Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ropa naftowa, pot. olej skalny, ropa, nafta – jest to ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych z niewielkimi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ropa naftowa, pot. olej skalny, ropa, nafta – jest to ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych z niewielkimi."— Zapis prezentacji:

1

2 Ropa naftowa, pot. olej skalny, ropa, nafta – jest to ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego i jeden z najważniejszych surowców energetycznych. Co to jest ropa naftowa?

3 Jak powstał ten surowiec?

4 Surowa ropa naftowa

5

6

7 ciecz oleista

8 barwa od jasno brunatnej do czarnej

9 charakterystyczny zapach wartość opałowa 38–48 MJ/kg. (wartość opałowa to ilość energii wydzielanej na sposób ciepła przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa)

10

11 wyciek ropy naftowej z tankowca

12 Przyjrzyjmy się bliżej ropie i jej wydobyciu – z jednej strony to pojedynczy najważniejszy surowiec dla naszej cywilizacji, a z drugiej zasób, dla którego granice wzrostu są już wyraźnie widoczne. Potrzebujemy jej dużo – około 90 mln baryłek (po 159 litrów sztuka) dziennie. Trudno to sobie wyobrazić? To odpowiednik beczki o średnicy ćwierć kilometra i wyższej od wieży Eiffla.

13 Codzienne światowe zużycie ropy wynoszące 90 mln baryłek (po 159 litrów) można zamknąć w baryłce o średnicy 230 i wysokości 350 metrów. Ściślej mówiąc, jest to całkowite zużycie paliw ciekłych.

14

15

16

17 Przygotowanie do obróbki w rafineriach:

18

19

20

21 Proces pozwalający na oddzielenie od siebie poszczególnych frakcji ropy, różniących się między sobą temperaturą wrzenia. Jest to podstawowy proces technologiczny prowadzony w rafineriach. Podczas destylacji „surowa” ropa podgrzewana jest do wysokiej temperatury w piecu, a następnie wprowadzana jest do kolumny frakcjonującej. Następuje tam rozdział składników ropy na frakcje. Związki o wysokiej temperaturze wrzenia skraplają się już w najniższej części kolumny. Związki o niższej temperaturze wrzenia (bardziej lotne) przechodzą do wyższych przedziałów, gdzie stopniowo ulegają skraplaniu. U szczytu kolumny, gdzie panuje najniższa temperatura (zbliżona do temperatury otoczenia), odbierane są gazowe składniki ropy - propan i butan (wchodzące w skład LPG).

22

23 Zagrożenie środowiska

24  ropa szybko rozprzestrzenia się po powierzchni morza tworząc na wodzie warstewkę o grubości 0,3 mm i powodując zanieczyszczenie wybrzeża Wyciek ropy naftowej spowodowany awarią zbiornikowca ma bardzo poważne skutki:

25  lepka ropa skleja pióra ptaków morskich oraz skrzela ryb i innych zwierząt wodnych. Na skażonym obszarze ropa uniemożliwia zwierzętom wodnym poruszanie się, oddychanie i odżywianie się

26  warstwa ropy nie przepuszcza potrzebnego organizmom tlenu i promieniowania słonecznego. Bakterie stopniowo usuwają ropę, zużywając do tego celu cały tlen rozpuszczony w wodzie

27 Co by się stało, gdyby z dnia na dzień jej zabrakło? Wszystko wokół by stanęło, oczywiście. Kiedy stanąłby transport, stanęły by fabryki, biura, szkoły, budownictwo a za nimi cała gospodarka. Stanęłaby nasza cywilizacja. A raczej przewróciła się. Musimy więc mieć tę ropę. Często o tym zapominamy, ale trzeba to podkreślić: nie ma produkcji ropy. Jest wydobycie substancji, która powstała dziesiątki/setki milionów lat temu i z jakiegokolwiek praktycznego punktu widzenia jest nieodnawialna.

28 Dziękujemy za uwagę Grupa projektowa: Iga Jasińska Alicja Bartczak Paweł Włodarski Opiekun: Bożena Misiurska


Pobierz ppt "Ropa naftowa, pot. olej skalny, ropa, nafta – jest to ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych z niewielkimi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google