Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia PROJEKT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia PROJEKT."— Zapis prezentacji:

1 Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.4 Projekty innowacyjne „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”

2 Wzrost efektywności wsparcia oferowanego kobietom i mężczyznom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo oraz ich rodzinom, dotkniętym bezrobociem rodzinnym lub pokoleniowym, w procesie wchodzenia lub powrotu na RP, poprzez wykorzystanie innowacyjnego narzędzia pracy dla specjalistów rynku pracy CEL OGÓLNY PROJEKTU

3 Opracowanie skutecznego narzędzia diagnostycznego dla specjalistów rynku pracy Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie reintegracji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Poprawa skutecznej analizy potrzeb osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

4 PROCES DORADCZY Osoba K/M bezrobotna lub nieaktywna zawodowo Specjalista rynku pracy – proces doradczy Narzędzia Powrót na rynek pracy

5 NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE - PRZYKŁADY Testy zdolności Kwestionariusze i inwentarze zainteresowań Ankiety Rozmowa

6 Dostępne dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, narzędzia wsparcia są niewystarczające do zmiany ich sytuacji na regionalnym rynku pracy DIAGNOZA PROBLEMU Badania wykonane na etapie przygotowania jak i pogłębienie tych badań w pierwszej fazie realizacji projektu

7 testy w wersji „papierowej” bardzo czasochłonne - wymagają wykonywania obliczeń narzędzia są przestarzałe, niedostosowane do wymagań nowoczesnego rynku pracy długi (nawet 2,5 h) czas badania testami stosowanymi dotychczas WYBRANE WNIOSKI Z BADAŃ POTRZEB DORADCÓW

8 w przypadku stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, jako minus wymieniano skomplikowaną instrukcję, często niezrozumiałe dla klienta pytania zawarte w teście i zawieszanie się wersji elektronicznej, udostępnionej na stronie MPiPS (www.psz.praca.gov.pl) zawody oraz treść pytań nieadekwatne do współczesnego rynku pracy zbyt trudny, niezrozumiały język testów WYBRANE WNIOSKI Z BADAŃ POTRZEB DORADCÓW

9 brak możliwości powiązania wyników standardowo stosowanych testów z zawodami możliwymi do wykonywania trudności z praktyczną interpretacją wyników część narzędzi wymaga wykupienia licencji i/lub zakupu arkuszy niektóre narzędzia mogą być stosowane tylko przez psychologów WYBRANE WNIOSKI Z BADAŃ POTRZEB DORADCÓW

10 INNOWACYJNE NARZĘDZIE ROZWIĄZANIE ZDIAGNOZOWANYCH PROBLEMÓW

11 1.Uruchomienie wersji testowej aplikacji WOPZ: styczeń 2012 r. 2.Testowanie aplikacji WOPZ: kwiecień– wrzesień 2012 r. 3.Rozpoczęcie działań upowszechniających produkt finalny – II kwartał 2012 r. 4.Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego: III kwartał 2012 (raport ewaluacyjny: wrzesień 2012 r.) 5.Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji merytorycznych i technicznych do produktu finalnego i produktów pomocniczych: IV kwartał 2012 r. 6.Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego i produktów pomocniczych: I kwartał 2013 r. 7.Ewaluacja końcowa projektu: III-IV kwartał 2013 r. KALENDARZ DZIAŁAŃ II ETAPU PROJEKTU

12 PROGRAM SZKOLENIA DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH


Pobierz ppt "Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia PROJEKT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google