Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urodziła si ę 30 listopada 1874 r. w w Clifton, zmarła 24 kwietnia 1942 r. w Toronto. Kanadyjska pisarka, autorka m.in. cyklu powie ś ciowego Ania z Zielonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urodziła si ę 30 listopada 1874 r. w w Clifton, zmarła 24 kwietnia 1942 r. w Toronto. Kanadyjska pisarka, autorka m.in. cyklu powie ś ciowego Ania z Zielonego."— Zapis prezentacji:

1

2 Urodziła si ę 30 listopada 1874 r. w w Clifton, zmarła 24 kwietnia 1942 r. w Toronto. Kanadyjska pisarka, autorka m.in. cyklu powie ś ciowego Ania z Zielonego Wzgórza.

3 Dzieci ń stwo sp ę dziła w domu dziadków, gdy ż matka jej wcze ś nie zmarła na gru ź lic ę. Uczyła si ę w Charlottetown i w Halifaxie.

4 Po powrocie na Wysp ę Ksi ę cia Edwarda we wrze ś niu 1891 roku pisarka uko ń czyła nauk ę w szkole powszechnej. W roku 1894 sko ń czyła dwuletni kurs nauczycielski w Prince of Wales College, zaliczywszy wszystkie zaj ę cia w ci ą gu jednego roku i uzyskawszy tym samym dyplom nauczycielski pierwszej klasy.

5 Pracowała jako nauczycielka w Belmont. W latach 1901-1902, przez dziewi ęć miesi ę cy, pracowała jako korektorka w gazecie "The Daily Echo" w Halifax. Debiutowała w wieku szesnastu lat na łamach prasy reporta ż em o Saskatchewanie - prowincji Kanady, le żą cej w ś rodkowej cz ęś ci kraju.

6 W 1908 r. L. M. Montgomery napisała powie ść "Ania z Zielonego Wzgórza". Ksi ąż ka zyskała powodzenie czytelników i pisarka pisała dalsze tomy cyklu. "Ania z Zielonego Wzgórza" została kilkakrotnie sfilmowana, równie ż jako serial animowany.

7 Oprócz "Ani” Montgomery napisała jeszcze kilkana ś cie ksi ąż ek, które zachowały poczytno ść do naszych czasów. Jej powie ś ci były tłumaczone na wiele j ę zyków, tak ż e na j ę zyk Braille ′ a.

8 W 1923 r., jako pierwsza kobieta w historii Kanady, została wybrana członkini ą Królewskiego Towarzystwa Sztuk Pi ę knych (Royal Society of Arts) w Wielkiej Brytanii.

9 W 1935 r. została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego. W tym samym roku została członkini ą Literary and Artistic Institute of France. W 1943 na terytorium Kanady została uznana za "osob ę o znaczeniu narodowym i historycznym"

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Lucy_Maud_Montgomery http://lucy-maud-montgomery.i-ksiazka.pl/biografia.html

11 Dziękujemy za uwagę Martyna Hacia Natalia Zambrzycka


Pobierz ppt "Urodziła si ę 30 listopada 1874 r. w w Clifton, zmarła 24 kwietnia 1942 r. w Toronto. Kanadyjska pisarka, autorka m.in. cyklu powie ś ciowego Ania z Zielonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google