Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra przez mieszkańców okolic Puszczy Rominckiej w ramach projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” Opracowanie: Karol Danik BULiGL Oddział Białystok Nadleśnictwo Krynki, fot. Karol Danik

2 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Obszar opracowania 10920 ha Jurkiszki Galwiecie Pluszkiejmy Budwiecie Bludzie Wielkie Będziszewo

3 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Charakterystyka respondentów Płeć Mężczyźni67,4% Kobiety32,6% Wiek 15-24 lata6,1% 25-44 lata28,6% 45-60 la44,9% ponad 60 lat20,4% Wykształcenie Podstawowe24,5% Zawodowe53,1% Średnie18,9% Wyższe4,1% Główne źródło dochodów Leśnictwo8,2% Rolnictwo38,7% Renta / emerytura18,4% Inne34,7% Areał gospodarstwa rolnego do 0,5 ha42,8% 0,51ha – 5,0 ha16,3% 5,1ha – 20,0 ha28,6% ponad 20,0 ha12,3%

4 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Ankieta Dziewięć pytań ocenianych w siedmiostopniowej skali Likerta: 1.Całkowita negacja 2.Silna negacja 3.Umiarkowana negacja 4.Stosunek ambiwalentny 5.Umiarkowana akceptacja 6.Silna akceptacja 7.Całkowita akceptacja

5 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Nastawienie do miejsca zamieszkania Jakie korzyści wynikają z mieszkania w okolicy Puszczy Rominckiej? Blisko 35% mieszkańców ma stosunek ambiwalentny do miejsca zamieszkania. Ponad 61% przejawia silne więzi z miejscem zamieszkania. Jedynie 4% ankietowanych miało stosunek negatywny do miejsca zamieszkania.

6 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Nastawienie do miejsca zamieszkania Jakie niedogodności wynikają z mieszkania w okolicy Puszczy Rominckiej? Ponad 59% ankietowanych dostrzega niedogodności Blisko 35% ma stosunek ambiwalentny Jedynie nieco ponad 6% nie dostrzega istotnych niedogodności. Najczęściej wskazywane problemy to: brak możliwości rozwoju liczne zakazy związane z ochroną przyrody

7 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Ocena działalności Lasów Państwowych Czy działalność LP służy ludności regionu Puszczy Rominckiej? Co w działalności LP na terenie Puszczy Rominckiej budzi Państwa niezadowolenie? 12% respondentów ma negatywny stosunek do działalności LP Blisko 29% ma stosunek ambiwalentny Pozytywnie działalność LP postrzega 59% ankietowanych. Niezadowolenie mieszkańców budzi: -Problemy z zakupem drewna – 10,2% -Zła gospodarka zwierzyną – 26,4% -Nieuwzględnianie potrzeb ludności – 12,4%

8 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Postrzeganie ochrony przyrody Jaki mają państwo stosunek do ochrony przyrody na terenie Puszczy Rominckiej? W jaki sposób regulacje dotyczące ochrony przyrody wpływają na interesy mieszkańców? Blisko 58% mieszkańców ma pozytywny stosunek do ochrony przyrody 25% ma stosunek ambiwalentny Negatywny stosunek do ochrony przyrody wyraża 17% respondentów.

9 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Postrzeganie ochrony przyrody Większość respondentów (48,9%)uważa, że regulacje dotyczące ochrony przyrody maja negatywny wpływ na interesy mieszkańców. Według respondentów najczęstsze problemy to: Spowolnienie rozwoju gospodarczego – 26,5% Zakazy i obostrzenia – 16,2% Małe odszkodowania – 6,2% Według około 31% ankietowanych regulacje prawne nie mają żadnego wpływu na interesy mieszkańców 6,2% ankietowanych nie ma zdania. Korzystny wpływ regulacji prawnych dostrzega 14% mieszkańców. Głównie wskazują oni na utrzymanie bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego regionu.

10 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Postrzeganie żubrów Jakie zagrożenia towarzyszą wprowadzeniu żubra do Puszczy Rominckiej? Ponad 66% respondentów odnosi się negatywnie do pomysłu wprowadzenia żubra do Puszczy Rominckiej Za główne zagrożenia uznają oni: Szkody w rolnictwie i leśnictwie – 40,9% Niszczenie ogrodzeń – 4,9% Krzyżowanie się z bydłem domowym – 6,6% Zagrożenie zdrowia i życia – 9,8% Strach przed podchodzeniem żubrów do gospodarstw – 13,2% Ambiwalentny stosunek wykazuje 23% respondentów, a nieco ponad 10% jest przychylna koncepcji reintrodukcji zubra.

11 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Postrzeganie żubrów Jakie korzyści mogą wynikać z obecności żubrów w Puszczy Rominckiej? 32,4% ankietowanych nie widzi korzyści wynikających z obecności żubrów 33,8% wskazuje na wzrost atrakcyjności turystycznej miejsca 12,9% wskazuje na wzrost prestiżu miejsca zamieszkania 20,9% widzi wzbogacenie różnorodności przyrodniczej Udział w referendum na temat wprowadzenia żubra 51% deklaruje udział w referendum 45% nie weźmie udziału w referendum 4% nie ma zdania

12 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Zmienne decydujące o postrzeganiu żubra Wiek: im wyższy wiek respondentów, tym gorsze Postrzeganie występowania żubra. Wielkość gospodarstwa: im większe gospodarstwo tym gorsze postrzeganie występowania żubra i większa obawa o zniszczenia w uprawach. Wykształcenie: im wyższe wykształcenie tym lepsze postrzeganie występowania żubra.

13 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Wnioski Większość respondentów (63%) jest zadowolona z mieszkania w okolicy Puszczy Rominckiej. 59% respondentów pozytywnie postrzega działalność Lasów Państwowych. Z obecnością żubrów większość respondentów (47%) wiąże potencjalne korzyści (wzrost prestiżu miejsca oraz wzrost atrakcyjności turystycznej). 32% respondentów nie zauważa jakichkolwiek korzyści. Zagrożenia o charakterze materialnym dostrzega 45% ankietowanych, a 10% widzi zagrożenie dla zdrowia i życia. Należy spodziewać się umiarkowanej akceptacji mieszkańców regionu dla koncepcji reintrodukcji żubra w Puszczy Rominckiej.

14 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra do Puszczy Rominckiej 27.XI.2015 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w KrakowieBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Postrzeganie koncepcji reintrodukcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google