Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze."— Zapis prezentacji:

1 Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

2 Ludność. Stan w dniu 31 XII 2000 2010 38254 tys. 38200 tys. 0,1% Ludność według płci w 2010 r. Stan w dniu 31 XII 2000 2010 1008 tys. 1011 tys. 0,3% LUBUSKIEPOLSKA Ludność według płci w 2010 r. Stan w dniu 31 XII Na 1000 ludności urodzenia żywe zgony przyrost naturalny ogólne saldo migracji 10,811,4 9,99,7 0,91,4 -0,1-0,5 2010

3 Podstawowe dane demograficzne dla województwa lubuskiego

4 Przeciętne dalsze trwanie życia

5 Źródło: Eurostat. Przeciętne dalsze trwanie życia w wybranych krajach UE

6 Współczynnik dzietności

7 Przewiduje się, że liczba mieszkańców województwa lubuskiego w 2015 r. wyniesie 1010 tys. osób. W kolejnych latach wystąpi spadek liczebności populacji. Do 2035 r. w województwie lubuskim liczba mieszkańców zmniejszy się o 4,5% poniżej poziomu z 2007 r., tj. o 44,9 tys. osób. Zmiany stanów ludności województw w porównaniu z 2007 r.

8 Liczba ludności według ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2035 Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku 18-44 lata – wiek mobilny 45-59/64 lata – wiek niemobilny

9 Ludność w wieku produkcyjnym w latach 2010-2035 a Dane rzeczywiste. Udział ludność w wieku produkcyjnym w populacji ogółem

10 Ludność w wieku produkcyjnym według powiatów a Dane rzeczywiste. 2010 a 2035

11 Liczba ludności według płci i grup wieku

12 Ludność na pograniczu polsko-niemieckim

13 Ludność i gęstość zaludnienia w 2010 r. Stan w dniu 31 XII

14 Struktura ludności według wieku i mediana wieku ludności w 2010 r.

15 Prognoza ludności w 2035 r.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google