Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Celuch W ż yciu codziennym cz ę sto znajdujemy si ę w sytuacji, gdy musimy jak ąś cało ść podzieli ć na cz ęś ci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Celuch W ż yciu codziennym cz ę sto znajdujemy si ę w sytuacji, gdy musimy jak ąś cało ść podzieli ć na cz ęś ci."— Zapis prezentacji:

1

2 Joanna Celuch

3 W ż yciu codziennym cz ę sto znajdujemy si ę w sytuacji, gdy musimy jak ąś cało ść podzieli ć na cz ęś ci.

4 Jedna cało ść - jedna druga Jaka to cz ęść ? - jedna czwarta

5 - trzy czwarte - jedna druga - dwie czwarte Jaka cz ęść figury jest zamalowana?

6 Połowa, czyli, powstaje z podziału całości na dwie równe części i wyodrębnieniu jednej z tych części. licznik ułamka kreska ułamkowa mianownik ułamka

7 Jaka cz ęść figur na rysunku jest zamalowana ?

8 3 z 5, to 2 z 6, to Jaki to ułamek?

9 Ułamek jako iloraz Podzielmy dwa batony mi ę dzy 3 dzieci tak, aby ka ż de dziecko otrzymało tyle samo. Ka ż de dziecko otrzyma 2 kawałki, czyli dwie trzecie.

10 Iloraz dwóch liczb naturalnych mo ż na zapisa ć w postaci ułamka. Dzielna jest licznikiem, dzielnik mianownikiem, a kreska ułamkowa zast ę puje znak dzielenia. Zapisujemy 2 : 3 =

11 1 : 3 = 3 : 4 = 2 : 3 = 5 : 7 = Ile to jest ?


Pobierz ppt "Joanna Celuch W ż yciu codziennym cz ę sto znajdujemy si ę w sytuacji, gdy musimy jak ąś cało ść podzieli ć na cz ęś ci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google