Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gra terenowa „Śladami pamięci” Mełgiew 31.05.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gra terenowa „Śladami pamięci” Mełgiew 31.05.2016."— Zapis prezentacji:

1 Gra terenowa „Śladami pamięci” Mełgiew 31.05.2016

2 Grupa projektowa

3 OBCE RZECZY WIEDZIEĆ DOBRZE JEST – SWOJE, OBOWIĄZEK. Zygmunt Gloger Motto naszego projektu:

4 Cele naszego projektu - uczczenie pamięci ofiar obozu w Krzesimowie, - złożenie hołdu bohaterkom walki niepodległościowej i konspiracyjnej, - kształtowanie dumy narodowej i postaw patriotycznych wśród młodzieży, - upowszechnienie wiedzy o żołnierzach podziemia antykomunistycznego, - zainteresowanie uczniów historią II wojny światowej i okresem powojennym, - zachęcanie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny i gminy, - likwidowanie „białych plam” w historii naszego regionu, - ochrona przed zapomnieniem ważnych wydarzeń i ludzi, - integracja młodzieży.

5 Zasady gry terenowej - Gra skierowana była do uczniów klas VI szkół podstawowych z obszaru gminy Mełgiew. - W grze wzięły udział 2 osobowe drużyny młodzieży pod opieką nauczyciela. - Grupy nie mogły się rozdzielać, poruszały się pod opieką swojego nauczyciela, który odpowiadał za ich bezpieczeństwo. - Uczniowie musieli posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w grze. - Nauczyciele nie mogli pomagać w rozwiązywaniu zadań. - Ocenie podlegały zadania prawidłowo wykonane na punktach. - Na trasie gry można było poruszać się wyłącznie pieszo(do miejsc docelowych uczniowie zostali dowiezieni autokarem szkolnym).

6 Wymagania - posiadanie aparatu fotograficznego np. w telefonie komórkowym, -ogólna wiedza na temat historii Polski w latach 1944-1953, - znajomość topograficzna miejscowości Mełgiew i Krzesimów, -ogólna wiedza na temat historii gminy Mełgiew w XX wieku.

7 Honorowy patronat Jaworzniacy- Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956

8 Wójt Gminy Mełgiew Pan Ryszard Podlodowski

9 Projekt przygotowali Pod czujnym okiem pani Ewy Małysz- Kubić (nauczycielki historii) grę terenową przygotowali: Dawid Baran; Zuzanna Lewandowska; Bartłomiej Białkowski; Alicja Pawelec; Kamila Jesionek.

10 Uczestnicy gry Uczniowie szkół z terenu gminy Mełgiew : Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie Szkoły Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dominowie

11 Projekt powstał dzięki pomocy Nauczycieli Zespołu Szkół w Mełgwi: Pani Dyrektor Haliny Załogi, Pana Wicedyrektora Jacka Wardęgi, Pani Moniki Woźniak- Gołąb-nauczycielki plastyki oraz Pana Waldemara Woźniaka – nauczyciela informatyki Pani Marzenny Pietrzyk – bibliotekarki.

12 Projekt wspierały również : Pani Agnieszka Janczyńska z Lubelskiego oddziału IPN; Pani Samanta Szbała pracownik Fundacji Europejskiej Akademii Samorządowej; Pan Krzysztof Kata P.H.U.RADEX-Karawan; Pani Urszula Kowalczyk Gminna Biblioteka publiczna w Mełgwi; Pani Agnieszka Kwaśniak Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców, Pan Sylwester Zielonka – kierowca szkolnego busa.

13 Zadania Uczestnicy gry mieli do wykonania wiele zadań. Musieli wykazać się zarówno wiedzą jak i sprawnością fizyczną, a przy okazji mogli się wiele nauczyć na temat historii swojego regionu.

