przyśpieszaczy), której polimeryzacja następuje w formie odlewniczej nosi nazwę odlewania polimeryzacyjnego ; odlewanie tworzyw sztucznych w formach zamkniętych jest stosowane do wytwarzania wyrobów pustych, np. piłek, lalek, głównie z plastycznych poli(chlorku winylu); w celu otrzymania folii stosuje się odlewanie roztworów tworzyw sztucznych (np. pochodnych celulozy), najczęściej wylewając roztwór przez wąską szczelinę ogrzewanego zasobnika na przenośnik taśmowy lub obracający się bęben, gdzie następuje odparowanie rozpuszczalnika; do metod odlewniczych zalicza się też maczanie w upłynnionym tworzywie izolacyjnym, stosowane m.in. do zalewania elementów i zespołów elektronowych i elektrotechnicznych.

8 Rozkład tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne są bardzo pomocne w życiu każdego człowieka, ulegają jednak powolnemu procesowi naturalnego rozkładu zanieczyszczeń w wyniku którego powstają substancje przyjazne dla środowiska ale ta biodegradacja trwa bardzo długo. Tworzywa sztuczne podczas spalania wytwarzają trujące substancje. W krajach wysoko rozwiniętych odchodzi się od stosowania opakowań z tworzyw sztucznych zastępując je szkłem lub tekturą, są to materiały które mogą zostać ponownie użyte. Plastyk ulega rozkładowi nawet do 500 lat i podczas rozpadu wydziela związki metali ciężkich, które były używane do produkcji danego tworzywa.

9

10 Tworzywa sztuczne w opakowaniach
Wszystkie materiały do produkcji opakowań, które mają kontakt z artykułami spożywczymi, muszą spełniać restrykcyjne krajowe i międzynarodowe normy prawne. Tworzywa sztuczne spełniają te wymogi. Zapewniły one sobie mocną pozycję jako niezbędny materiał do produkcji opakowań. Ponad połowa wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych jest wykorzystywana przez sektor produktów spożywczych. Ich wyjątkowa wszechstronność pozwala na różnorodne zastosowania, np. jako folie do pakowania mięsa, butelki do napojów, olejów jadalnych, sosów czy pojemniki na jogurty owocowe i margarynę. Tworzywa sztuczne jako surowiec do produkcji opakowań odniosły ekonomiczny sukces gdyż są mocne, lekkie, trwałe, giętkie i elastyczne, zapewniają sterylność, a ponadto łatwo można im nadać zróżnicowany i pożądany kształt (począwszy od folii, poprzez butelki, kończąc na sztywnych pojemnikach). Właściwości barierowe tworzyw sztucznych gwarantują, że produkty spożywcze zachowują swój naturalny smak, a jednocześnie są chronione przed zanieczyszczeniem z zewnątrz.

11 Bezpieczeństwo i higiena
Tworzywa sztuczne są idealnym materiałem do produkcji opakowań wykorzystywanych w medycynie, ponieważ chronią przed zanieczyszczeniami i ograniczają do minimum niebezpieczeństwo rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych w procesie produkcji, podczas dystrybucji i sprzedaży. Dodatkową ochronę zapewniają bezpieczne zamknięcia z tworzyw sztucznych o unikalnej konstrukcji, które zabezpieczają przed niepożądanym otwarciem, np. przez dzieci.

12

13

14 Koniec Wykonała: Paulina Witkowska I Tj


Pobierz ppt "Wykorzystywanie tworzyw sztucznych do produkcji opakowań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google