Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Zmiany dotyczące amortyzacji w 2015 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Zmiany dotyczące amortyzacji w 2015 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Zmiany dotyczące amortyzacji w 2015 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 69

2 Jakie środki można objąć jednorazową amortyzacją? Zgodnie z art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop jednorazową amortyzacją można objąć środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, czyli: kotły i maszyny energetyczne - grupa 3 KŚT, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - grupa 4 KŚT, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - grupa 5 KŚT, urządzenia techniczne - grupa 6 KŚT, środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych - grupa 7 KŚT, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - grupa 8 KŚT. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Kiedy można skorzystać z jednorazowej amortyzacji? Jednorazowa amortyzacja środków trwałych, wymienionych na poprzednim slajdzie przysługuje w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji? Uprawnionymi do tej metody amortyzacji są: mali podatnicy; podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, za wyjątkiem podatników wymienionych na kolejnym slajdzie. wymienionych na kolejnym slajdzie UWAGA! W 2015 r. małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 5.015.000 zł, - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Nieuprawnieni do jednorazowej amortyzacji Z jednorazowej amortyzacji nie może skorzystać podatnik PIT, który: prowadził działalność gospodarczą samodzielnie prowadził działalność jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną działalność taką prowadził małżonek tej osoby, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa, w roku rozpoczęcia tej działalności oraz w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Nieuprawnieni do jednorazowej amortyzacji Z jednorazowej amortyzacji nie może skorzystać podatnik CIT utworzony w wyniku: przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, przekształcenia spółki przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Nowe zasady ustalania wartości początkowej Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady ustalania wartości początkowej. Nowe regulacje dotyczą: podatników, którzy nabyli składnik majątku trwałego realizując umowę świadczenia w miejsce wykonania, zagranicznych podatników, spółek europejskich i spółdzielni europejskich, którzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą działalność przez zagraniczny zakład. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Ustalenie wartości początkowej Zgodnie z art. 22g ust. 3 updof oraz art. 16g ust. 3 updop cenę nabycia to kwota należna zbywcy: powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Ustalenie wartości początkowej – c.d. Ustalania wartości początkowej przez podatnika niemającego rezydencji podatkowej w Polsce reguluje art. 16g ust. 1 pkt 7 updop zgodnie z którym, za wartość początkową uważa się: prowadzenia przez podatnika niemającego w Polsce siedziby lub zarządu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład przeniesienia przez spółki zawiązane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i spółdzielnie zawiązane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) ich siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wartość określoną w art. 15 ust. 1y updop, nie wyższą od wartości rynkowej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do śledzenia dalszych części naszej serii „Prawd oczywistych Finite”. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Zmiany dotyczące amortyzacji w 2015 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google