14 Po przejściu przeszkolenia wszystkie grupy stały się oddziałami patrolowymi i na całym szlaku musieli się posługiwać hasłem, tak jak robili to członkowie tajnych organizacji w trakcie wojny i okupacji sowieckiej. Hasło brzmiało: „Cześć, pamięć i chwała” Odzew= „Ofiarom obozu”

15 Kilka przykładów zadań - Upamiętnienie Miejsc Pamięci- przez zapalenie zniczy Pod pomnikiem poświęconym „Bohaterom poległym w walce z hitlerowskim okupantem”

16 Złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Ścianą Pamięci

17 Pomniki na cmentarzu w Mełgwi Upamiętnienie rodziny Dreckich ostatnich właścicieli majątku Krzesimów, gdzie po zakończeniu wojny został utworzony obóz.

18 Dolina Krzyży Uczestnicy gry upamiętnili pomordowanych w Obozie w Krzesimowie oraz zapalili znicze na Drodze Krzyżowej, gdzie każda ze stacji poświęcona jest innemu miejscu kaźni narodu polskiego w latach 1939-1956.

19 Wykonywali zadanie przy użyciu tablicy multimedialnej Uczniowie musieli się tu wykazać postaci związanych z historią regionalną.

20 Odczytywanie szyfrogramów

21 Alfabet A. – B –... C –. –. D –.. E. F.. –. G –.. H.... I.. J. – – – K –. – L. –.. M – – N –. O – – – P. – –. R. –. S... T – U.. – W. – – V... – X –.. – Y –. – Z – –.. 1. – – – – 2.. – – – 3... – – 4.... – 5..... 6 –.... 7 – –... 8 – – –.. 9 – – – –. 0 – – – – – --- -... ---. --...-- -.-.-. --........ -- ---.--... --...- -- -.- -.....-.. - ---.--. ---.--.. --.. -.-- -.-.... -.-. --....-..-- --- -.. --. - -- -.-.-. --.. -.-- --..-..-

22 Przeszkolenie wojskowe i sanitarne Musztrę przeprowadzili harcerze z Drużyny Lubelskiego Arsenału

23 Rzucanie granatem i strzelanie do celu Przez chwile uczestnicy gry musieli się wczuć w role prawdziwych partyzantów.

24 Znajomość skrótów Nie zabrakło również sprawdzenia podstawowej wiedzy historycznej. Uczniowie musieli się wykazać znajomością skrótów organizacji bojowych, działających w latach 1939-1956

25 Zwiedzili Regionalne Muzeum

26 Następnie wszyscy udaliśmy się do Krzesimowa

27 Na terenie dawnego obozu Pani Dyrektor Halina Załoga przeprowadziła krótką lekcję na temat warunków panujących w obozie w trakcie jego funkcjonowania.

28 Oto zdjęcie jednej z obór, w których przetrzymywano więźniów.

29 Zadania w Lasku Pruszkowskim

30 Tu uczniowie musieli popisać się znajomością polityków, którzy zadecydowali o losach Polski po II wojnie światowej.

31 Rozwiązywanie zadań na terenie Doliny Krzyży

32 Przez cały czas trwania gry uczestnicy musieli uważać na funkcjonariusza NKWD, w którego rolę wcielił się nasz kolega Kacper Olejnik.

33 Po mino, iż Kacper wcielił się w tak „niewdzięczną” rolę, to nie zapomniał sam oddać czci pochowanym ofiarom obozu, przez zapalenie zniczy na mogiłach.

34 Po zakończeniu gry wszyscy udaliśmy się ponownie do szkoły gdzie zostały wręczone nagrody i dyplomy.

35 W tle widzimy wystawę udostępnioną nam na czas gry praz IPN Oddział Lublin.

36 9.06.2016 w Zespole Szkół w Mełgwi odbył się 26 Ogólnopolski Zlot Jaworzniaków

37 Relacja uczennicy klasy 6 Szkoły Podstawowej w Mełgwi dla Radia Lublin


Pobierz ppt "Gra terenowa „Śladami pamięci” Mełgiew 31.05.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google